Kimeríthetetelen energiaforrásokat és a rák gyógyszerét vagy az emberiséget elpusztító háborút és halálos kórokozókat hozna egy Földön kívüli civilizáció bolygónkra érkezése? Mivel valószínűleg lényegesen fejlettebbek lennének nálunk, a találkozó kimenetelét az idegenek szándéka az emberiségénél erősebben befolyásolná. Amerikai csillagászok forgatókönyvei az emberiség legfontosabb eseményére.

Az emberiség történelmének talán legfontosabb eseménye egy Földön kívüli intelligenciával való kapcsolatfelvétel lenne. Az Acta Astronautica című nemzetközi csillagászati folyóiratban megjelent cikkben Seth Baum, Jacob Haqq-Misra és Shawn Domagal-Goldman a találkozás lehetséges következményeit gondolta végig - bár azzal persze ők is tisztában vannak, hogy Földön kívüli intelligenciáról egyelőre nincs tudomásunk, hiába kutatják már fél évszázada a SETI programok keretében.

A munka teljes terjedelmében erről a honlapról tölthető le. A szerzők közül Seth D. Baum a Pennsylvaniai Állami Egyetemen végzi doktori tanulmányait, és a tudomány, a mérnöki tevékenység valamint az etika átfedéseit vizsgálja, míg Jacob D. Haqq-Misra ugyanitt dolgozik posztdoktori kutatóként, és többek között az éghajlatváltozás következményeivel, asztrobiológiával és filozófiával foglalkozik. Shawn D. Domagal-Goldman pedig a NASA bolygótudományi részlegének munkatársa.

Kiindulásként a szerzők feltételezték, hogy ha egy intelligens civilizáció kapcsolatba tud lépni velünk, akkor nálunk lényegesen fejlettebb technológiával bír. Ha más civilizációkra is a miénkhez hasonló technikai fejlődési ütem jellemző, akkor néhány évszázaddal az űrhajózás megkezdése után már lényegesen messzebbre juthattak nálunk. Tehát annak az esélye, hogy a fejlettség közel azonos fázisában találkozzunk velük, igen csekély. Ennek megfelelően egy találkozó kimenetelét az idegenek szándéka az emberiségénél erősebben befolyásolhatja.

Előnyös kapcsolat

A cikk szerint számos lehetőség van arra, hogy a Földön kívüliekkel létrehozott kapcsolat kedvező legyen az emberiség számára. Ebben a kategóriában két esetet különítettek el a szakemberek.

  • Forrás: ESA
    Egyszerű megfigyelés: amikor csak felfedeznénk az idegeneket, de nem lépnénk kapcsolatba velük. Ebben az esetben ez az esemény az emberiség gondolkodásmódjára hatna, filozófiai, vallási következményei lennének. Ez lenne az emberi történelem egyik legfontosabb felfedezése, mivel fontos a lenne a tudat, hogy nem vagyunk egyedül a Világegyetemben. Ugyanakkor elképzelhető, hogy egyes vallások követőinek megrendítené a hitét - bár egy nemrég közölt felmérés ettől eltérő eredményre utal. Az sem zárható ki, hogy a társadalom egyes csoportjai között konfliktusokhoz vezetne a Földön kívüliek felfedezése. A felfedezés hatása a szerzők szerint ahhoz lenne hasonló, mint amikor kiderült, hogy nem a Föld a Világegyetem középpontja.
  • Együttműködő Földön kívüliek: ebben az esetben a felismerésen túl egyéb kapcsolat is kialakulna az idegenekkel. Mivel a Földön kívüliek fejlettebbek, sokat tanulhatna tőlük az emberiség. Természettudományi és technikai ismeretekkel segíthetnének a földi problémák, például környezeti és egészségügyi gondok megoldásában. A szerzők szerint az is elképzelhető, hogy az előnyök nagyobb részét egy szűkebb társadalmi kör aratná le.

Semleges kapcsolat

Elképzelhető, hogy bár nagy horderejű lenne a Földön kívüliek felfedezése, mégsem okozna jelentős változást az emberiség számára. Ide sorolható az a helyzet is, ha a pozitív hatások mellett nagyságrendileg ugyanannyi negatív is jelentkezik, és ezek közel kiegyenlítik egymást. A tanulmány szerint az is elképzelhető, hogy a felfedezést követően - miután jobban megismerik az emberiséget - az idegenek már nem tartanák szükségesnek, hogy további információval szolgáljanak magukról vagy tudásukról - és a kapcsolat egyre kevésbé járna érezhető következményekkel.

Sajátos helyzetben az is elképzelhető, ha az idegenek nem hoznak különösebb "hasznot" az emberiségnek, és nem is érdeklődnek sokan irántuk közülünk - bár itt lennének bolygónkon, mégsem befolyásolnák jelentősen az életünket. Ehhez hasonlít a District 9 című film története, ahol egy pórul járt idegen űrhajó utasai próbálnak boldogulni a Földön, miközben csekély az emberek érdeklődése irántuk.

SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence, azaz Földön kívüli intelligencia keresése. A SETI a Földön kívüli intelligenciák keresésére irányuló programok gyűjtőneve. Ezek keretében az égbolt minél több pontjáról érkező sugárzást különböző hullámhosszakon egyidejűleg vizsgálnak, lehetőleg minél hosszabb időn keresztül. A sugárzásban olyan jellegzetességeket próbálnak felfedezni, amilyeneket  természetes folyamatok nem hoznak létre. Forrás: tudasbazis.csillagaszat.huÁrtalmas idegenek

Néhány kutató, például a Nobel-díjas Sir Martin Ryle csillagász vagy Stephen Hawking fizikus is hangot adott már véleményének, hogy inkább kerülni kellene az idegenek keresését és a velük való kapcsolatfelvételt. A cikkünk alapját képező tanulmány szerzői is felvetették ezt a lehetőséget, és több olyan esetet is vázoltak, amelyben az emberiséget súlyos hátrányok érnék.

