Legalábbis ezt állítja a 12. század első felében ténykedett ír püspök, Szent Malakiás. A neve talán kevésbé ismert, mint négyszáz évvel későbbi jövendőmondó utódjáé, Nostradamusé, de próféciái – amelyek a jövő egyházfejedelmeire vonatkoznak – legalább annyira érdekesek és ellentmondásosak, mint a nagy hírű francia látnokéi. 

A római anyaszentegyház Nostradamusa

A 16. század derekán ténykedett, pestisdoktorból lett híres látnok, Michel de Nostredame, közismert nevén Nostradamus mellett talán kevésbé ismert egy másik „jövőbelátó”, a 12. században élt írországi érsek, Szent Malakiás munkássága.

Szent Malakiás próféciája szerint a jelenlegi pápa, Ferenc lesz az utolsó egyházfejedelemForrás: Imagine Pics

Malakiás – a templomos kapcsolatai miatt is híres Szent Bernát krónikája szerint – Maelmhaedhoc keresztnéven, az O’Morgain család sarjaként 1094-ben látta meg a napvilágot az írországi Armagh városában. (A kimondhatatlan kelta keresztnév latinosított formája a Malakiás.) Malakiás gyors egyházi karriert futott be, hiszen alig 38 évesen már szülővárosa érseke lett.

Szent MalakiásForrás: Wikimedia Commons

1139-ben a szentszék Írország pápai legátusává nevezte ki.

II. Ince pápa ugyanúgy bizalmába fogadta az ambiciózus ír püspököt, mint a ciszterci rend megalapítója,

Clairvaux-i (Szent) Bernát. A kortársak szerint Malakiásnak a francia szerzetesrend alapítójánál, Észak-Franciaországban tett látogatásai után támadtak látomásai.

Szent Bernát látomása Fra Bartolomeo festményén. A hagyomány szerint Malakiásnak Szent Bernáttal történt találkozói után támadtak látomásaiForrás: Wikimedia Commons

Szent Bernáttal sok mindenről beszélgethettek, köztük a templomosokról és a Szent Grálról is. (Bernát szoros kapcsolatban állt a titokzatos renddel, hiszen ő fogalmazta meg a templomosok „alkotmányát”, valamint André de Montbard apai ágról származó rokona volt egyike annak a kilenc francia nemesnek, akik 1117-ben Jeruzsálemben megalapították „Krisztus Szegény Lovagjainak” rendjét.)

Több száz évig elfeledve porosodtak a próféciák

Már életében több csodatételt tulajdonítottak a puritán életű ír püspöknek, de az 1190-ben II. Kelemen pápa által szentté avatott Malakiás kétségkívül profetikus, látnoki képességei miatt vált igazán ismertté az utókor előtt.

Malakiás allegorikus jövendölései a kultúrtörténet leghíresebb látnoka, Michel de Nostredame vagy ismertebb nevén Nostradamus próféciáihoz hasonlóan értelmezésre szorulnakForrás: Youtube

Néhány híres jövendölése közül különösen érdekes a saját halála napjára vonatkozó beteljesedett jóslat,

de azt is pontosan megjósolta, hogy hazáját, Írországot Anglia elfoglalja, ahonnan hét és fél évszázadig nem is fog távozni.

Szent Malakiás azt is megjósolta, hogy hazáját, Írországot hét és fél évszázadra megszállják az angolokForrás: Redit

(Írországot 1171-ben annektálta az angol korona, és az ország csak 1922-ben nyerte el függetlenségét.)

Leghíresebb és legmeghökkentőbb jövendölése a jövő pápáira vonatkozik.

Malakiás szerint 1143-tól, II. Celesztin pápa trónra lépésétől számítva összesen 112 egyházfejedelme lesz a római anyaszentegyháznak.

