Hetvenkét éve, 1944. szeptember 17-én, vasárnap délelőtt kezdődött a világtörténelem mindmáig legnagyobb és legmerészebb légideszant-hadművelete, a Market Garden. A grandiózus hadművelet megálmodója, Bernard Law Montgomery tábornagy meggyőződéssel hitte, hogy a légi gőzhengert követő, Németország szívéig hatoló villámgyors csapás végleg térdre kényszeríti a Harmadik Birodalmat, és a „fiúk" már odahaza tölthetik a karácsonyt. Mint annyiszor a történelemben, most sem így történt.

Úgy tűnt, hamarosan összeomlik a recsegő-ropogó Harmadik Birodalom

1944. július végén, majd két hónapos véres csatározás után a német ellenállás megroppant nyugaton, és a szövetséges inváziós erők sikeresen kitörtek Normandiából. Az angol-amerikai haderő feltartóztathatatlan áradatként nyomult Franciaország belseje felé. A szövetségesek augusztus 25-én bevonultak Párizsba, és szeptember elsején elesett Antwerpen, Belgium legfontosabb kikötővárosa is.

Az arnhemi nagy közúti híd elfoglalása volt a Market Garden hadművelet kulcskérdéseForrás: Artsfon

A nyugati német fronton a felbomlás jelei mutatkoztak.

Von Zangen vezérezredes szétvert 15. hadserege demoralizált tömegként vonult vissza Hollandiába, és úgy tűnt, hogy a „tulipánok földje" is hamarosan elesik. Von Stauffenberg ezredes 1944. július 20-án Hitler ellen elkövetett sikertelen merényletkísérlete után, az egyre kiszámíthatatlanabb Führer még kevésbé bízott tábornokaiban, mint azt megelőzőleg.

Erwin Rommel (a kép bal szélén) és Gerd von Rundstedt (középen) vezértábornagyok a nyugati frontonForrás: Bundesarchiv/Jesse

A merénylet utáni megtorlásban sorra hullottak a fejek a nyugati fronton is. Von Kluge tábornagyot leváltották, és még a legendás hírű Erwin Rommel vezértábornagy sem kerülhette el Hitler őrjöngő bosszúját.

Színre lép a Führer tűzoltója

Valamit azonban tenni kellett az elkerülhetetlennek látszó nyugati összeomlás elhárítására. A helyzet stabilizálásával Adolf Hitler az egyik legmegbízhatóbb tábornokát,

a keleti frontról sietve visszarendelt Walther Model vezértábornagyot, a védekező stratégia mesterét bízta meg.

A „Führer tűzoltójának" becézett tábornokra nem kisebb vállalkozás, mint a megroppant nyugati front stabilizálása és a szövetséges előrenyomulás megállításának reménytelen feladata várt.

Walther Model vezértábornagy (a kép bal szélén) a Führer "tűzoltója"Forrás: Bundesarchiv

A nyugati hadseregcsoport élére a Wehrmacht rangidős tábornokát, a nácikat lenéző és Hitlert szűk, bizalmas körben rendre csak „hülye cseh káplárnak" nevező, arisztokrata Gerd von Rundstedt vezértábornagyot nevezték ki.

Gerd von Rundstedt vezértábornagy, a nyugati front főparancsnoka 1944-benForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Hiába volt a nemzetiszocialista hierarchia csúcsain is közismert a mogorva porosz tábornagy nácikkal kapcsolatos cseppet sem hízelgő véleménye, a parancsokat fenntartás nélkül teljesítő idős tábornok stratégiai tudására még a bizalmatlan Hitlernek is szüksége volt.

Oldott hangulat Eisenhower főhadiszállásán

A berlini főhadiszállás nyomasztó, ideges légkörével szemben, a szövetséges haderő Versailles-ba költözött főparancsnokságán nyár végére

a sorozatos győzelmek hatására euforikus hangulat uralkodott.

A szövetséges haderő főparancsnoka, Dwight D. Eisenhower tábornok környezetében a sikerek hatására mindenki szentül hitte, hogy a háború egy-két hónapon belül véget érhet.

Dwight D. Eisenhower tábornok, a szövetséges haderő főparancsnoka, a 101. amerikai légideszant-hadosztály katonái közöttForrás: WW2 Today

Az általános jó hangulat sem feledtethetett azonban néhány súlyos problémát. A gyors előretörés miatt rendkívül megnyúltak az utánpótlási vonalak, és egyre inkább akadozott a csapatok ellátása. A szövetségeseknek hiába sikerült Antwerpent megszerezniük, a visszavonuló németek úgy elaknásították a kikötőt, hogy az még hosszú időre használhatatlannak bizonyult.

