Él, mint Marci Hevesen, mondják arra, akinek gondtalan aranyélete van. Eredetileg ezt viszont arra a személyre mondták, aki rövid ideig  nagyon jól élt ugyan, és nagy hírnevet szerezett magának, ám aztán mégis rosszul végezte. Nos, ki is volt ez a szólás-mondásbeli Marci, és mit művelt Hevesen? Utánajártunk ennek is.

Nemesemberből lett zsiványvezér

A híres sárréti Zöld Marci, avagy Zöld Márton (1790-1816) az egyik legismertebb alföldi betyár volt, aki rövid pályafutása alatt leginkább Heves vármegyében zsiványkodott.

Zöld Marci a Bihar vármegyei Berettyóújfaluból származott, református kisnemesi családból.

Ahogy mondani szokás, az alma azonban nem esett messze a fájától, hiszen már Marci apja, Zöld Mihály is többször szembe került a törvénnyel, ami miatt számos alkalommal hűsölt a tömlöcben, és nem egyszer bujdosásra kényszerült.

Menekülő betyárokForrás: Pinterest

Marci derék hazafiként részt vett a Magyarországra betört napóleoni francia seregek ellen meghirdetett utolsó inszurrekcióban, azaz nemesi felkelésben is. A csúfos vereségbe fulladt 1809-es győri csata után hazatérve lépett apja nyomdokába.

Zöld Marci, a legendás betyár portréja egy 1816-ban kiadott ponyvaregény címlapjánForrás: Origo

Legtöbbször a nemes emberhez kevéssé illő kocsmai verekedés, lopás, rablás, útonállás, vagy éppen cifra káromkodás vétsége miatt raboskodott, többnyire a hűvös nagyváradi tömlöcben.

Betyár a kocsmában és a börtönben (19. századi metszet)Forrás: Origo

Akkoriban az volt a szokás, hogy az elítélt választhatott a börtön, vagy az annál nem sokkal jobb katonaság között,

ezért a mi derék Marcink büntetésének egy részét a császári és királyi Hessen-Hamburg gyalogezrednél töltötte le bakaként.

Lovakat elrabló betyár (Zichy Mihály festménye)Forrás: Wikimedia Commons

Ám a császár katonájaként sem tagadta meg önmagát, mert többször dezertált állomáshelyéről, de pechjére, minden alkalommal a zsandárok karjaiba futott.

Még a vármegyei kormánybiztost is kifosztották

1815 karácsonyán azonban Marcira végre rámosolygott a szerencse, ugyanis egyik hasonszőrű társával, Kovács Imrével együtt sikerült megszöknie a gyűlölt kaszárnyából.

A szabadulás örömére eleinte csak kettesben garázdálkodtak,

majd  egységben az erő alapon, 1816 elején Bánházán beálltak Palatinszky Pista hírhedt haramiacsapatába, és velük együtt fosztogatták végig a Tiszántúlt.

Mulatozó betyárok (19. századi metszet)Forrás: Pinterest

Marci olyan derekasan betyárkodott, hogy hamarosan a főzsivány Pista alvezérévé lépett elő.

Az egyre jobban elszemtelenedő és vakmerőbbé váló martalócokkal többször is megütköztek az elfogásukra kiküldött pandúrok, de az így kialakult fegyveres csetepatékban hiába öltek meg vagy fogtak el néhány zsiványt, a két legjobban keresett betyárvezérnek minden alkalommal sikerült elmenekülnie.

A betyárok nem azok a romantikus hősök voltak valójában, ahogyan az utókor emlékezetében élnekForrás: Pinterest

A gátlástalan zsiványok nem tiszteltek sem rangot sem beosztást, hiszen még a Szabolcs vármegyei nemes komisszárius (kormánybiztos, a megye megbízott vezetője, amikor nincs betöltve a főispáni méltóság) tanyáját is kifosztották.

A betyárok többsége közönséges zsivány, illetve útonálló voltForrás: Origo

Nem járt sokkal jobban az ugocsai szolgabíró sem, akinek szintén útját állták és alaposan kifosztották

csak úgy, mint egy másik 15-20 fős nemesi utazócsoportot. 1816. ködös novemberén a két jómadár összetalálkozott egy másik címeres zsivánnyal, az ugyancsak hírhedt útonállóval, Kapus Miskával, akivel együtt betyárkodtak tovább Tiszaföldvár és Fegyvernek népét terrorizálva.

