A légkör magas részeiben lebegő cirruszfelhőket apró jégkristályok alkotják. A szemcsék változatos geometriai alakban jöhetnek létre, és ennek megfelelően meghatározott irányban törik meg, alkalmanként színeire is bontják a rajtuk áthatoló napsugarakat. Ilyenkor jönnek létre a halojelenségek közé sorolt látványos fénytünemények az égen.

Az egyik ritka halojelenség az úgynevezett cirkumhozirontális ív. Ez nevének megfelelően egy hatalmas, a látóhatárral párhuzamos fényes kör a horizont felett, amely gyakran szakadozottan, ideális esetben folyamatosan fut körbe az égbolton.

A mellékelt színes és ritka cirkumhorizontális ívet Todd Sladoje fotózta Dublinból 2009 májusának elején. További felvételek halojelenségekről, valamint azok magyarázata a Légköroptikai jelenségek honlapon találhatók.

Forrás: Todd Sladoje

Cirkumhorizontális ív, amely a kép közepén, vízszintesen körbefutó színes sávként figyelhető meg (APOD, Todd Sladoje)