Hatodszor is gravitációs hullámokat észleltek a LIGO detektorai. Ezúttal két, a korábbiaknál kisebb tömegű fekete lyukak olvadtak össze.

Az egyik fekete lyuk hét, a másik tizenkét naptömegű volt, összeolvadásuk után egy 18 naptömegű objektum jött létre. A hiányzó egy naptömeg gravitációs hullámok formájában adódott le. A jelet – amely a GW170608 nevet kapta - június 8-án észlelték a detektorok.

Habár a mostani bejelentés közel sem olyan horderejű, mint a korábbiak, mégis tartogat néhány érdekességet. A most detektált összeolvadó fekete lyukak például az eddigieknél jóval kisebb tömegűek voltak, ami ugyancsak fontos információkat szolgáltat ezeknek a kozmikus objektumoknak a működéséről.

A gravitációs hullámok a téridő fodrozódásai, amelyek létezésére és tulajdonságaira Einstein az általános relativitáselmélete részeként következtetett. Az elmélet szerint gravitációs hullámokat a mozgó tömegek keltik, a forrásukról leválva fénysebességgel terjednek tova, és ahol áthaladnak, ott a tér "görbületét", vagyis a térbeli pontok távolságát változtatják meg.

A gravitációs hullámokat észlelő berendezések, vagyis az amerikai LIGO és az európai Virgo detektorai jelenleg „pihennek", nem üzemelnek, mivel fejlesztik és javítják őket. A harmadik megfigyelő időszak 2018 őszén indul.