Kelta szörnyek és démonok, melyek Harry Pottert is inspirálták

2018.03.27. 21:42

Istenek és istennők panteonja, szörnyek, hősök, alakváltók és varázslatok széles repertoárja övezi a kelta mitológiát. Nem csoda, hogy jelképei és szimbólumai egyaránt megihlették a Harry Pottert vagy épp a Csillagok háborúját. Keresse a hasonlóságokat!

Mitikus hadviselés győzedelmeskedett a gonosz felett

Szörnyek, istenek, varázslatok és szerelmi történetek. A kelta mítoszok Nagy-Britannia, Írország és Európa keltáinak társadalmi gondolkodását és hagyományait tükrözik. A mítoszok részben a természetes jelenségek magyarázataként szolgáltak, valamint az élet és a halál alapvető emberi kérdéseire irányultak.

A kelta mítoszok és azok figurái komoly ihletett adtak Harry Potter népszerű történetéhez isForrás: Pinterest

A középkori Írországban és Walesben a keresztény kolostorok voltak az írástudás és az oktatás központjai. Számtalan szerzetes vetette pergamenre azokat a pogány mítoszokat és legendákat, amelyek a kereszténység előtti időkből származtak.

A kora középkori kódexekben jelentek meg először a kelta legendák és mítoszok, a 8. századtól kezdveForrás: British Library/Medieval manuscripts blog

Ezek a legendák és mondák gazdag örökséget hagytak ránk

az ősi kelta istenekről, istennőkről, természetfeletti hősökről, elvarázsolt állatokról és mágikus tárgyakról. Ám a keresztény krónikáik gyakran erősen „fűszerezték" a történeteket a korai keresztény etikával, és a mitikus hadviselés ezért végződhetett oly gyakran katasztrófával.

Wales lobogója is az ősi kelta sárkányok korát idéziForrás: Wikimedia Commons

Belekerültek erkölcstelen és akkoriban „túl erősnek" titulált nők is, ám a főhősök a történetek végén általában győzedelmeskedtek a gonoszság zsarnoki erői felett.

Utazóként járt szájról szájra a történet

Általánosan elfogadott, hogy a kelta mítoszokat először a 8. és a 12. század között jegyezték le. A kelta mítoszok két legfontosabb csoportját a walesi Mabinogionban és az ír Táin Bó Cuailngeban (ismertebb nevén Cattle Raid of Cooley) találhatjuk. Mindkettő egy-egy, a korai ír irodalomról szóló legendás történet, amelyet gyakran epikusnak tartanak, bár elsősorban prózában és versben íródtak.

Wales, az ősi mítoszok és legendák földjeForrás: Wales Online

A pogány kelta mítoszokat eredetileg szájról szájra közvetítették a mesemondók segítségével,

akik utazókként és „hírekkel házalókként" járták Wales és az Ír-szigetek ködösen borongós világát. De e mítoszok eredete minden valószínűség szerint nagyon ősi időkre nyúlik vissza.

Walesi bárd, az ősi kelta mítoszok mesemondójaForrás: Wikimedia Commons

Miranda Aldhouse-Green, a régészet és a sámánizmus szakértője rámutatott, hogy

a hagyományos kelta jelképek és szimbólumok még ma is több helyen felbukkannak, 

bizonyítva maradandó kulturális beágyázottságukat.

Néhány ősi kelta szimbólum napjainkig nagy népszerűségnek örvendForrás: Pinterest

Ezek kitűnő példáját mutatják az olyan modern alkotások, mint például a Csillagok háborúja és a Harry Potter.

Egyszerűen válaszokat kerestek

„A legtöbb mitikus hagyományhoz hasonlóan a kelta történetek részben a természeti jelenségek magyarázatául szolgáltak, beleértve az olyan katasztrófákat, mint az árvizek, az éhínségek és a dögvész" – írja Miranda Aldhouse-Green A kelta mítoszok: Útmutató az ókori istenekhez és legendákhoz (The Celtic Myths: A Guide to the Ancient Gods and Legends) könyvében.

