Egy mexikói pap 16. századi periratok szerint azt állította magáról, hogy képes a kontinensek közötti teleportálásra, láthatatlanná tudja tenni magát, nőket ébreszt szerelemre maga iránt, megjósolja a jövőt, fémeket változtat arannyá, sőt a pokolban is járt. Az ellene folytatott per iratait most a 16. századi új-spanyol inkvizícióról szóló könyvben jelentették meg.

Mexikóvárosban 1540. január 30-án nevezetes per zajlott. Ekkoriban igyekezett kiépíteni Spanyolország a birodalmát az Újvilágban, amelyet Kolumbusz fél évszázaddal korábban fedezett fel.

Egy felszentelt katolikus papnak, Pedro Ruiz Calderónnak azért kellett az egyházi bíróság elé állni, mert fekete mágia gyakorlásával vádolták. A pap korabeli dokumentumok szerint azt állította magáról, hogy képes a kontinensek közötti teleportálásra. Továbbá láthatatlanná tudja magát tenni, nőket ébreszt szerelemre maga iránt, megjósolja a jövőt, fémeket változtat arannyá, sőt képes ördögűzésre, démonok megidézésére is. Legfontosabb képessége az elásott kincsek megtalálása volt - legalábbis a periratok szerint.

A hipnózis első leírásainak egyike?

A mágia legtipikusabb fajtái jellemzőek Calderónra John Chuchiak IV, az amerikai Missouri Állami Egyetem kutatója szerint. Az amerikai professzor nemrég lefordította és könyvben jelentette meg a 16. századi per iratanyagát. (Könyve az új-spanyolországi inkvizícióról szól 1536-1820 között.)

Chuchiak szerint Calderón atya hipnotizálta, megbabonázta az embereket, és a kutató úgy véli, hogy ez a hipnózis, a hipnotizmus egyik legelső leírása.

A per kezdetén Calderónt az a Miguel López de Legazpi ítélte el kemény szavakkal, aki később a Fülöp-szigeteken lépett fel konkvisztádorként, hódítóként. Legazpi szerint Calderón olyasmit is elhitetett magáról, hogy "rövid idő alatt nagy távolságokat tud megtenni".

Miért büntették enyhén Calderónt?

A vádat Juan de Zumárraga, Mexikó ferences rendi püspöke képviselte. Ő volt Új-Spanyolország apostoli inkvizítora, aki extrém ítéleteiről volt hírhedt. Volt, akinek kisebb istenkáromlás miatt kivágatta a nyelvét, ennek ellenére Calderón csak kisebb büntetést kapott. A 16. századi inkvizíciós perekben elhangzott vallomások kikényszerítése akár borzalmas kínzásokkal is együtt járhatott. Calderón atya esetében a kutatók nem említenek efféle "vizsgálati metódusokat."

Forrás: Wikimedia Commons
Az inkvizítor, Juan de Zumárraga

Chuchiak egyelőre nem tudta kideríteni, hogy a fekete mágiával vádolt papot miért csak a Spanyolországba való visszaküldéssel és a papi hivatás gyakorlásától két évig tartó eltiltással sújtották. Zumárraga valószínűleg a nyilvános kivégzést akarta elkerülni, és minél kisebb felhajtással akart megszabadulni Calderóntól. Hogy mi történt a száműzetés után a pappal, azt nem lehet tudni.

Leszállt a pokolba Calderón?

A perben Calderón azt állította, hogy leszállt a pokolba, és onnan is szerzett bizonyos képességeket. Azt vallotta, hogy társaival együtt feltártak egy barlangot, amely - mai mértékegységgel - több ezer kilométer mélyen volt a Föld felszíne alatt. Nemcsak az alkímia tudományát sajátította el a pokolban, hanem könyveket is felhozott magával a mélyből, amelyekben az ördög, a Sötétség Hercege aláírása is szerepel.

Amikor Calderónt letartóztatták, a könyveit is lefoglalták. Egyik sem tartalmazta az ördög aláírását, de azért néhány érdekes kötet volt a bibliotékában. Például Albertus Magnus "Titkok" című műve, amely az ördögűzésről szólt. Dr. Arnaldo de Villanueva "Kincsek kincse" című könyve is Calderón birtokában volt, ebből az elásott kincsek megtalálására nyerhetett különböző ötleteket és eljárásokat. A könyvtárában voltak olyan levelek, amelyek valamiféle rejtélyes írással készültek, és Chuchiak szerint Calderónon kívül más nem értette ezeket.

A dokumentumok szerint egyébként Calderón tényleg hasznosította az olvasottakat: szép számmal talált kincseket, amelyeket Mexikó őslakosai rejtettek el a spanyolok elől. Ugyanakkor egy kicsit talán túl sokat dicsekedett természetfölötti képességeivel - Chuchiak szerint ugyanis, ha tényleg képes lett volna teleportálni magát egy másik kontinensre vagy láthatatlanná tette volna magát, akkor megúszhatta volna a perbe fogását.