Már a mérsékelt ivás is károsítja az agyat

2017.06.12. 16:54

Rossz hír legtöbbünknek, de úgy tűnik, hogy hosszú távon már a mérsékelt alkoholfogyasztás is árt az agynak, és gyorsabb elbutuláshoz vezet.

Azt valószínűleg mindenki tudja, hogy a masszív italozás hosszú távon szellemi leépüléshez vezet, de a mérsékelt alkoholfogyasztás agyi egészségre gyakorolt hatását viszonylag kevesen vizsgálták eddig módszeresen, és a meglévő eredmények is ellentmondásosak. Ezért az Oxfordi Egyetem és a University College London kutatói azt a kérdést szerették volna körüljárni, hogy vajon a mérsékelt ivás gyakorol-e bármilyen hatást az agy szerkezetére és működésére, és ha igen, akkor az inkább jótékony-e vagy káros.

Tízezer embert vizsgáltak

A brit tudósok a Whitehall II nevű tanulmány adatait használták, amely mintegy 10000 brit felnőttnek évtizedeken át rendszeresen kiküldött kérdőívek alapján értékeli a szociális és gazdasági tényezők egészségre gyakorolt hosszú távú hatását. A jelen kutatáshoz azokat az információkat összegezték, amelyek a Whitehall II tanulmány keretében 550 egészséges nő és férfi alkoholfogyasztási szokásairól és szellemi teljesítőképességéről az 1985 és 2015 közötti 30 évben összegyűltek.

Forrás: Szilard Csaki [info@scpanorama.com]/Szilard Csaki Scpanorama.Com

A résztvevők a felmérés kezdetekor átlagosan 43 évesek voltak, és egyikük sem volt alkoholfüggő. Agyi funkcióikat a vizsgálat ideje alatt rendszeres időközönként, majd végül a vizsgálat befejeztekor (2012 és 2015 között) mérték fel MRI-felvételek segítségével. A kapott eredményeket számos lehetséges befolyásoló tényező – úgymint életkor, nem, legmagasabb végzettség, társadalmi réteg, testmozgás, társasági aktivitás, dohányzás, stroke-kockázat és kórtörténet – figyelembe vételével elemezték.

A tanulmányban a heti alkoholfogyasztást brit alkoholegységekben mérték, ahol is egy egység 10 milliliter (vagy 8 gramm) tiszta alkoholnak felel meg. Mivel a különböző alkoholos italok eltérő alkoholtartalmúak, ez értelemszerűen más és más elfogyasztott mennyiséget jelent például sörből és pálinkából. Egy 40 százalékos töményből már egy felessel összehozunk 2 egységet, míg egy 5 százalékos sörből ugyanehhez 4 decit kell legördítenünk.

A mérsékelt ivóknál is leépült az agy

Bár a legtöbb – heti 30 alkoholegységnél többet fogyasztó – résztvevők esetében mérték az agykárosodás legmagasabb viszonylagos kockázatát, a mérsékelt ivók, vagyis heti 14-21 egységet fogyasztók körében is nagyobb volt az agyi leépülés egyik formájának, a hippokampusz atrófiájának kockázata a teljes absztinensekhez képest. A hippokampusz egyebek mellett az emléknyomok rögzítéséért és a térbeli tájékozódásért felelős agyterület, így leépülése jelentősen hozzájárul a szellemi funkciók hanyatlásához.

Forrás: Origo

Az agyi leépüléssel szembeni védőhatást még a legalacsonyabb, heti 7 vagy annál kevesebb alkoholegységet fogyasztók körében sem mutattak ki, tehát nem igazolódott az az elképzelés, miszerint a csekély mennyiségű alkohol fogyasztása kedvező volna az agy egészségére.

A magasabb alkoholfogyasztás összefüggést mutatott a fehérállomány gyengébb szerkezeti integritásával – amely mutató kulcsfontosságú a szellemi kapacitás szempontjából –, valamint az ún. nyelvi fluencia gyorsabb hanyatlásával. Ez utóbbi nyelvi képességet aszerint mérik, hogy ha megadnak egy kezdőbetűt, akkor egy perc alatt hány azzal a betűvel kezdődő szót tudunk felsorolni. Nem rontotta ugyanakkor az ivás sem az ún. szemantikus fluenciát – ebben a tesztben egy perc alatt egy meghatározott jelentéskategóriába eső szavakat kell produkálni –, sem a memorizált szavak felidézésének képességét.

Megfigyelő jellegű tanulmány

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a tanulmány megfigyelő jellegű, ezért az összefüggések kimutatásán túl nem képes világosan elválasztani okot és okozatot, és figyelmeztetnek az elemzés lehetséges korlátaira is. Erősségnek tekintik viszont a hosszú, több évtizedet felölelő követési időt, és a potenciális befolyásoló tényezőkről rendelkezésre álló bőséges mennyiségű információt. Mindent összevéve úgy ítélik, hogy a tanulmány a népesség széles körét érintő fontos népegészségügyi konzekvenciák levonására alkalmas.

„Eredményeink visszamenőleg is igazolják az Egyesült Királyságban irányadó biztonságos alkoholfogyasztási limitérték közelmúltbeli csökkentését, és megkérdőjelezik az Egyesült Államok idevágó ajánlásait, melyek szerint férfiak számára heti 24.5 alkoholegység még biztonságos, hiszen heti 14-21 egység fogyasztása mellett már a hippokampusz leépülésének fokozott kockázatát tapasztaltuk, és nem találtuk bizonyítottnak a csekély alkoholfogyasztás agyszerkezetre gyakorolt védőhatását sem" – írják a kutatók, majd végkövetkeztetésükben figyelmeztetnek: „Az alkoholfogyasztás a szellemi leépülés egyik módosítható kockázati tényezője lehetne, ám az idősebb korúakat célzó megelőző beavatkozások már valószínűleg túl későn érkeznek".

SörfesztiválForrás: Origo

A cikkhez kapcsolódó szerkesztői kommentárjában Killian Welch, a Royal Edinburgh Hospital ideggyógyász-pszichiátere egyetértőleg kiemeli, hogy „a sokak által még normálisnak tekintett italozási szokások is kedvezőtlenül hatnak az egészségre. Hajlamosak vagyunk a legkülönbözőbb érvekkel mentegetni magunkat, amiért kitartunk a hosszú távon saját érdekeinket sértő szokásaink mellett. Ennek a cikknek a megjelenése után kissé nehezebb lesz az agyi egészség szempontjait figyelembe véve kiállni az úgymond mérsékelt ivás mellett."