Fionn MacCumhail, a király, látnok, költő, és druida, azaz kelta főpap volt egy személybenForrás: Claddagh Design

„Megpróbáltak olyan alapvető emberi kérdésekre választ adni, mint például, hogy kik vagyunk? Miért vagyunk itt? Ki jött előttünk? Mi történik velünk, amikor meghalunk?"

Imádták az alakváltó hősöket

Ám a kelta mítoszokhoz egy másik rendkívül gazdag hagyomány is kapcsolódik: az istenek és istennők panteonja,

amelyet Nagy-Britannia, Írország és Európa római idők előtti keltái imádtak,

nagyjából Kr. e. 500 és a római hódítás időszaka között.

Wales és Írország tájait át meg átszövik a régmúlt legendáiForrás: Pinterest


„Így találjuk meg ezekben a feljegyzésekben az olyan ikonikus alakokat, mint például a nagy kelta ló- és anyaistennőt, Epona-t, akit a romanizált Európa hatalmas területein tiszteltek, ő az, aki a lovak felett uralkodik, és nála jobban senki sem ismeri őket, vagy épp az alakváltó Rhiannont, a walesi mitológia lovas hősnőjét" – mutat rá Miranda Aldhouse-Green.

Rhiannon kelta istennőForrás: Sacred Wicca

A kelta mítoszok tele vannak szörnyekkel, hősökkel, istenekkel, alakváltókkal, varázslatokkal, háborúkkal és szerelmi ügyekkel."

Az ókori pogány mítoszok iránti érdeklődésük mellett a kelták imádták a szórakoztató történeteket is, és ezeket mind megtalálhatjuk ezekben az írásokban.

A druida jóslata miatt öltött hétévesen fegyvert

Az egyik ír hős a Cú Chulainn névre hallgat, aki egy halandó, valamint egy isten fiaként jött a világra. Hatalmas harcosként ismerték, és Ulstermen bajnokaként hiresült el abban a nagy háborúban, amelyet Connaught népével együtt vívott, és akiket a félelmetes Medbh (Maeve) királynő vezetett.

Medbh királynőForrás: Pinterest

Mikor még csecsemő volt, egy Cathbad nevű druida megjósolta, hogy rövid, de dicsőséges életet fog élni.

Mikor Cú Chulainn ötéves lett elutazott Ulster királyához, Conhobar házához. A mítosz szerint mindenki másnál gyorsabban haladt, miközben maga elé hajította a botját és elkapta azt, mielőtt leesett volna. A kisfiú fegyvereket követelt az uralkodótól, majd egymaga összezúzta a király tizenöt fegyverkészletét.

Cú ChulainnForrás: Ancient Origins

Hamarosan fegyvert öltött – a monda szerint még nem volt egészen hétéves –, mert megismerte a már említett druida jóslatát. Szerette volna, ha hírneve örökké él, ezért útra kelt, és a gyermek aznap több rettegett harcost ölt meg. Az ír hős nevét, a Cú Chulainnt úgy kapta, hogy még kisgyermekként önvédelemből (más források szerint véletlenül) megölte a helyi kovács, Chulainn rettegett, hatalmas, házőrző kutyáját.

Cú Chulainn legendájaForrás: vknagrani.com

A történet egyes változatai szerint úgy végzett a kutyával, hogy a hurling nevű hagyományos, kelta eredetű kültéri csapatsport (amelyet ütővel és labdával játszanak) botjával a játék bőrgolyóját a kutya torkába hajította. Megijedt tettétől, és igyekezett valahogy kárpótolni a mesterembert. Ezért döntött úgy, hogy átveszi a házőrző kutya szerepét, amíg a kovács nem talál egy új ebet.

Rendszeresen beszélt a szellemekkel

Cú Chulainn hamar Ulster háborús vezetőjévé vált. Mint oly sok más mitikus hős, ő is rendszeresen beszélt a szellemekkel. Különös vonzalmat érzett Morrigan, a háborús istennő iránt, aki gyakran jelent meg neki varjú képében.

