Hazatalálna ön a kozmoszban?

2012.10.25. 13:02

Ha meg tudja mondani, milyen csillagászati objektumot ábrázol az alábbi kép, akkor az Univerzum kérdéseiben tájékozottabbnak tekintheti magát az átlag amerikainál.

Milyen objektumot ábrázol az alábbi kép? Ha nincs ötlete, akkor segítünk. Válasszon az alábbi lehetőségek közül! (A helyes megoldást a kép alatt olvashatja.)

a) egy idegen naprendszer, amelyben bolygók keletkeznek;
b) kozmikus porfelhő, amelyben ezerszámra keletkeznek új csillagok;
c) felrobbant és összeomló, fehér törpévé alakuló csillag;
d) a Tejútrendszerhez hasonló galaxis;
e) forgása következtében magáról anyagot ledobó üstökösmag.

Forrás: NASA, ESA, K. Kuntz, F. Bresolin, J. Trauger, J. Mould, Y.-H. Chu and STScI

A helyes válasz a d, azaz a Tejútrendszerhez hasonló galaxist látunk a felvételen.

Ezt a kérdést tették fel 37 és 40 év közötti amerikaiaknak egy 2010-ben elvégzett felmérés során, amelynek eredményeit most hozták nyilvánosságra (Longitudinal Study of American Youth, LSAY). Az 5100 résztvevő levélben kapta meg a kérdést, valamint a Hubble-űrtávcső egy spirálgalaxisról készített képének (lásd fent) fotóminőségű másolatát. Azért éppen ezt a felvételt választották, mert a csillagászok feltételezése szerint ez a galaxis nagyon hasonlít a Tejútrendszerünkre. Ha az utóbbit képzelnénk a helyére, akkor a Naprendszer valahol a peremvidékén elhelyezkedő, apró fényesebb pontok egyike lenne.

A felmérés során először válaszlehetőségek nélkül tették fel a kérdést, majd utána a fenti öt válaszlehetőség közül kellett választaniuk a megkérdezetteknek. Kiderült, hogy a megkérdezetteknek csak 43%-a ismerte fel a képet, vagyis a résztvevők kevesebb mint a fele tudta megállapítani, hogy a képen egy a Tejútrendszerhez hasonló spirálgalaxist látunk.

Forrás: NASA
A felvételt a Föld körül keringő Hubble-űrtávcső (HST) készítette

Jelentős eltérést tapasztaltak a nemek között: míg a férfiak 53%-a adott helyes választ, addig a nőknél ez az arány csak 32% volt. A nemek közötti különbség minden más szempont szerinti csoporton belül hasonló volt. Nem meglepő, hogy a helyes válaszok aránya egyértelmű összefüggést mutat az iskolai végzettséggel. Érdekes, hogy doktorátust vagy más tudományos fokozatot szerzettek körében a jó válaszok aránya (63%) háromszor akkora volt, mint a középiskolánál alacsonyabb végzettségűek esetében. Megdöbbentő viszont, hogy a legmagasabb végzettségűek egyharmada nem ismerte fel a képet.

Az sem meglepő, hogy a helyes válaszok aránya egyértelmű összefüggésben áll a megkérdezett által az egyetemen hallgatott természettudományos kurzusok számával és egy, a természettudományos tájékozottságot jellemző mutatóval. Bár a felmérésben részt vevők közül sokan találkoztak már a Hubble-űrtávcső (HST) felvételeivel (lásd például Hubble Heritage Project), azonban a válaszadók valamivel több mint 60%-a elismerte, hogy ez volt az első HST felvétel, amelyet tüzetesen szemügyre vettek.

Forrás: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
A valóságban így néz ki egy csillagkeletkezési hely (Kis Magellán-felhő, a HST felvétel)

Arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen forrásokból tájékozódtak, akik már láttak legalább egy HST-felvételt. A lehetőségek között könyvek vagy folyóiratok; planetáriumok vagy természettudományos múzeumok; ismeretterjesztő tévéműsorok; az internet, illetve saját tulajdonú könyv szerepeltek. A legtöbben (41%) a felsoroltak közül 3-4 forrásból is tájékozódtak. A nemek érdeklődése közötti különbség itt is világosan megmutatkozott, továbbá egyértelmű az összefüggés az iskolai végzettséggel és a természettudományos tárgyak tanulásával.

Megvizsgálták, hogy a különböző forrásokból származó csillagászati, illetve közelebbről a Hubble-űrtávcsővel kapcsolatos információkat mennyire tartják megbízhatónak a kérdezettek. A legkevésbé sem meglepő, hogy leghitelesebbnek a NASA honlapját tartják, míg legkevésbé a helyi újságokból és a helyi közösségek vezetőitől szerzett információkban bíznak. Érdekes viszont, hogy ez a "bizalomindex" alig tért el a megmutatott HST felvételt felismerők és fel nem ismerők körében.

Forrás: Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium
Ilyen az, amikor egy üstökösmag anyagot dob ki magából - ha nem is a forgás, hanem a Nap hője hatására. (NEAT üstökös, Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium felvétele)

Feltettek néhány "Mennyire ért egyet a következő állítással..." típusú kérdést is. A kép láttán a galaxist felismerők 70%-a, míg az azt fel nem ismerők 53%-a gondol a Világegyetem hatalmas kiterjedésére. Érdekes módon a kép láttán a helyes, illetve helytelen válaszadók 45, illetve 51%-a ért egyet teljes mértékben azzal, hogy "a Világegyetem mérete és bonyolultsága Isten teremtő munkájának nagyszerűségét bizonyítja". Végül jó hír, hogy csak a megkérdezettek 6, illetve 8%-a gondolja azt, hogy a szövetségi kormány túl sok pénzt költ a Hubble-űrtávcsőre és az efféle projektekre. A képet felismerők többsége határozottan elutasítja az állítást, a képet fel nem ismerők viszont inkább a bizonytalan közép felé hajlanak.

A felmérés eredményeit a Michigani Egyetem által kiadott, The Generation X Report című folyóirat 2012. őszi száma közölte (az előző szám elérhető itt).