Évente több mint ötezer esküvőnek ad otthont Gretna Green. Népszerűsége a 18. század óta töretlen: ez volt az egyetlen hely a vidéken, ahol a lányok már 12 éves koruktól, akár szülői beleegyezés nélkül is házasodhattak. A házasságkötési szertartást általában egy kovács celebrálta.

Kortól független boldogító igen 

A dél-skóciai falu, Gretna Green népessége mindössze 2700 lelket számlál, évente mégis közel két esküvő jut minden itt élőre. 

A statisztika egy évre vetítve 5000 házasságkötést jegyez, 

ami igazán rendkívülinek számít nemcsak Skóciában, hanem egész Angliában. Minden hatodik skót esküvőt a „menekülő szerelmesek" helyszínén tartják. 

Még napjainkban is évente ötezer esküvőnek ad otthont a skóciai településForrás: Gretna Green Photographer

Gretna Green népszerűsége egészen a 18. századig vezethető vissza. 1754-ben lépett életbe a Lord Hardwicke nevéhez kapcsolható angliai házasságtörvény, amelynek értelmében szüleik engedélyezése nélkül a 21 év alattiak nem köthettek házasságot. 

A szabály azonban akkortájt nem vonatkozott Skóciára. Ha a házasságot kötni szándékozó lány már elmúlt 12, a fiú 14 éves, akkor egy nyilatkozat aláírásával meg is tarthatták az esküvőt Gretna Greenben, ha áment mondott rá a család, ha nem. 

Nem papok, hanem kovácsok eskették a fiatalokat

Fiatal szerelmesek útjai keresztezték egymást Gretna Green településen. 

A jogrendszer szigorúsága elől egyre többen menekültek a skót határ mellé, hogy kimondják a boldogító igent. 

Az 1712-ben épült régi kovácsműhely kitűnő helyszínt biztosított a ceremóniának, ahol vállalkozó kedvű kovácsok vállalták az „üllő pap" szerepét, és néhány guinea-ért vagy italért cserébe elvégezték a szertartást. 

A hagyomány a 18. századtól él töretlenülForrás: Youtube

A hivatalos ceremóniához szükségesnek bizonyult még két tanú, akiket gyakran a falubeliek soraiból választottak ki. Később, a fizetős út megépítésével a kis falu jobban megközelíthetővé vált, és 1770 után egyre inkább virágzott a „szökevényházasságok", illetve a „házasságkereskedelem" jelensége. A helyi kovácsra és az üllőjére hamarosan a Gretna Green-beli esküvők szimbólumaként tekintettek.

Jane Austen is támogatta

A tiltott szerelmet és a titokban megköttetett házasságot a korabeli irodalom is népszerűsítette. Jane Austen Szerelem és barátság, illetve Büszkeség és balítélet című művei szorosan kapcsolódnak az eszméhez. Ezekben az igen népszerű regényekben a fiatalok megszöknek, de hagynak egy üzenetet, hogy a tervezett úti céljuk Gretna Green. 

Hozzátartozóik, az őket üldöző rokonság elől menekülő szerelmespár 19. századi angol metszetenForrás: Gretna Green

Az angolok általában a mindkét félnek előnyös, a helyi hagyományoknak megfelelő esküvőket részesítették előnyben, és ragaszkodtak az úgymond „hatósági felügyelethez". Ezt a szokást egy más értelmezésben Gretna Greenben is tartották, hiszen a vidék legmagasabb rangú és leginkább elismertebb mestere maga a falu kovácsa volt. 

"Házasságkovácsolás" Gretna Green-benForrás: Nickunn.com

A szertartás során mondhatni, 

egy életre „összekovácsolta" a fiatalokat. 

Miután az ifjú pár kimondta az „igent", a kovács az üllőre ütve törvényessé tette az esküvőt.

Gyakran volt szükség furfangra

Az évszázadok alatt sehol a világon nem történt annyi regényes esküvő, mint Gretna Greenben, hiszen az ifjú pár általában kalandos körülmények között, 

a haragos szülők és az általuk felbérelt üldöző csapatok elől menekülve jutott el Skóciába. 