Kelta héroszokForrás: Origo

Az ír hős egy sajátos vonással is rendelkezett: gyakran került „lángoló görcsbe", vagy épp megvadult állapotba. Amikor ilyen rohama volt, szó szerint elhagyta az elméjét, és teste furcsa, gyakran szörnyű dolgokat művelt.

Misztikum lengi körül a kelta legendák világátForrás: Origo

Az egyik szeme például kifordult, vagy éppen teljesen lesüllyedt, teste valahogy „a bőrében forgott", miközben a „hősök fénye" ragyogott fel hevesen a feje körül. A legendák gyakran említik Cú Chulainn két lovát, a Machai Szürkét és a Fekete Sainglaint is.

A misztikus varázsdárda, a Gáe BulaForrás: Pinterest

Híres és varázslattal átitatott lándzsája (amely a Gáe Bula névre hallgat), amit Scáthack skót harcosnő ajándékozott neki, sohasem tévesztette el az ellenfele szívét. A kelta harcos végül igen fiatalon találkozott a halállal a csatatéren.

Blodeuwedd: a walesi mítosz hamis virágnője

Blodeuwedd a walesi Mabinogion legendájának negyedik szakaszában jelenik meg. Nem volt halandó, de két varázsló, Math és Gwydion a vadon élő virágokból (tölgy, gyöngyvessző és rekettye) varázslattal alkotta meg a személyét. Így kapta a „virágarcú" (Flower-Faced) nevet.

Blodeuwedd, a virágarcú istennőForrás: DeviantArt

Hamarosan az egyik walesi hős, Lleu Llaw Gyffes felesége lett. Mivel létezése bizony nem volt legális, Lleeu anyja, az anyós Arianrhord kiátkozta őt születésekor, és megtagadta tőle a fia nevét. Lleeu nagybátyja, Gwydion (aki a mítoszok egyes értelmezése szerint valójában Lleu Llaw Gyffes apja is) azonban becsapta a nővérét, és fegyvert, valamint nevet adott a gyermeknek.

Csak hatalmas ravaszság árán tudták megölni

Mivel Blodeuwedd nem volt sem halandó, sem rangos hölgy, ezért a gonosz intrikák erkölcstelennek bélyegezték. A virágarcú nő haragra gerjedt, és elárulta, illetve megcsalta férjét, Lleu-t, egy másik férfival, Gronwal.

A szerelmesek hamarosan összeesküvést szőttek annak érdekében, hogy megöljék a megcsalt hitvest.

Ám miután tudták, hogy Lleu nyilvánvalóan hős vagy istenség, ezért csak egy meglehetősen sajátos, szinte lehetetlen módon lehetett megölni.

A virágarcú nő haragra gerjedt, és elárulta, illetve megcsalta férjétForrás: DevianArt

Ugyanis a közhiedelem szerint sem a házban, sem azon kívül, de mezítelenül, illetve felöltözött állapotban, továbbá sem a vízben, sem pedig a földön nem lehetett megölni, és csak egy olyan (órák alatt elkészített) lándzsa végezhetett vele, amelyet nem kovácsolással alkottak. Hatalmas ravaszsággal (és persze Lleu részéről bizonyos figyelmetlenséggel) Blodeuwedd meggyőzte férjét, hogy menjenek fürdőzni a folyópartra, amely felett egy tető is átívelt.

Ahol az ősi kelta legenda szerint Lleut megöltékForrás: Santiago Tours

Ez volt ugyanis az egyelten olyan hely, ahol Lleu sebezhetőnek bizonyult.

Blodeuwedd hozott egy kecskét és megállt a fürdő mellett. A szundikáló Lleu egyik lábát a kecske hátára helyezte, a másikat pedig a fürdő szélére. Így, ebben a helyzetben bárki meg tudta ölni őt: ekkor bukkant fel Gronw, aki lesújtott a lándzsájával. Az ütés után Lleu szörnyű sikoltást hallatott és sassá változott, majd felrepült a közeli tölgyfára.