Forrás: TriStar Pictures
A látogtók technológiája valószínűleg a miénknél fejlettebb lenne (TriStar Pictures)

Ez a károkozás lehet szándékos, amikor az idegenek célzottan ártanak, de lehet véletlen esemény is, amikor akaratlanul pusztítanának el számunkra fontos dolgokat. Elvben az sem kizárható, hogy egy általunk ismert és használt erkölcsi szabályrendszernél "magasabb szintű" rendszer alapján állítják meg fejlődésünket. Lehetséges, hogy tőlünk mint gyorsan fejlődő civilizációtól féltenék az értékeiket, erőforrásaikat, idővel saját magukat is.

Ezekben az esetekben sem kell feltétlenül a filmekben gyakori direkt fegyveres összecsapásokra gondolni - írják a tanulmány szerzői. Ha nem gyors elpusztításunk a cél, egy célzott és komoly beavatkozás - például a földi táplálékláncba - kevésbé látványosan járna végzetes következményekkel.

Forrás: AFP
Terminátor 2

A tanulmány szerzői szerint felmerülhet, hogy az idegenek más bolygókat féltenének tőlünk, mert látnák, mennyire súlyosan szennyezzük környezetünket, mennyire rossz hatással vagyunk az élet sokfélségére, milyen pazarlóan aknázzuk ki az erőforrásokat. Ha ez valamilyen "galaktikus etikett" szabályaival ütközne, mint a békés együttélést veszélyeztető civilizációt kellene megzabolázniuk, esetleg elpusztítaniuk bennünket.

A tudományos fantasztikus irodalomban is megjelent már a lehetőség, hogy mindössze egy káros információt adnának át a Földön kívüliek. A "lesugárzott", számítógépes vírushoz hasonló adatcsomag súlyos károkat okozhatna erősen számítástechnika-függő világunknak.

Gépekkel találkozhatunk majd

Seth Shostak, a SETI intézet csillagásza szerint ha egyszer személyes találkozóra kerül sor egy földlakó és az idegenek között, utóbbiakat gépek fogják képviselni. Ennek megfelelően a mi civilizációnk esetében is lehetséges, hogy nem emberek fognak terjeszkedni és végső soron fennmaradni az űrben, hanem az általuk létrehozott gépek.

A fejlődés sebessége is a robotoknak, illetve egyéb mesterséges, szintetikus lényeknek kedvez. A 13,7 milliárd éves Világegyetemben 4,5 milliárd éve született meg a Föld, és 3,7-3,9 milliárd éve alakult ki rajta az élet. Bolygónkon az intelligens élet megjelenését közel egymillió évvel ezelőttre datálják, az emberi civilizáció pedig csak fél évszázada ért el arra a szintre, hogy kilépjen a világűrbe. Ha a fejlődés ilyen ütemben halad, elképzelhető, hogy rövid időskálán belül úgynevezett posztbiológiai lényekké alakulnak utódaink, elhagyván az emberi test sérülékeny és szűk korlátok közé szorított lehetőségeit. Ha pedig a Világegyetemben a Napnál idősebb csillagokat és a Földnél idősebb bolygókat tekintjük, ilyen fejlődési sebesség mellett az idegen civilizációk már rég elérhették azt az állapotot, amikor "egyszerű" biológiai lényeknél fejlettebb formákká alakultak.A Földön kívüliek akaratlanul is elpusztíthatják az emberiséget például valamilyen káros biológiai ágens, vírus vagy baktérium behurcolásával - hasonlóan ahhoz, ahogyan egy-egy elzárt szigeten is kipusztultak bizonyos fajok, amikor a hódítók és velük együtt újabb élőlények jelentek meg. De sokan úgy gondolják, hogy egy másik bioszféra olyan mértékben is különbözhet a sajátunkétól, hogy azok biokémiailag nem is tudnának egymással "kommunikálni" - egy idegen "vírus" ezért nem árthatna a földi bioszférának.

További érdekes lehetőség, ha olyan életformák települnének meg bolygónkon, amelyek közvetlenül nem károsak számunkra, de a különféle erőforrásokat, tápanyagokat nálunk hatékonyabban használják ki, és ezzel elveszik az életteret a többi életformától. Végső soron az a lehetőség is szándék nélküli negatív következmény lenne, ha az idegenek tudásának és képességeinek megismerése nyomán az emberi társadalom érdeklődése úgy változna meg, ami kulturális hanyatlást eredményezne.

Forrás: [origo] right

Almár Iván: Kozmikus társkereső

A Kossuth Kiadó által idén megjelentetett könyv 208 oldalon ad áttekintést a Földön kívüli intelligencia utáni keresés elmúlt ötven évéről, amelynek kiadására fél évszázaddal az első keresőprogram után került sor. A szerző személyes hangvételű könyve a Földön kívüli feltételezett intelligenciák megfigyelésének első próbálkozásitól napjaink exobolygókat kutató programjaiig tekinti át a Földön kívüli intelligenciák utáni keresés (SETI) fő lépcsőfokait.