Patton és Montgomery szívből utálták egymást

A főparancsnok dolgát súlyos személyi ellentétek is nehezítették. Az amerikai inváziós erők fenegyereke, a szabadszájú, cowboymódra elefántcsont markolatú coltot viselő George Patton tábornok és a brit csapatok elsőségére törekvő, kopott bársonynadrágjáról, bő pulóvereiről és elmaradhatatlan barettjéről híres főparancsnoka, Montgomery tábornagy között feloldhatatlan ellenszenv feszült.

Bernard L. Montgomery tábornagy, a Market Garden hadművelet kiötlőjeForrás: WW2 Today

Mindenki másként vélte leszüretelhetőnek a tálcán kínált győzelmet.

Eisenhower az angol és az amerikai seregtestek összevonásával széles fronton akart támadást intézni a német határ ellen. Montgomery és Patton élesen tiltakozott Eisenhower terve ellen, mivel ők önálló dicsőségre szomjaztak.

George S. Patton tábornok nem szívelte a brit tábornagyot. Az utálat kölcsönös volt a két öntörvényű parancsnok közöttForrás: Origo

Szeptember első napjaira a hogyan tovább vált a szövetségesek legégetőbb kérdésévé. Montgomery tábornagy ekkor egy zseniális tervvel állt elő.

Mindössze két hét maradt a hadművelet megszervezésére

Felismerve a német hadseregben eluralkodott káoszt, egy minden addiginál nagyobb, kombinált, szárazföldi és légi hadművelettel a Rajna hollandiai szakaszán átívelő közúti hidakat akarta megszerezni.

A Market Garden hadműveleti térképeForrás: Wikimedia Commons

A brit tábornagy elképzelése szerint, a hadművelet első szakaszában három légi úton szállított hadosztályt dobnak le mélyen a német vonalak mögött, amelyek elfoglalják Eindhoven, Nijmegen és Arnhem három nagy közúti hídját.

C-47 "Dakota" amerikai szállítógép alacsonyan áthúz egy tábori reptér felett. Alatta egy Hamilcar csapatszállító vitorlázó láthatóForrás: National Bevrijdings Museum

Ezt követően, a belga–holland határon várakozó páncélos haderő „átrobog" a hidakon, és meg sem áll a nyitva álló Ruhr-vidékig. A brit stratégák hipotézise szerint a német hadsereget egyedül ellátó ipari körzet elfoglalásával a náci Németország napokon belül össze fog omlani.

Brian Horrocks altábornagy, a brit XXX. páncéloshadtest parancsnoka (a kép bal szélén), valamint Montgomery tábornagy (középen) a Market Garden hadműveleti tervének egyeztetése közben. A brit stratégák azt remélték, hogy rajtaütésszerű offenzívájuk Németország gyors összeomlásához fog vezetniForrás: Pinterest

A hadműveleti terv nagyon ígéretesnek tűnt, de – az időjárás miatt –, mindössze két hét maradt a kivitelezésre. Eisenhower – Patton dühöngése és saját vezérkarának aggályai ellenére – végül zöld utat adott Montgomery tervének. Így született meg a Market Garden (Veteményeskert) fedőnevű hadművelet, a történelem legnagyobb légi deszantos bevetése.

Pihenni küldték az SS-egységeket Arnhem térségébe

Közben Von Rundstedt is hozzáfogott a szétzilált nyugati német hadseregcsoport újjászervezéséhez. A Franciaországból kivont, Wilhelm Bittrich Obergruppenführer (a Waffen-SS-ben ez az altábornagyinak megfelelő rendfokozat volt) parancsnoksága alatt álló, harcedzett II. SS-páncéloshadtest pihentetésére és feltöltésére a hollandiai Arnhem melletti erdőséget jelölte ki körletként.

Wilhelm Bittrich SS-Obergruppenführer (altábornagy), az Arnhem közelében pihentetett II. SS-páncéloshadtest parancsnokaForrás: Bundesarchiv

A hadtestet alkotó két elit páncéloshadosztály közül, a Walter Harzer Obersturmbannführer (alezredes) megbízott magasabb egységparancsnok vezénylete alatt álló 9. Hohenstaufen hadosztály azt a parancsot kapta, hogy nehézpáncélosai átadása után a megmaradt technikát, valamint a legénységet vagonírozza be, és szeptember 17-én délután induljon vissza Németországba, a hadosztály teljes feltöltése céljából.