A sassá változott LleuForrás: Serenity Coven & Grove

Ott talált rá Gwydion, és visszaváltoztatta, ám Blodeuwedd sem volt rest. Megátkozta exhitvesét, és bagollyá változtatta, arra ítélve, hogy csak éjszakánként vadászhasson, és az örökkévalóságig kerülje el minden madár.

Szeszélyes bográcsok keltették életre a halottakat

Van egy szintén walesi, mitikus történet, amely az Annwn zsákmánya (The Spoils of Annwn) nevet viseli, és amely beszámol az Annwn-t (a kelta mitológiában a túlvilág, a varázslat földje) ért váratlan támadásról.

AnnwnForrás: Michael Dellert

Ennek egy csillogó bronzból készült és drágakövekkel borított mágikus bogrács volt az eszköze, melynek tulajdonosa egy bizonyos Arthur volt. Ez az üst azonban saját egóval rendelkezett: kilenc szűz lehelete elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy felmelegítse a húslevest, de soha sem szolgált ki ételt gyáva embernek. Arthur bográcsa azonban csak egyike azoknak, amelyek mágikus tulajdonságokkal rendelkeztek.

Észak-walesi tájForrás: Campsites.co.uk

A kelták számára ugyanis a bogrács az újjászületés eszközeként szolgált.

Ezt támasztja alá Boldog Bran mítosza is, akinek levágott feje még a halála után is beszélt. Bran legbecsesebb birtoktárgya egy olyan üst volt, amely életre kelti a halottakat.

Boldog Bran allegorikus ábrázolásonForrás: Amino Apps

Mikor háború tört ki Wales és Írország között, az ír hősi halottakat az „üstbe főzték", és másnapra újra csatába állhattak (bár ezek a katonák amolyan élőhalott zombiként harcoltak, és elvesztették a beszéd képességét).

Alakváltó szerelmesek: Oenghus és Caer

Oenghus Mac Oc nevét a fiatalok ír isteneként ismerhetjük, aki két istenség, Daghdha és Boann gyermeke volt. Ám Boann már akkor férjhez ment, amikor terhes volt Oenghusszal, és úgymond „elbűvölte a napot". Mindezt úgy, hogy az terhessége kilenc hónapja alatt az nem kelt fel. Születésének körülményei miatt nem meglepő, hogy Oenghus a csillagkeresztező szerelmesek védőszentje lett.

Oenghus Mac OcForrás: Pinterest

Akadt azonban egy saját szerelmi története is: egy éjszaka álmot látott, amelyben egy csodálatosan szép lány szerepelt és menthetetlenül beleszeretett. Amikor felébredt, szenvedélyesen útra kelt, hogy megtalálja kedvesét. Rá is talált, és követte a lányt ahhoz a tóhoz, ahol a csodaszép teremtés más fiatal nőkkel élt együtt. Hamarosan kiderült, hogy a Caer Ibormeith („Yew-Berry", azaz Tiszafa-Bogyó) nevet viselte, aki társaival együtt varázslat hatása alatt állt.

KeltákForrás: Pinterest

A lányok minden évben a Samhain Fesztiválon, a kelta újév napján (november elsején) hattyúvá váltak.

Oenghus azonban fülig beleszeretett a lányba, és ennek ellenére is megkérte a kezét Caer apjától, ám az elutasította. Az ifjú ekkor felismerte, hogy csak egyelten módon lehetnek ők ketten együtt, mégpedig úgy, ha megvárja, amikor a lány hattyúvá változik.

A kelta mitológia alakjai számos regényíró és filmrendező fantáziáját megmozgattákForrás: Celtic Mythology Creatures

A kelta újév napján a tóhoz ment, ahol ő maga is felvette egy hattyú alakját. A szerelmesek madárként repültek el, de előbb tettek három kört a tó partján, ahol elénekeltek egy varázsigét is. A dal hatására mindenki elaludt, így elmenekülhettek anélkül, hogy üldöznék őket. A szerelmesek feltehetően ma is boldogan élnek Oenghus palotájában.

(Juhász Darinka összeállítása)