Három új dél-amerikai tarantula faj felfedezése nyomán a híres brazíliai Buntantan Intézet zoológusai indokoltnak látták a madárpókok néhány rendszertani egységének revízióját.

Rendszertani zűrzavar a madárpókok háza táján

Három újabb nagytestű madárpók fajt írtak le Dél-Amerika trópusi esőerdőiből– számolt be a felfedezésről egy friss publikáció a ZooKeys szaklapban. Az újonnan felfedezett fajok az Avicularia genusba, azaz a szőrös madárpókok vagy tarantulák nemzetségébe tartoznak Caroline Sayuri Fukushima, a Sao Paulo-i Buntantan Intézet zoológusa, és kollégái vizsgálata szerint.

Az egyik újonan felfedezett madárpók fajForrás: Live Science

Lamarck, a híres francia természettudós volt az első, aki 1818-ban három fajt az általa felállított Avicularia nemzetségbe osztályozott. (A legelső madárpók fajt a modern taxonómia atyja, Carl von Linné írta le 1758-ban.)

Később más tudósok egyre több nagytestű pókfajt soroltak az Avicularia nemzetségbe,

gyakran önkényes szempontok alapján.

Jean-Baptiste de Lamarck, a híres francia természettudós portréja, 1802-bőlForrás: Wikimedia Commons

Erre vezethető vissza az a zűrzavar, ami a nemzetséghez tartozó fajok számát illeti a rendszertanban. Ismert olyan taxonómiai besorolás amely szerint alig 12 fajból áll a nemzetség, ezzel szemben akad olyan rendszertani munka, amelyben már 50-re hízik az Avicularia genushoz tartozó fajok száma.

Voltak fajok amelyek ki, mások pedig bekerültek a nemzetségbe

A Buntantan Intézetkutatói elhatározták, hogy e pontatlanságok illetve problémák miatt

alapos revíziónak vetik alá az Avicularia fajok rendszertani besorolását.

Fukushima és kollégái módszeresen átvizsgálták a világ nagy múzeumainak rovartani gyűjteményében fellehető tarantula kollekciókat. Nem csak az önálló fajként nyilvántartott egyedek preparátumait, hanem az úgynevezett holotípushoz tartozó eredeti leírásokat is alaposan áttanulmányozták.

A modern rendszertan atyja, a svéd Carl von Linné írta le az első madárpók fajt 1758-banForrás: Wikimedia Commons

( A rendszertanban egy növény vagy állat önálló fajként való elismeréshez az élőlény leírása mellett az is szükséges, hogy a felfedező az új faj egy preparált példányát természettudományi közgyűjteményben helyezze el. Ez utóbbit nevezzük a faj holotípusának.) Az egységes szempontok szerint elvégzett összehasonlító anatómiai vizsgálatok alapján több, eddig az Avicularia genusba besorolt fajt eltávolítottak a nemzetségből.

A tarantulák közül kerülnek ki a legnagyobb recens pókokForrás: Wikimedia Commons

A feltárt taxonómiai azonosságok illetve különbségek alapján

két új nemzetséget is felállítottak a kutatók.

Így például kettő, korábban az Avicularia nemzetségbe osztályozott karibi madárpók fajról megállapították, hogy azok egy új nemzetséget, a Caribena genust alkotják. Viszont egy 2013-ban a Dominikai Köztársaságban felfedezett madárpók fajt átsoroltak az Avicularia nemzetségbe.

Az új Ybyrapora nemzetségbe sorolt madárpók fajForrás: Live Science

A frissen leírt három új tarantula faj közül az Avicularia caei Brazíliában honos, az Avicularia lynnal Brazílián kívül Ecuadorban és Peruban is előfordul, míg az Avicularia merianae kizárólag a perui esőerdőkben él.

Egyes fajok létét a kereskedelmi befogás veszélyezteti

A madár, vagy madárevő pók elnevezés az 1647-ben született természettudóstól, Maria Sibylla Meriantól származik. Ő volt az első, aki leírta, hogy e pókok némelyike madárfiókákat is zsákmányol.

Maria Sibylla Marian színezett rézmetszete madárpókokról, 1702-bőlForrás: Wikimedia Commons

Madárpókokkal (Theraphosidae) a trópusi és meleg mérsékelt égöv szinte bármely pontján találkozhatunk, ám a legtöbb fajuk Dél-Amerikából ismert.

Közülük kerülnek ki a legnagyobb recens pókfajok, amelyek testhossza 10 -15 cm, 

lábfesztávolságuk pedig megközelítheti akár a 30 cm-t is. Egyaránt előfordulnak a talajszinten és a lombkoronában. A madárpókok többnyire magányosan élnek, rovarokat és más pókokat, a nagytestű fajok pedig e mellett kisebb gyíkokat, békákat és madarakat is zsákmányolnak. Zsákmányállataikat erős idegmérgükkel bénítják meg.

Egy madárpók félelmetes csáprágójaForrás: Wikimedia Commons

Bizonyos fajaik roppant népszerű terrarisztikai állatok;

e fajok közül nem egy már veszélyeztetettnek számít a kereskedelmi célú befogások miatt.

A madárpók fajok legnagyobb része a trópusi esőerdőkben él, az erdőségek irtása  más állatfajokkal együtt a madárpókok jövőjét is veszélyezteti. Népszerű tévhit, hogy rátámad az emberre, valójában amikor csak teheti elmenekül ,és elrejtőzik.