Az ellenfél alábecsülése mindig megbosszulja magát

Montgomery és Browning tábornok hihetetlen intenzitású szervezőmunkájának eredményeként, a tervezett időpontra, 1944. szeptember 17-ére bevetésre készen állt minden idők leghatalmasabb légi armadája, hogy a történelem legmerészebb hadműveletével térdre kényszerítse a náci Németországot.

Úgy tűnt, hogy semmi sem állíthatja meg őket, a parancsnokokon viharos optimizmus lett úrrá.

Pedig mind a holland ellenállástól, mind pedig a Royal Air Force légi felderítőitől érkezett néhány nyugtalanító hír.

Rémült aggastyánok és pihés állú kölykök helyett a 9. és 10. SS-páncéloshadosztály harcedzett veteránjai várták a szövetséges deszant katonáitForrás: WW2 in Color/ Tobias Kurtz

A holland ellenállók rejtjeles üzenetükben arról tájékoztatták a brit parancsnokságot, hogy megállt a németek visszavonulása, sőt egyre több friss, Németországból érkezett alakulat felbukkanását figyelték meg a határ közelében.

A RAF Arnhem körzetében készített légi felvételein pedig az erdőben megbúvó, álcázott páncélosokat fedeztek fel.

Az angol parancsnokok azonban a közelgő bevetés lázában égve nem adtak hitelt ezeknek az aggasztó híreknek.

A brit parancsnokok nem vették komolyan az Arnhem térségében állomásozó német páncélosokról szóló jelentéseketForrás: Bundesarchiv

A holland ellenállókat megbízhatatlannak tartották, az Arnhem körzetében megfigyelt német csapattestekről pedig Browning úgy vélte, hogy azok a 15. hadsereg maradványait alkotó, olyan leharcolt alakulatok, amelyek

csupa rémült aggastyánból és az első puskalövésre megfutamodó, pihés állú kölykökből” 

állnak. Bűnös könnyelműség volt elmulasztani a hírek ellenőrzését, hiszen – amint az rövidesen kiderült –, rémült aggastyánok és pihés állú kölykök helyett a német hadsereg legelitebb egységeivel és harcedzett veteránjaival kellett szembenézniük.

A brit tisztek golfütőiket és szmokingjukat is magukkal vitték

A sietősen összeállított Market Garden hadműveletnek volt több kényes pontja is.

A terv csak akkor lehetett sikeres, ha a szövetségesek az összes rajnai hidat épségben elfoglalják.

Ezek közül az utolsó és a legmesszebb fekvő arnhemi nagy közúti híd megszerzése volt a legfontosabb, a Ruhr-vidékre történő áttöréshez.

Browning tábornok, a légideszant-műveletet irányító parancsnok még a golfütőit is magával vitteForrás: WW2 in Color

Eredetileg azt tervezték, hogy szeptember 17-én egyszerre szállítják át és dobják le Max Taylor vezérőrnagy 101., illetve Richard Gavin dandártábornok 82. amerikai légi szállítású hadosztályát, valamint a Roy Urquhart vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 1. brit légideszant-hadosztályt.
Menet közben kiderült, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű csapatszállító repülőgép, így az egységeket csak három egymást követő hullámban tudják a bevetési térségbe szállítani.

Maxwell Taylor tábornok, a 101-esek parancsnokaForrás: U.S. Army Archive Photo

A Brian Horrocks altábornagy parancsnoksága alatt álló, brit XXX. páncéloshadtest a hidakhoz történő áttörést pedig egyedül csak egy keskeny és mindkét oldalán magas töltésen keresztül tudja végrehajtani, ahol ellenállás esetén a páncélosok nagyon könnyen egérfogóba szorulhatnak.

Senki és semmi sem tarthatta vissza a szövetséges légi deszant elindításátForrás: National Bevrijdings Museum

Azonban már semmilyen érv sem tarthatta vissza a győzelemre szomjazó parancsnokokat az indulástól. A gyors győzelem reményében Urquhart vezérőrnagy például a golfütőit, John Forst alezredes, a felföldi rohamzászlóalj parancsnoka

pedig még a szmokingját és tánccipőjét is becsomagoltatta.

Amerikai C-47 szállítógépek valahol Belgium felett, a Market Garden hadművelet szeptember 17-ei első hullámábanForrás:WW2 Today

1944. szeptember 17-én kora délelőtt a közép-angliai kisvárosok lakói egyre erősebb morajlás hangjára lettek figyelmesek. Hihetetlen látvány tárult az utcára kiszaladt és a derült égboltot fürkésző emberek szeme elé. Látóhatártól látóhatárig, kelet felé tartó, vitorlázógépeket vontató C-47 szállítógépek százai sötétítették el az eget.