Szent Malakiás próféciáinak első német nyomtatott kiadása 1680-bólForrás: Origo/Dudás Szabolcs

Malakiás a jövő pápáit rövid, gyakran allegorikus mondatokkal ábrázolja a próféciáiban, amelyből az illető pápa nevére vagy származására, illetve különleges tettére lehet következtetni a jóslatok értelmezői szerint.

Pápaválasztó konklávé a Sixtus-kápolnábanForrás: Orbis Catholic

Nostradamus híres, nyomtatásban először 1555-ban megjelent Centuriái-hoz hasonlóan,

Malakiás szimbólumokban bővelkedő feljegyzéseit is sokféleképpen lehet értelmezni. 

A pápai próféciákat a legnagyobb valószínűséggel első római útján, 1139 és 1140 között jegyezte le.

II. Ince pápa, akinek Malakiás átadta a próféciák kéziratátForrás: Wikimedia Commons

Malakiás érsek a kéziratot II. Incének adományozta, aki lepecsételve, titkos iratként helyeztette el a Szentszék levéltárában.

Vatikán, Bernini oszlopsora, háttérben a Szent Péter-bazilikávalForrás: Elter Károly

Néhány kutató úgy értelmezi a vatikáni archívumból a 16. század végén előkerült feljegyzéseket, hogy nemcsak az elmúlt évszázadok, hanem a közelmúlt több híres pápáját is azonosítani lehet Szent Malakiás jövendöléséből.

A próféciák első oldala, az 1680-as német kiadásbanForrás: Origo/Dudás Szabolcs

A „De summis pontificibus a vita sua tempora futuris temporibus secuturis” című kéziratot Arnold de Wyon bencés szerzetes fedezte fel a vatikáni levéltárban, 1590-ben. A próféciák 1595-ben jelentek meg először nyomtatásban, a kéziratot felfedező szerzetes Lignum vitae (Az élet fája) című művének mellékleteként.

Alba ökre és a Tiberis menti kastély

Szent Malakiás jövendöléseiben az első pápát az „Ex castro Tiberis”, azaz a „Tiberis kastélyból való” szófordulat jelzi. Az 1143-ban trónra lépett II. Celesztin pápa a Tiberis menti Citta di Castello városkából származott, és a castello szó magyarul kastélyt jelent. A szent jövendöléseiben 17.-ként megjelölt egyházfejedelmet „Leo Sabinus” névvel illeti.

Szent Malakiás jóslatai sorában az 1143-ban pápává választott II. Celesztin az első, akit még 111 egyházfejedelem követForrás: Catholic News

A tatárjárás évében, 1241-ben trónra lépett, és a pápák sorában 179. egyházfő, IV. Celesztin megválasztása előtt Sabino püspöke volt,

akinek címerpajzsában egy bástyát tartó oroszlán látható.

A jóslatokban 55.-ként megjelölt pápát „Bos Albanus in porta” (Alba ökre a kapuban) rövid mondattal jellemzi Malakiás.  

A Vatikánban ágyasokat és cseppet sem a hely szelleméhez méltó dorbézolásokat tartó VI.(Borgia) Sándor pápa, "Alba ökre"Forrás: Wikimedia Commons

A Vatikánban szeretőket tartó, hírhedt életvitelű Borgia,

az 1492-ben trónra lépett VI. Sándor megválasztása előtt Albano és Porta püspöke volt,

a pápai címerpajzs bal oldali osztatában pedig egy ökör képe látható. Egyes szkeptikus vélekedések szerint az 1590-ben megtalált kézirat akár hamisítvány is lehet, illetve utólag belehamisíthattak olyan könnyen azonosítható metaforákat, amelyek ismert pápákhoz köthetők.

A pápai próféciák évszázadokig a vatikáni archívum mélyén hevertek elfeledveForrás: Catolhic News

Ezzel a tetszőleges gondolatmenettel csak egyetlen probléma adódik; az 1595-ös első nyomtatott szöveg után több kiadást is megért próféciákban nincs semmiféle változás, márpedig Malakiás jóslatai között szép számban szerepelnek a 16. század vége után uralkodott egyházfejedelmek metaforái, beleértve a közelmúlt pápáit is.

