Szervek regenerációjával foglalkozó japán kutatóknak sikerült mesterségesen előállított fogcsíra beültetésével tökéletesen működőképes fogat növeszteni az egér egy kihúzott foga helyére.

Etsuko Ikeda, a tokiói Szervtechnológiai Intézet és a chibai TokióTudományegyetem kutatója munkatársaival olyan eljárás kidolgozását tűzte ki célul, amellyel pótolhatók a baleset, betegség vagy az öregség miatt sérült vagy működésképtelenné vált szervek. Ennek megvalósításához az embrionális fejlődés, az őssejtek biológiája és a mesterséges szövettenyésztés beható ismeretére van szükség.

Eddig is léteztek már olyan eljárások, amelyek segítségével egyes laboratóriumban tenyésztett szöveteket beültettek állatokba, de a japán kutatóknak sikerült most először megvalósítaniuk, hogy háromdimenziós szervet - jelen esetben fogat - növesszenek a megfelelő anatómiai helyen.

A kutatók biomérnöki módszerekkel mesterséges fogcsírát állítottak elő. Ez egy magszerű szövet, amelyben megtalálhatók a fogképződéshez szükséges sejtek és információk. A kutatók ezután kihúzták a kísérleti egerek egyik zápfogát, és a helyére beültették a fogcsírát az állkapocsba. Az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent cikkükben a szerzők arról számolnak be, hogy a csírák rendszeresen "pótfogakká" nőttek.

ForrA!s: [origo]

A pótfog előállításának vázlatos folyamata

A kutatók fluoreszcens fehérje segítségével követték nyomon a génkifejeződést a beültetett csírában, és kimutatták, hogy a pótfog növekedésekor is aktiválódtak azok a gének, amelyek a fogfejlődéskor normális esetben is aktiválódnak. A mesterséges fog keménysége megfelelt a természetes fogakénak, és idegsejtek is behálózták, amelyek reagáltak a fájdalomingerre.

A tanulmány a szerzők szerint olyan ígéretes eljárást mutat be, amely a biomérnöki úton előállított szervpótlások kifejlesztéséhez vezethet. Potenciálisan az előfutára lehet a test belsejében növesztett új, tökéletesen működő szervek őssejtekből vagy más csírasejtekből való előállításának - állítják a szerzők.

Forrás: PNAS