Néha az is megesett, hogy a feldühödött apa a szertartás közben már közel járt, és ezért némi furfangra volt szükség. 

Néha némi furfangra is szükség volt a házasság "összekovácsolásához"Forrás: Regency History

A szerelmesek ilyenkor gyorsan ágyba bújtak, amivel jelezték, hogy a házasság „már megtörtént". Ekkor az üldözők a legtöbbször felhagytak a hajszával, és folytatódhatott a menyegző.

Házassági regiszter a 18. század végéről, Gretna GreenbőlForrás: Regency History

Az üllő papjai, a kovácsok évszázadokon át reményt jelentettek a reménytelen szerelmeseknek. Így segítették létrejönni 1826-ban többek között Edward Gibbon Wakefield második házasságát is, aki egy fiatal örökösnőt, Ellen Turnert vette feleségül. A két szerelmes a botrány elől menekült Skóciába.

Több ezer házasság

A kovácsok évente több ezer házasságkötést celebráltak. Egyikük 1843-ban azt nyilatkozta, 

hogy 25 éves „papi pályafutása" alatt 3500 fiatal párt adott össze Gretna Greenben. 

Egy másik forrás szerint a legtöbb szertartást egy bizonyos Richard Rennison tudhatja magáénak, aki 5147 esküvői szertartást vezetett le. 

Az 1712-ben épült híres kovácsműhely, amely ma ajándéktárgy-üzletként funkcionálForrás: Gretna Green


A hatóságok természetesen számos kísérletet tettek arra, hogy megfékezzék ezt a szerintük káros jelenséget. Ahogy azt az 1855-ös MP for Newcastle írja: 

Megalázza szokásainkat, rongálja a jellemet, és elpusztítja az Anglia északi megyéiben élők erkölcsét." 

Egy évvel később bevezették a 21 napos „türelmi időszak" követelményét, miszerint a házassághoz 21 napos tartózkodási idő szükséges azon a helyen, ahol házasságot kívánnak kötni.

Ma is sokan a legendás skót városkában mondják ki egymásnak a boldogító igentForrás: Gretna Green Photographer

Az 1929 óta érvényben lévő szabályok alapján legalább 16 évesnek kell lennie mindkét házasulandó félnek, ám a szülői hozzájárulás továbbra sem szükséges. 

A házassági nyilatkozatot csak 1940-ben helyezték törvényen kívül Skóciában. 

Az angol párok végül 1977-től házasodhatnak szülői beleegyezés nélkül, ám csak akkor, ha mindketten betöltötték a 18. életévüket. 

Gretna Green Magyarországon

Egy kis Somogy megyei település, Vése minden évben találkozóra hívja az ország kovácsait. Az egyik ilyen összejövetelen a kovácsok céhmesterének áldásával kovácsoltak össze egy fiatal párt. Gretna Green hagyománya így Magyarországon is feléledt. 

Az üllő, amelyen "összekovácsolták" a házasságokatForrás: Denify.kora-line.net

„Igen, ez az a hely, ahol a szerelmesek, amennyiben valami akadályozza őket abban, hogy Angliában kössenek házasságot, könnyen és gyorsan e szent kötelékbe fűzhetik magukat" – elevenítette fel a szokást a vései önkormányzat. – „Mindezt egy ősi skót törvény teszi lehetővé, amely szerint a tanúk jelenlétében adott szóbeli nyilatkozat elég a boldogító igenhez. 

Archív fotó egy Gretna Green-i kovácsműhelyrőlForrás: Denify.kora-line.net

Általában boltosok vagy mesteremberek előtt történnek ezek a házasságkötések; az egyik leghíresebb mesterember e „szakmában" Robert Elliott úr, aki, mint ahogy emlékirataiból megtudhatjuk, többek között Lord Erskine főbíró házasságkötését is lebonyolította még 1816-ban. Állítása szerint összesen 7744 személyt esketett össze 1811-től 1839-ig. Némi kiábrándultsággal teszi még hozzá Elliott úr, hogy a hálából kapott csekkek nagy része hamis volt."