Model tábornagy szeméről leesett a monokli 

Kora délután az Arnhem melletti Hartenstein Hotelben Walther Model vezértábornagy is felfigyelt az egyre erősödő mély motorzúgásra. A főhadiszállásaként használt szálloda teraszára kisietve, még a monokli is leesett a tábornagy szeméről, amikor meglátta az eget elsötétítő légi armadát.

Model tábornagynak először az volt a meggyőződése, hogy az ő elfogására érkeztek Arnhem határába a brit ejtőernyősökForrás: Bundesarchv

De hát miért jönnek ide az angolok, amikor semmi sincs Arnhem körzetében? – morfondírozott magában a tábornok. Megvan! Minden bizonnyal őt akarják elfogni! A tábornagy sietősen intézkedett a hotel kiürítéséről,

egyben telefonon azonnal riadóztatta Wilhelm Bitrichet, a II. SS-páncéloshadtest parancsnokát.

A gyakorlatias Bittrich tábornok rögtön átlátta, hogy az arnhemi nagy közúti híd lehet az angolszász légi invázió célja, nem pedig Model tábornagy elfogása.

Brit ejtőernyősök Arnhem határában, előrenyomulás közbenForrás: WW2 in Today

Azonnal utasította a Németországba készülő Harzert, hogy hadosztályát szállítsa le az indulásra váró szerelvényekről, egyben riadóztatta a közelben állomásozó, Heinz Harmel Brigadeführer (dandártábornok) parancsnoksága alatt álló 10. Frundsberg SS-páncéloshadosztályt is.

Fatális momentumok a "veteményeskertben"

Az 1. brit légideszant-hadosztály ejtőernyősei sikeresen landoltak az arnhemi hídtól 12 kilométeres távolságra fekvő füves réten, kijelölt leszállási körzetükben.

Ejtőernyős szőnyegugrás közben a Market Garden hadművelet idejénForrás: WW2 in Today

Urquhart tábornok elégedetten vette tudomásul, hogy csak kevés szállítógépük semmisült meg. Viszont amint az hamarosan kiderült, pont azokat a vitorlázógépeket vesztették el, amelyek a nehézfegyverzetet, köztük a páncéltörő ágyúkat szállították.

Roy Urquhart vezérőrnagy számára megoldhatatlan gondot jelentett a tönkrement rádióforgalmazásForrás: Twitter

Rövidesen újabb fiaskóval szembesült a tábornok.

Egyik magukkal hozott URH-rádiókészülék sem működött, így sem az angliai főhadiszállással, sem pedig a saját egységeivel nem tudott kapcsolatba lépni. Először mégsem tűntek súlyosnak ezek a problémák. John Forst alezredes zászlóalja, a „Vörös Ördögök" sikeresen betörtek Arnhembe, és rövid tűzharc után elfoglalták a híd bal parti feljáróját.

Elesett SS-katona az arnhemi hídonForrás: Youtube

A túloldali hídfő megszerzésére indított rohamot azonban a német őrség már sikeresen visszaverte. Ennek ellenére sem tűnt megoldhatatlan feladatnak, hogy másnapig tartsák a hídfőt, amikorra minden bizonnyal és az ütemtervnek megfelelően megérkeznek Horrocks altábornagy páncélosai.

Megállították Horrocks harckocsijainak előretörését

Alig ült el az óriási légi armada motorzúgása, amikor a belga–holland határon több kilométer hosszan várakozó brit XXX. páncéloshadtest első Sherman tankjai felkanyarodtak a Nijmegen felé vezető töltésre.

Az első fél óra eseménytelenül telt el, csak a vonuló harckocsik lánctalpcsörgése verte fel a környék békés csendjét.

A töltést övező erdőben gondosan álcázott német páncéltörő ütegek tüzérei csak arra vártak, hogy felbukkanjanak előttük a brit harckocsik.

Kilőtt német páncélozott csapatszállító járművek lángolnak az arnhemi hídonForrás: Youtube

Megvárták, amíg az oszlop túlhalad rajtuk, majd kilőtték az élen haladó páncélost, ami miatt azonnal megálltak és feltorlódtak az oszlopot vezető ír gárdaezred harcjárművei.

A német tüzérek ezután módszeresen, sorba kilőtték a csapdába esett páncélosokat.

Noha a RAF időközben riasztott, rakétákkal felszerelt Typhoon vadászbombázói rövidesen elhallgattatták a német ütegeket, a töltésen lángoló roncsok hosszú órákra megállították a XXX. hadtest előretörését.

