Kitüntetések a Város Napja alkalmából Debrecenben

2012.04.12. 11:18

A Város Napja alkalmából elismeréseket adtak át Debrecen képviselőtestületének 2012. április 11-én tartott ünnepi közgyűlésén. Az eseményen díszpolgári címet vehetett át a Debreceni Egyetem két professzora, Fésüs László és Pálinkás József, míg Ujváry Zoltán professzor emeritus Pro Urbe-díjban részesült.

1361-ben a Nagy Lajos királytól elnyert privilégiumlevél Debrecent jogilag a mezővárosok közé emelte. A Város Napján egy másik eseményt, Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának napját is ünnepeljük: a kiváltságlevelet I. Lipót magyar király 1693. április 11-én adományozta Debrecennek. Ebből az alkalomból hagyományosan díszpolgári címet, Pro Urbe- és Mecénás-díjakat adományoz a debreceni közgyűlés, és átadják a Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat is.
 
Debrecen közgyűlése 1991-ben alkotott rendeletével Debrecen Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet alapított. A cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. A képviselőtestület idén "Debrecen Város Díszpolgára" kitüntető címet adományozott a Debreceni Egyetem két professzorának, Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár, intézetigazgatónak és Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, kutatóprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanárnak.
 
Fésüs László a hazai tudományos élet kiemelkedő, nemzetközileg széles körben elismert és megbecsült kutatója. Tudományos iskolateremtő, egyetem- és tudományszervező tevékenysége példaértékű. 1993-tól a Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet Igazgatója, amely vezetésével a hazai és nemzetközi kutatások egyik legjelentősebb bázisa lett.1995 és 1999 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese, 1999-ben utolsó rektora, majd a megalakuló Debreceni Egyetem első rektora 2000 és 2001 között. Az egyetemi integráció első rektoraként döntő szerepe volt abban, hogy a Debreceni Egyetem ma az egyik legsikeresebb és legelismertebb hazai felsőoktatási intézmény. 2001-től 2007 júliusáig centrumelnök, 2007 és 2010 között ismét a Debreceni Egyetem rektora, amely tisztsége révén sokat tett az egyetem működésének fejlesztéséért, ezáltal Debrecen város dinamikus fejlődéséért is. Hazai, európai és világkongresszusokon rendszeresen tart előadásokat. Szakterületén belül szakmai programok vezetője, nemzetközi és hazai tudományos társaságok vezetőségének, bizottságainak a tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottságának elnöke. A Magyar Akkreditációs Bizottság elnökeként kifejtett tevékenységével jelentősen hozzájárult a magyar felsőoktatás és a hazai tudományos élet napjainkban jelentkező problémáinak megoldásához. Az évtizedek alatt végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként számos magas kormány és szakmai kitüntetésben részesült; az önkormányzattól 2001-ben Pro Urbe díjat vehetett át. A díszpolgári cím adományozásával a közgyűlés Debrecen várost gazdagító, példaértékű munkásságát kívánja elismerni.

unideb.hu
A díjazottak csoportképe. Középen Fésüs László, mellette Ujváry Zoltán (a képen balra)

Az idén 60 éves Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, kutatóprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanár élete a diploma megszerzését követően szorosan összefonódott a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetével. Tudományos pályája kezdetén annak ösztöndíjasa, majd tudományos munkatársa, igazgatóhelyettese, 1991 és 1996 között pedig igazgatója volt. 1995-től a Debreceni Egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár, 2005-től a Fizikai Intézet igazgatója, 2007-től a Tudományegyetemi Karok elnöke, rektorhelyettes. Neves külföldi egyetemeken vendégkutatóként tevékenykedett, számos országos és nemzetközi szakmai testület tagja. 1998 és 2001 között az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára, majd 2001-2002-ben oktatási miniszter. Jelentős eredményeket ért el a magyar tudomány anyagi támogatásának javításában. 2002-ben visszatért egyetemi oktatói és kutatói munkájához, jelenleg is a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetője, az ATOMKI kutatóprofesszora. A Magyar Tudományos Akadémia 1995-ben levelező, 2004-ben rendes tagjává választotta, 2008-tól pedig e tudományos köztestület elnöke. 2009-ben a londoni Európai Akadémia felvette tagjai sorába. Nagymértékben elősegítette Debrecen tudományos és közéletének, felsőoktatásának fejlődését; múlhatatlan érdemeket szerzett abban, hogy az ATOMKI, mint a város meghatározó tudományos központja, tudásbázisa - kiemelt akadémiai kutatóhelyként - még jobban megerősödjön. A díszpolgári cím adományozásával a közgyűlés Debrecen várost gazdagító, példaértékű munkásságát kívánja elismerni.
 
