Noha a Velociraptor az egyik legismertebb ragadozó dinoszaurusz, most aközben "kapták el", amikor éppen egy növényevő dinoszaurusz elhullott tetemét rágcsálta. A Velociraptor minden bizonnyal azért kezdte el a Protoceratops kevésbé húsos arcát rágni, mert csak ahhoz fért hozzá, és nem volt elég ereje a tetem megfordításához.

A paleontológusok még 1971-ben bukkantak egy máig híres leletegyüttesre, amelyet "harc közben elpusztult dinoszauruszok" címmel megtalálunk szinte minden dínókkal kapcsolatos könyvben. Az egymással küzdő Velociraptor és Protoceratops egymással viaskodva, egyszerre pusztult el a hirtelen feltámadó homokviharban, így csontjaik egymásba gabalyodva fosszilizálódtak a Góbi-sivatagban.

A Theropoda dinoszauruszok (pl. Velociraptor, Tyrannosaurus) táplálkozásának nyomai ritkán fosszilizálódnak, és a harcoló dinoszauruszok éppen ezt a ritka pillanatot örökítik meg. A kutatók egy része úgy vélte, hogy a két állat rendszeresen szembekerült, és ebben az esetben egymást ölték meg: a Velociraptor karmai a sokkal nagyobb Protoceratops torka közelében őrződtek meg, amely ugyanakkor beleharapott a támadó jobb karjába. Mások viszont azon a véleményen voltak, hogy a Velociraptor nem evett rendszeresen Protoceratops húst, hanem csak egy véletlen találkozás fajult el halálos végkimenetelű küzdelemmé.

A paleontológusok most egy olyan maradványegyüttest találtak Belső-Mongóliában, amely megcáfolja ezt az utóbbi lehetőséget. A Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology folyóiratban publikált anyagban erősen sérült, tömegesen előforduló Protoceratops csontok között találtak két Velociraptos fogat. A ragadozó fogai éppen beleillenek a növényevő dinoszaurusz csontjain lévő sebhelyekbe. A harapásnyomok főleg az állat állkapcsain voltak, ami azt bizonyítja, hogy a Velociraptor az állat elhullott teteméből lakmározott, nem pedig vadászat során ejtette el. A Protoceratops tömege ugyanis többszöröse a Velociraptorénak, tele ennivaló izmok tömegével. A Velociraptor minden bizonnyal azért kezdte el az állat kevésbé húsos arcát rágni, mert csak ahhoz fért hozzá, és nem volt elég ereje a tetem megfordításához. Hogy ez mennyire nem volt jó üzlet számára, azt bizonyítják a Protoceratops állkapcsain lévő karcolásnyomok, és a Velociraptor kitörött fogai.

Forrás: skywalker.cochise.edu

Velociraptor és Protoceratops csatája

Ez a maradvány tehát arra utal, hogy a Velociraptor rendszeresen evett Protoceratopsokat, és a ragadozó dinoszauruszok nemcsak vadásztak a növényevőkre, hanem alkalomadtán dögevésre is vetemedtek. A 40 éve talált harcoló dinoszauruszok viszont egyértelműen ragadozásra utalnak, így ugyanazon két állat között ismerünk bizonyítékot a ragadozó és a dögevő viselkedésre is. A ma élő ragadozók, például az oroszlán és a sakál is mindkét táplálkozásmódra mutat példát, csak éppen az oroszlán a ragadozást, a sakál pedig a dögevést részesíti előnyben. Úgy tűnik, hogy a legvérszomjasabb ragadozó dinoszauruszok, mint a Velociraptor sem fordította el büszkén a fejüket, ha egy adag potya hús került a szemük elé egy tetem formájában.