A 2008-as év ismeretterjesztő tudósának Lukács Bélát választották Magyarországon. A végzettség szerint fizikus szakember az elmúlt időszakban számtalan helyen és témában mutatta be egyedi módon napjaink kutatási eredményeit a nagyközönségnek.

 

 

A Tudományos Újságírók Klubja (TÚK) minden esztendőben megszavaztatja tagjait, hogy kit tartanak az év tudósának. Idén Lukács Béla kapta a díjat, amelynek megszerzéséhez nem elég a tudományos szakértelem - el is kell "adni" azt a közönségnek.

A 2008-as évi díjat március 30-án, ünnepélyes keretek között a TIT székházában adták át Lukács Bélának. A korábbi években többek között Simonyi Károly mérnök, fizikus, Csányi Vilmos humánetológus, R. Várkonyi Ágnes történész, Falus András immunológus, Csermely Péter sejtbiológus, Vekerdi László történész, Vámos Tibor akadémikus, Freund Tamás agykutató és Marx György fizikus kapta meg az Év ismeretterjesztő tudósa címet.

A díjátadás során a kutató Okosabbak vagyunk-e, mint a régiek? címmel tartott rövid, gondolatébresztő előadást, amely a tudományos gondolkodásnak az agyunkban és a történelem folyamán elfoglalt helyét és szerepét elemezte.

Utazások térben, időben és téridőben

Lukács Béla több könyvben is megosztotta gondolatait a nagyközönséggel. Első ismeretterjesztő könyvét Utazások térben, időben és téridőben címmel 1990-ben az Akadémiai Kiadó jelentette meg. Teljes szövege megtalálható az interneten is a Széchenyi Könyvtár online adatbázisában.

Titkok a múltból című művét a Tóth Könyvkereskedés és Kiadói Kft. 2005-ben jelentette meg. A tavalyi könyvhéten pedig napvilágot látott a Corvina Kiadónál a Beszélgetés nem csak tudományról című alkotás. Ebben Révai Gábor készített vele és Csányi Vilmossal interjút.  További információkkal munkásságáról Lukács Béla honlapja szolgál.

Lukács Béla - a Ki Kicsoda 2006-os kiadása alapján

1947. április 2-án született Budapesten. Tanulmányait az ELTE TTK-n végezte 1965. és 1970. között. A Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa 1970-től. A Részecske és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója. 1980-ban lett a fizikai tudományok kandidátusa, 1988-ban doktora, 1995-ben megkapta az MTA Fizikai Díját. Kutatási területei: általános relativitáselmélet, kozmológia, nehézionfizika, akusztikai beszédfelismerés, színelmélet. Dr. Lukács Béla fizikus, jelenleg a KFKI RMKI tudományos tanácsadójaként dolgozik. Az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságának tagja, az anyagfejlődési albizottság elnöke, a Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja. Eddig 126 publikációja jelent meg szakfolyóiratokban.Ismeretterjesztő körutak

Lukács Béla évtizedek óta tart ismeretterjesztő előadásokat részecskefizikáról, kozmológiáról, relativitáselméletről, kvantummechanikáról és egyéb témakörökről is. Régebben a Kossuth Klubban rendezett sorozatokon találkoztak vele az érdeklődők Budapesten, később Székesfehérváron is tartott esteket.

Beszélt Atlantisz legendájáról, az emberré válásról, alkalmanként közgazdaságtanról, genetikáról, a magyar nyelv rokonságairól, az evolúcióról, sőt a nők "működéséről" is! Előadásait a Magyar Csillagászati Egyesület rendszeresen közvetíti az interneten, amelyek közül több a médiatárból letölthető

Forrás: MCSE, Polaris TV

Lukács Béla előadás közben

A kutató-ismeretterjesztő szakemberre nem jellemző a szűkszavúság, de hallgatósága az átlagosan háromórás előadásain végig kitart. Országosan ismert az ATV Friderikusz most! című műsora révén lett. Az elméleti kalandozások során néha a tudomány határterületeire téved. Véleménye szerint "a rejtély sokszor saját gondolkodásunk lustaságából ered". Részletes riport a telapo honlapján olvasható Lukács Bélával.

Ma a világ, s benne a tudomány is annyira specializálódott, hogy sokszor a tudósok saját szakterületüknek sem látják át minden részét. Lukács Béla sikerének titka, hogy elvont tudományos kérdésekről is úgy tud beszélni, mi több, mesélni, hogy azt "földi halandó" is megérti, vagy legalábbis érteni véli.

Trupka Zoltán, Kereszturi Ákos