Történetében először intervallumra változtatják meg tíz elem, köztük a szén, a hidrogén és az oxigén atomtömegét is a kémiai elemek periódusos rendszerében.

A hidrogén, a lítium, a bór, a szén, a nitrogén, az oxigén, a szilícium, a kén, a klór és a tallium atomtömegét az eddigi egyetlen értéktől eltérően intervallumként fogja feltüntetni ezután a periódusos rendszer, mert ez a szakemberek szerint pontosabban utal arra, milyen formában fordulnak elő a természetben. Az atomtömeg az elem egyetlen alapállapotú atomjának tömegét jelenti, egysége az atomi tömegegység vagy dalton, mely a 12-es szénizotóp tömegének egytizenketted része (1,66*10-27 kg).

Michael Wieser, az Alap- és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Egyesülete, a IUPAC illetékes bizottságának titkára elmondta, hogy a modern analitikai módszerekkel sok elem atomtömege pontosabban megmérhető. Azok a kis eltérések, amelyeket az egynél több stabil izotóppal rendelkező elemek atomtömegében tapasztaltak, fontosak a kutatások és az ipar számára.

A felsorolt tíz elem atomtömegét ezért intervallumként, egy alsó és egy felső határértékkel adják meg ezután az elemek periódusos rendszerében. A szükséges változásokat a Pure and Applied Chemistry és a Chemistry International című szakfolyóiratokban tették közzé.

A kén atomtömegére például eddig a 32,065-ös értéket fogadták el, ezt tartalmazta a periódusos rendszer, mostantól azonban 32,059 lesz az alsó, 32,076 pedig a felső határa. Azok az elemek, amelyeknek csak egy stabil izotópja van, nem mutatnak ilyen változatosságot atomtömegükben.