(Pálinkás József az ünnepségen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, az elismerést egy későbbi időpontban veszi át.)
 
A város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként Pro Urbe kitüntető díj adományozható azon személyeknek, közösségnek, aki, illetve amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység valamely területén. A díjat ezúttal Ujváry Zoltán professzor emeritusnak ítélte oda a testület.
 
Az idén 80 éves Ujváry Zoltán professzor emeritus tudományos pályafutását a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Néprajzi Tanszékén tanársegédként kezdte, majd annak professzora lett. Két évtizeden keresztül vezette a Néprajzi Tanszéket, amelynek jelenleg is aktív munkatársa. Az elmúlt több mint fél évszázadban egyedülálló elhivatottsággal és odaadással tanította a néprajzos hallgatókat a magyarság és a Kárpát-medencében élő népek kulturális örökségének megőrzésére, ápolására és szeretetére. Jelentős szerepet vállalt a magyar tudományos közéletben is, számos bizottság tagja, illetve elnöke. Több mint 30 önálló, meghatározó kötete jelent meg a népdalok, népballadák, népköltészet, népszokások, adomák, közmondások, születés és halál témakörökben. Közismert kimagasló művészetpártoló tevékenysége. Múzeum, galéria és művésztelep alapító, Holló László festőművész szellemi örökségének legfőbb gondozója; a Holló sétányon a művész mellszobrát, a Holló László utcában emlékoszlopot állíttatott, valamint jelentős számú Holló-festményt adományozott a Déri Múzeumnak. Kutatói munkásságának eredményeit, tanári, tudományszervezői, szakmai közéleti, tevékenységének maradandó értékeit hazai és nemzetközi díjak, kitüntetések, továbbá az egyetemi és a tudományos életben betöltött megtisztelő címek, tisztségek fémjelzik. Az önkormányzat 1997-ben Csokonai-díjjal tüntette ki. Kimagasló értékű oktatói, kutatói, vezetői és közéleti munkásságát a közgyűlés "Debrecen Város Pro Urbe-díjjal" ismerte el.
 
Az elismeréseket Kósa Lajos polgármester adta át.
 
"Külön öröm, hogy mindkét díszpolgár az egyetem professzora, akik kiemelkedő munkát végeztek az egyetem érdekében, amely ma Magyarország vezető felsőoktatási intézménye" - hangsúlyozta a polgármester.
 
A díjazottak nevében Fésüs László mondott köszöntőt, aki beszédében a város és az egyetem kapcsolatát emelte ki.

"Természetes ez a bizalom és ez a partnerség, hiszen közös a város és az egyetem jövője" - mondta a professzor.

 

 

További díjazottak:
Pro Urbe-díj:
Ábrahám László, az Natinal Instruments Hungary Kft. ügyvezetője
Mecénás-díj:
Szabó Miklós, a Tranzit-Ker Zrt. vezérigazgatója
Vajda József, Kelet-Nyugat Kft. ügyvezetője, a Viktória étterem vezetője
Sajtódíj:
Szénási Miklós, újságíró
Kölcsey Ferenc ösztöndíj:
a PG Csoport a Főnix Genezis című pályázat megvalósítására

KAPCSOLÓDÓ CIKK