Egy huszonkét éves, öt éve eszméletlen állapotban lévő férfinak hat olyan kérdést tettek fel, amelyekre igennel vagy nemmel kellett felelnie. A férfi hat kérdésből ötre helyesen válaszolt, és nagyon valószínű, hogy mégis eszméleténél van.

Agyi képalkotó vizsgálatok segítségével sikerült kapcsolatot teremteni egy olyan beteggel, akit korábban teljesen eszméletlennek hittek. A huszonkét éves férfi képes volt válaszolni a kutatók eldöntendő (igen-nem) kérdéseire. A világ legrangosabb orvosi lapjában megjelent cikk szerzői szerint lehetséges, hogy módosítani kell a teljes eszméletlenség állapotának orvosi meghatározását.

A betegeket jelenleg akkor tekintik eszméletlennek, ha a nekik feltett kérdésekre semmilyen módon nem tudnak válaszolni, és nem is adnak visszajelzéseket. Ezt nevezik vegetatív állapotnak. Ez a meghatározás azonban nem teszi lehetővé a tudatos agytevékenység felismerését akkor, ha a beteg csak teljes bénultsága miatt képtelen a kommunikációra. "A vegetatív állapottal az a probléma, hogy a diagnózist ilyenkor bizonyítékok hiányában állítjuk fel" - mondja Adrian Owen agykutató, a Cambridge-i Medical Research Council kutatója.

Owen és munkatársai három éve már úttörőnek tekinthető kutatásokat végeztek ezen a területen: agyi képalkotó (fMRI) vizsgálatokkal sikerült kimutatniuk, hogy egy vegetatív állapotúnak hitt nő mégiscsak képes reagálni a neki adott szóbeli utasításokra. A nő azt a feladatot kapta, hogy képzelje el, amint teniszezik, vagy azt, ahogy a házában sétál. A vizsgálattal kimutathatóvá vált, hogy ugyanazok az agyterületek aktiválódnak nála is, mint azokban az egészséges emberekben, akiktől ugyanezt a két dolgot kérik (az fMRI-vizsgálattal a működő agy aktivitását lehet megfigyelni a véráramlás nyomon követésével: az aktív területek vérellátása megnő). Ez a kutatás sokak szerint nem bizonyította, hogy Owenék vizsgálati alanya valóban az eszméleténél volt, a legújabb tanulmány viszont már a korábbi kételkedőket is egyértelműen meggyőzte. 

A kutatók ezúttal 54 olyan betegen ismételték meg a vizsgálatsorozatot, akiket korábban teljesen vagy majdnem teljesen eszméletlennek nyilvánítottak. Utóbbiról akkor beszélünk, amikor a beteg ugyan reagál a dolgokra, de ez nem nevezhető interaktív kommunikációnak. Öt betegnél azt tapasztalták, hogy képesek elképzelni, amint teniszeznek vagy sétálnak a házukban: náluk emiatt máris megkérdőjelezhetővé vált a teljes vegetatív állapot. 

Forrás: NEJM

A felső képen láthatóak a betegek, alul pedig az egészséges, kontroll személyek agyáról készült felvételek. Megfigyelhető, hogy bár kisebb mértékben, de a betegek agyi aktivitása nagyjából ugyanazokon a területeken növekedett meg ugyanazon kérdések hatására, ahol az egészséges személyeké

Egy huszonkét éves, öt éve vegetatív állapotban lévő férfinál további vizsgálatokat is végeztek: a kutatók hat olyan kérdést tettek fel a betegnek, amelyekre igennel vagy nemmel kellett felelnie. Az igen-nem válaszok esetén nehéz megmérni, hogy melyikre gondol valaki, ezért az "igennél" a férfinak azt kellett elképzelnie, hogy teniszezik, a "nemnél" pedig azt, hogy egy házban sétál. Utóbbi esetben már könnyen meghatározható, hogy igen vagy nem-e a válasz.

A férfi hat kérdésből ötre helyesen válaszolt, ami arra utal, hogy az fMRI-t hatékonyan lehetne használni azoknak a betegeknek az elkülönítésére, akik vegetatív és akik csak majdnem vegetatív állapotban vannak - mondta az eredményekről Owen. A korábbi eredmények egyik kritikusa, Lionel Naccache (Pitié-Salpetriere Kórház, Párizs) szintén így gondolja: "A most vizsgált betegreakciók már egyértelműen bizonyítják, hogy a férfi az eszméleténél van" - mondta Naccache.

Mit értünk pontosan vegetatív állapot alatt?

Az eszméletlenség súlyossága alapján - a legegyszerűbb felosztás szerint - kétféle állapot különböztethető meg. Az egyik a "kevéssé éber tudatállapot" (Minimally Conscious State; MCS). A beteg ilyenkor bizonyos fokig éber, és bár képtelen beszélni vagy koordinált mozgásokat végezni, morgással vagy szemmozgással jelezheti, hogy érzékeli a körülötte zajló dolgokat.

A másik az "állandósult vegetatív állapot" (Persistent Vegetative State; PVS) vagy hétköznapi szóhasználattal élve kóma. A beteg ilyenkor teljességgel képtelen a külvilággal való bármiféle kommunikációra, és mindössze reflexes mozdulatokat lehet nála kiváltani.

A mostani eredményeik ismét felvetik, hogy mit is értünk pontosan vegetatív állapot alatt, hiszen a 22 éves férfit korábban a második csoportba (állandósult vegetatív állapot) sorolták a klinikai definíciók alapján.