Egy hónapos lengyelországi kutatóutat nyert egy magyar középiskolás diák egy fizikai tudományos versenyen. Galgóczi Gábor az akadémiai csillagvizsgáló piszkéstetői obszervatóriumából, illetve az óbudai Polaris Csillagvizsgálóból vizsgált három magyar-amerikai felfedezésű exobolygót.

A lengyel szervezésű First Step to the Nobel Prize in Physics című középiskolás versenyen önálló kutatómunkával indulhatnak középiskolás diákok. A verseny fődíja egy egy hónapos kutatóútra szóló meghívás Lengyelországba, a Lengyel Tudományos Akadémiára vagy a vezető lengyel egyetemek egyikére, ahol a nyertesek a dolgozatukban elkezdett munkát folytathatják. A verseny (sajnos) kevésbé ismert Magyarországon, de néhány éves gyakorisággal előfordulnak magyar diákok is a nevezettek között.

A XIX. First Step versenyen indult Galgóczi Gábor, az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumának diákja. Dolgozatának témája Naprendszeren kívüli bolygók, tehát exobolygók megfigyelése volt. A munkához szükséges méréseket a Polaris Csillagvizsgálóból és az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének piszkéstetői állomásán végezte.

A megfigyelt célpontok a magyar-amerikai felfedezésű HAT-P-14b, a HAT-P-20b és az XO-4b bolygók voltak. A fényességméréseket a Polaris Csillagvizsgálóban Tordai Tamás segítségével és az MTA Csillagászati Kutatóintézet munkatársainak, Kiss L. Lászlónak és Szabó M. Gyulának az útmutatása alapján végezte és értékelte ki. A kapott fénygörbék alapján meghatározta az adott rendszerekben keringő bolygók méretét, és a tranzit időpontok stabilitása alapján becslést adott a bolygók körül keringő esetleges holdak maximális tömegére is.

Galgóczi Gábor dolgozatának különleges érdeme, hogy különböző műszerekkel végzett méréseket, és adatainak további elemzésével (bolygók méretének meghatározása, lehetséges holdak vizsgálata) a csillagászat egyik húzóágazatába tudott bekapcsolódni. Dolgozatával első helyezést nyert a versenyen, a lengyelországi kutatóút szervezése jelenleg folyamatban van.

Magyar Csillagászati Egyesület, hirek.csillagaszat.hu