Megjósolta az ateista korszak első pápáját?

Vegyük például a sorrendben 104. pápát, akit „Religio depopulata”, „Elnéptelenedett vallás” címszóval jelöl a prófécia. Az egyházfők között – II. Celesztintől számítva - XV. Benedek volt a 104. pápa.

XV. Benedek, az első világháború, a forradalmak és az ateizmus térhódítása idején ült Szent Péter trónusánForrás: Wikimedia Commons

Uralkodásának idejére (1914–1922) esett az első világháború, a bolsevik forradalom és a régi világrend szétesése, az ateizmus térhódítása.

A 107. egyházfőt Malakiás „Pastor i nauta”, „Pásztor és tengerész” néven említi jövendölésében.

XXIII. Jánost a „tengerészek városa”, Velence bíboros-érsekeként választották meg pápának, 1958-ban.

Az egyháztörténet egyik legnépszerűbb pápája, a szentté nyilvánított XXIII. János portréfotója, 1959-bőlForrás: Wikimedia Commons

XXIII. János regnálása alatt (1958–1963) hívták össze a II. vatikáni zsinatot, a reformáció kora, pontosabban az 1545-ös tridenti zsinat óta legjelentősebbnek tekinthető egyházi pasztorális tanácskozást is.

János Pálok a fogyó nap és hold jegyében

A mindössze egy hónapig uralkodó és a mai napig rejtélyes, hirtelen halála miatt a konteós irodalomban is népszerű, 1978-ban trónra lépett I. János Pál Malakiás egyházfejedelmi sorrendjében a 109. pápa, akit a „De meditate lunae” - a félholdtól való – metaforával jelöl.

I. János Pálnak ugyancsak érdekes kapcsolata volt ezüstös égi kísérőnkkel.

 

A mindössze 33 napi uralkodás után rejtélyes körülmények között elhunyt I. János Pál pápaForrás: Wikimedia Commons

Pápává választásának napján, 1978. augusztus 28-án ugyanúgy félhold (negyed) fázisában állt a hold, mint 1978. szeptember 28-án bekövetkezett hirtelen halálakor.

A pápai lakosztály a VatikánbanForrás: Elter Károly

Az 1912. október 17-én született későbbi pápa szülővárosa, Forno di Canale pedig Belluno, azaz „szép hold” megyében fekszik.

II. János Pál megszületése és halála napján is napfogyatkozás voltForrás: Eric Draper

Az elmúlt évtizedek kétségtelenül legnagyobb hatású egyházi vezetője a lengyel származású II. János Pál volt. Malakiás a 110. egyházfejedelmet „De labore Solis”, „a nap vajúdása” néven említi.

I. János Pál pápa síremléke a vatkáni Grottóban, az egyházfők temetkezési helyénForrás: Wikimedia Commons

A rómaiak ezt a latin kifejezést használták a napfogyatkozásra.

Amikor - az időközben szentté avatott - Karol Wojtyla 1920. május 18-án megszületett, ugyanúgy napfogyatkozás volt, mint 2005. április 2-án bekövetkezett halála napján.

Ratzinger és az „olajfa dicsősége”

Az őt követő német származású XVI. Benedek a római katolikus egyház 111. pápája a jóslat sorrendjében. Malakiás próféciájában az utolsó előtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsősége” néven említi meg.

XVI. Benedek, a 111. pápa esetében sokáig értelmezhetetlen volt "az olajfa dicsősége" megjelölésForrás: Wikimedia Commons

Joseph Ratzinger mint a katolikus egyház feje 

2009-es szentföldi zarándoklata alatt megpillantott egy idős olajfát,

majd kísérőihez fordulva elmondta, hogy milyen szívesen látna egy hasonló pompás növényt a vatikáni kertjében is.