Horrocks páncéloshadteste egy hosszú keskeny töltésen volt kénytelen áthaladni, ahol a német páncéltörő tüzérség hosszú időre megakasztotta előrejutásukatForrás: Youtube

Még szinte meg sem kezdődött a hadművelet, de máris késedelembe estek, pedig a Market Garden sikere a menetterv pontos betartásán alapult.

A Tigrisekkel szemben esélytelenné váltak a Vörös Ördögök

Szeptember 18-án délelőtt az angliai reptereket sűrű ködpaplan lepte el. Az invázió második hulláma, az arnhemi hídfőt tartó csapatok számára oly nélkülözhetetlen utánpótlással együtt, a földön maradt. Pár száz kilométerrel keletre, a „Vörös Ördögök" felkészültek a híd túloldalán rohamra készülődő SS-alegységek fogadására.

Bittrich ellentámadása megakasztotta a szövetségesek előretörésétForrás: U.S. Army Archive Photo

Harmel egy páncélgránátos zászlóaljat vezényelt a hídfőhöz az áttörésre és az angolok kifüstölésére. Hamarosan megindultak a félhernyótalpas csapatszállítók, és heves géppuskatűz fedezete mellett elkezdődött a német roham. Forst emberei páncélököl segítségével kilőtték a parancsnoki járművet, majd lendületes ellentámadással visszaszorították a németeket.

Harmel Brigadeführer Tigris nehézharckocsikat vezényelt Forst alezredes és zászlóalja kifüstölésére, amelyekkel szemben tehetetlenné váltak az angolokForrás:Bundesarchiv/ Grimm, Arthur

Heinz Harmel Brigadeführer taktikát váltva, Párduc és Tigris nehézpáncélosokat vezényelt a hídra,

meghagyva személyzetüknek, hogy az áttörés után módszeresen lőjék szét a hídfőnél az angolok megszállva tartott házait. A félelmetes, 88 milliméteres löveggel felszerelt Tigrisekkel szemben Forst katonái tehetetlenek voltak. Megkezdődött a brit hídfőállás véres közelharcban történő felszámolása.

A híd túl messze volt

Horrocks előrenyomulása folyamatosan újabb és újabb nehézségekbe ütközött. Az angolok nem tudták, hogy az egyik lelőtt Horsa szállítógép roncsai között egy halott vezérkari tisztnél a németek megtalálták a Market Garden komplett hadműveleti tervét. Noha Model először megtévesztő hamisítványnak tekintette a németek kezére került becses dokumentumot,

Bittrich már ennek figyelembevételével szervezte meg a védekezést.

A "Vörös Ördögök"  egy német hadifogollyalForrás: WW" in Today

Szeptember 19-én ismét köd szögezte földhöz a csatorna túloldalán tehetetlenül várakozó inváziós erőket. Forst súlyos veszteségei miatt jelezte, hogy már nem sokáig képes kitartani. Montgomery főhadiszállásán a köd miatti sorozatos késedelem ellenére is, töretlen volt az optimizmus.

Montgomery tábornagy a rádiócsendből azt hitte, hogy remekül haladnak a dolgokForrás: WW2 in Color

Minden bizonnyal remekül halad a hadművelet, hiszen ha problémák adódtak volna az arnhemi körzetben, Urquhart rádión jelzi azt. Taylor 101-es „vijjogó sasai", valamint Gavin 82-sei – ha késedelemmel is, de – sikeresen elfoglalták az eindhoveni és a nijmegeni hidakat, sőt szeptember 21-én a Maason átívelő egyik hidat is.

A német páncélosok kiszorították az angolokat az arnhemi híd térségébőlForrás: WW2 in Today

A biztatónak tűnő hírek ellenére azonban szeptember 21-én végleg megpecsételődött a nagyra törő Market Garden hadművelet.

Model parancsára Bittrich a II. SS-páncéloshadtest tartalékainak bevetésével, Vegehelnél ellentámadást indított, és kettészakította Horrocks XXX. hadseregét. Ennél többet már nem lehetett kockáztatni. A nem várt kedvezőtlen események nyomására a brit főparancsnokság kénytelen volt elrendelni Horrocks páncélosainak visszavonulását.

A komoly veszteségek ellenére a németek sikeresen meghiúsították Montgomery merész hadműveletétForrás: WW2 in Today

A maroknyira fogyatkozott és reménytelen helyzetbe került „Vörös Ördögökre" pedig a megalázó megadás és hadifogság várt. Az arnhemi nagy közúti híd elvesztése miatt kudarcba fulladt az oly nagy reménnyel várt és a háború gyors befejezésének lehetőségét felcsillantó Market Garden hadművelet. Hollandia egészen 1945 áprilisáig német megszállás alatt maradt. A híd túl messze volt...