A 2011-es orvosi-élettani Nobel-díjat megosztva három kutató kapta, közöttük a néhány napja elhunyt kanadai Ralph Steinman professzor, aki 2006-ban a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum professzorainak szavazata alapján elnyerte a Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért kitüntetést.

A 2006-os indoklás szerint dr. Ralph Steinman 1973-ban dr. Zavil Cohnnal együtt tette meg áttörést hozó felfedezését. Az 1960-as évek végén világossá vált, hogy az antigénre adandó immunválaszhoz addig nem definiált és azonosított sejtek szükségesek, amelyek a lépből származnak, és hasonlóak lehetnek a falósejtekhez, azaz makrofágokhoz. Dr. Steinman megvizsgálta a lépből származó sejteket, és rábukkant egy ritka sejttípusra, amely nyúlványokkal rendelkezik és igen aktív.

A sejtek sajátos alakja miatt nevezte el ezeket dendritikus sejteknek. Steinman professzor ezek után azzal a hipotézissel állt elő, hogy a dendritikus sejtek az immunrendszer kulcsfontosságú sejtjei, és a legfontosabb funkciójuk az antigének felvétele, feldolgozása és bemutatása az immunrendszer T-sejtjeinek. Ezt az elgondolást hosszú ideig kétkedve fogadták, úgy gondolták, hogy a sejtek kis száma ellentmond annak, hogy meghatározó szerepük legyen az immunrendszer szabályozásában.

Forrás: Debreceni Egyetem
Ralph Steinman professzor (jobbra) a Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért kitüntetéssel 2006-ban, mellette Fésüs László akadémikus

Dr. Steinman és munkatársai azonban bebizonyították, hogy a dendritikus sejtek valóban karmesterei az immunitásnak. Nemcsak a kórokozókkal szembeni immunválasz szervezésében van szerepük ezeknek a sejteknek, hanem az immunválasz másik oldalának, a saját sejtekkel szembeni tolerancia kialakításában is. Éppen e kettősség teszi lehetővé, hogy terápiás célokra is felhasználják ezt a sejttípust, például autoimmun betegségek esetében.

Az utóbbi években dr. Steinman és munkatársai új vakcinációs eljárások után kutatva annak a problémának a megfejtésén dolgoztak, hogyan használhatók fel a dendritikus sejtek különböző tumorok és vírusok, többek között a HIV elleni immunválasz kiváltásában.

Steinman közvetlen tudományos kapcsolatban állt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumával, ahol felfedezéseit több szinten is hasznosítják. Egyrészt alapkutatások folynak a dendritikus sejtek biológiájának jobb megértése érdekében a DE OEC Immunológiai, valamint Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében dr. Rajnavölgyi Éva, illetve dr. Nagy László vezetésével, másrészt az egyetemen működő Sejtterápia Klinikai Központban a Steinman professzor által felfedezett és alkalmazott módszereket használják tumoros betegek tumorellenes immunválaszának kiváltására.

Steinman professzor a "dendritikus sejtek és azok szerzett immunitásban betöltött szerepének felfedezéséért" kapta meg a Nobel díjat. A professzor röviddel a díj odaítélése előtt elhunyt.