A pápaság történetében szokatlan módon lemondott XVI. Benedek volt az utolsó előtti pápa Szent Malakiás jövendölése szerintForrás: Orbis Catholica

2011. október 27-én XVI. Benedek egy több száz éves olajfát kapott ajándékba az izraeli kormánytól. Benjamin Netanjahu miniszterelnök kísérőlevele szerint az ajándékba adott olajfa a népek és a vallások közti békesség szimbóluma.

A hét domb városának utolsó egyházfejedelme

Malakiás szerint a 112. pápa egyházfejedelemsége alatt jön el a világvége. Ebben a sorrendben a jelenleg regnáló és 2013. március 13-án megválasztott Ferenc lenne a legutolsó pápa.

A prófécia alapján Ferenc az utolsó pápaForrás: The Christian Observer

Szent Malakiás – eltérően az ezt megelőző 111 egyházfőtől – az utolsó pápáról bővebben és a következők szerint ír a próféciák 23. oldalán: „In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae siae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves inmultis tribulationibus; quibus transactis Civitas Septi collis diruetur, & Judex tremendus judicabit Populum.”

Szent Malakiás jövendölése szerint az utolsó pápa, "Petrus Romanus" idején hatalmas katasztrófa éri a hét domb városát, Rómát és az egész keresztény világotForrás:Imagine Pics

Azaz magyarra fordítva: „A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, a szerk.) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját. Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét.” A félelmetes jóslat sorait olvasva rögtön az lehet az első kérdés, hogy az Argentínából származó jelenlegi pápának vajon mi köze lehetett egyházfővé választása előtt Rómához, továbbá a születési keresztnevében sem szerepel a Péter.

Az Argentínából származó Ferenc pápa szülei Rómából származó olasz bevándorlók voltakForrás: AFP/Eric Thayer

Természetesen, a Malakiás-elemzőknek erre is van magyarázatuk. Köztudott, hogy Jorge Mario Bergoglio, egykori Buenos Aires-i érsek, a jelenlegi Ferenc pápa 

Argentínába kivándorolt olasz szülők gyermeke, a szülei pedig Rómából származnak,

így máris megvan a „római szál”. Amikor a konklávé pápának választotta, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül a szent keresztnevét vette fel egyházfejedelmi névként.

Buenos Aires egykori érseke megválasztása után Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül vette fel a Ferenc nevetForrás: Orbis Catholic

Az egyháztörténet egyik legfigyelemreméltóbb alakjának – aki kicsapongó, italozó életmódjából megtérve lett a ferences rend megalapítója – „civil” neve: Francesco di Pietro di Bernardone, ebben pedig szerepel a Péter (Pietro, a szerk.) név. A kétségkívül szellemes elemzés ellenére sem tűnik azonban valószínűnek, hogy a kétezer éves katolikus egyház történetében Ferenc pápa lesz az utolsó egyházfő.

Szent Malakiás Róma és a Vatikán pusztulását vizionálja az utolsó pápa uralkodásának idejéreForrás: Youtube

Noha a kultúrtörténet a két leghíresebb látnok, Nostradamus és Szent Malakiás próféciáin kívül számos más világvége-jövendölést is ismer,

a civilizáció végével kapcsolatos jóslatok eddig még sohasem váltak valóra.

Az apokalipszis négy lovasa. Az eddigi világvégejóslatok közül egy sem következett beForrás: Imagine Pics

Ugyanakkor az emberi társadalom napjainkban tapasztalt felgyorsult és sok szempontból válságba került fejlődése, valamint az ezzel összefüggő globális problémák növekvő száma is azt jelzi, hogy a fenntartható jövő valamiféle korszak- vagy még inkább paradigmaváltás nélkül ma már nehezen elképzelhető. Mindez azonban nem a világ végét, hanem egy új, az eddigiektől eltérő világ megszületését jelenti.