Először sikerült egyértelmű kapcsolatot találni a mandulamagnak nevezett agyterület mérete és az ismerősök száma között: minél nagyobb volt a mandulamag kiterjedése, a vizsgált személy annál nagyobb kapcsolati hálóval rendelkezett.

A mandulamag - tudományos nevén amygdala - egy apró, mandulára emlékeztető agyterület, amely a gerincesek nagy részében megtalálható. Többek között az arckifejezések által közvetített érzelmek értelmezésében, a fenyegető jelzésekre történő reagálásban és az idegenekkel szembeni bizalom kialakításában játszik szerepet. Főemlősfajok összehasonlító vizsgálatával korábban azt is sikerült kimutatni, hogy a mandulamag mérete összefügg az állatok által alkotott csoportok nagyságával. Ez az eredmény már utalt arra, hogy olyan agyterületről lehet szó, amely fontos szerepet tölt be az összetett szociális viselkedésformák kialakulásában.

Lisa Feldman Barrett (Northeastern Egyetem, Boston) és munkatársai azt szerették volna kideríteni, hogy az amygdala mérete az embereknél is befolyásolja-e a társadalmi kapcsolatok alakulását. A mandulamag méretét mágneses rezonanciás képalkotó eljárással (MRI) határozták meg 58 egészséges felnőttnél. A résztvevők szociális hálózatait kérdőíves módszerrel mérték fel: az alanyoknak arra kellett válaszolniuk, hogy hány emberrel tartanak fent rendszeres kapcsolatot, és ezek a személyek hányféle csoportba tartoznak.

A nagyobb mandulamaggal rendelkező résztvevők egyértelműen nagyobb és összetettebb szociális hálózattal rendelkeztek - írják a szerzők a Nature Neuroscience-ben megjelent tanulmányukban. Ezt az összefüggést nem befolyásolta az alanyok életkora, és az sem, hogy a felnőttek - saját bevallásuk alapján - mennyi támogatást kaptak másoktól, illetve mennyire voltak elégedettek az életükkel. Az utóbbi tényező arra utal, hogy a mandulamag mérete nem az egyén boldogságérzetén keresztül növeli a társas kapcsolatok számát.

"Számítottunk erre a kapcsolatra, de a tanulmány nem ezért különleges, hanem azért, mert ügyesen kizárták az összes olyan tényezőt, ami hatással lehet a társas kapcsolatok számára. Emiatt egészen biztos, hogy a szociális hálózat nagysága a mandulamag méretével függ össze, és nem egy másik, figyelmen kívül hagyott változó hatásával magyarázható a kapcsolat" - mondta Kevin Ochsner, a New York-i Columbia Egyetem munkatársa. 

Az viszont továbbra sem ismert, hogy a mandulamag pontosan milyen módon járul hozzá a barátok számának növekedéséhez. Az amygdala az érzelmek, az érzelmekkel kapcsolatos emlékek és az arckifejezésekre való reagálás kialakításában játszik fontos szerepet, így vélhetően ezek a tényezők azok, amik elősegítik, hogy valaki több kapcsolatot alakítson ki és fent is tudja tartani ezeket. Szintén nyitott maradt az a kérdés, hogy az növeli-e meg a mandulamag méretét, ha több ismerősünk van, vagy a már eleve nagyobb mandulamag segíti elő a hatékonyabb ismerkedést. Ezeket további vizsgálatok elvégzésével szeretnék megválaszolni a tanulmány szerzői.