Addig jár a betyár a kútra, amíg nem csattan csuklóján a bilincs

Az egyre szemtelenebb zsiványok azonban  nagyon elbízták magukat az addigi sikereiken felbuzdulva, pedig Bulyovszky komisszárius már nagy erők bevetésével készült az elfogásukra. A pandúrok – akik régóta lestek rájuk - 1816. november 16-án rajtaütöttek a Fegyverneken lagziban mulatozó betyárokon, de csak Palatinszky Pista csuklóján és bokáján csattant a bilincs, a másik két főharamiának ekkor még sikerült egérutat nyernie.

Pandúrok elfogott betyárokat kísérnek a tömlöcbe (19. századi metszet)Forrás: Pinterest

Az útjaik azonban végleg elváltak egymástól. Néhány nappal később Bulyovszky komisszárius perzekútorai Kapus Miskát is elfogták Várhelyen, ahonnan vasra verve a tiszavasvári tömlöcbe vitték.

Marci eközben Öcsödön egy tanyán bujdosott,

ám néhány helybéli atyafi kifigyelte, majd november 26-án meglepte a tanyán rejtőzködő betyárt. Marcit leteperték a legények, majd megkötözték és lovas kocsin Tiszavasvárra vitték, ahol illő jutalom ellenében átadták őt a pandúroknak.

Forrás: Digitális Képarchívum - http://dka.oszk.hu - DKA-029398/by/3.0 http://dka.oszk.hu/html/allando/copyright.htm/(Gery91)

Az elfogott gonosztevők ügyében Törökszentmiklóson ült össze a statáriális törvényszék,

és akasztófára ítélte a három haramiát. A halálos ítéletet 1816. december 6-án délután fél kettőkor hajtották végre a fegyverneki pusztán.

PandúrokForrás: Pinterest

Így ért véget Marci földi pályafutása, aki - miután rablásaiból  rövid ideig fejedelmi módon élt Hevesen -, igen csak rosszul végezte a fegyverneki pusztán.

Zöld Marci tetteiről kiadott ponyvaregény a 19. század elejérőlForrás: OSZK

Zöld Marci személye a magyar írókat is megihlette,

aki a magyar irodalom kedvelt alakjává vált,így többek között Petőfi Sándor, Jókai Mór, Gaál József, és Körmendi Lajos is megörökítette a híres betyárt. Zöld Marci a 19. századi ponyvairodalom kedvelt szereplője lett, balladák és népdalok szóltak róla.

Betyárvilág Magyarországon - Romantika és valóság

A betyárokról romantikus kép él a köztudatban: a nép hősei, akik igazságot szolgáltatnak, kifosztják az urakat, segítik a szegényeket. Valójában – legalább is a többségük - csak közönséges bűnöző volt, aki ugyanúgy meglopta, kirabolta a szegény embert, mint a gazdagot. Ha kellett öltek is, bárkinek szemrebbenés nélkül kioltották az életét.

Betáyrtalálkozó egy csárdánálForrás: Origo

Ez a bűnöző csoport többnyire a korabeli társadalom legalsó rétegeiből került ki, pásztorok, zsellérek, lecsúszott kisnemesek, és talajt vesztett jobbágyok soraiból.

Ebben az időszakban sok hétszilvafás elszegényedett kisnemes is a bűn útjára lépett.

A földesúri önkény, a kényszerű katonaság és a jobbágyterhek elől elbujdosó szegények közül is sokan álltak betyárnak.

Az alföldi betyárok közül sokan viselték a cifraszűrtForrás: Pinterest

A nép egy része ennek ellenére azonosult velük, segítette őket, mert szemben álltak a gyűlölt osztrák hatalommal.

Persze, sokan félelemből is így tettek tartva a bosszútól, ha nem a betyárok kedve szerint cselekednek. Kevéssé ismert, hogy országos orgazdahálózat is kiépült Magyarországon, és amit a betyárok elraboltak, ezen keresztül értékesítették.

A betyárok elfogására külön alakulatokat szerveztekForrás: OSZK

Az orgazdák, többnyire tehetősebb pásztorok, kocsmárosok, molnárok, erdészek, vagy kisnemesek látták el élelemmel, információval, és lőszerrel a haramiákat. A betyárok többnyire cifraszűrt, széles karimájú kalapot és fegyvert, pisztolyt, puskát, valamint fokost viseltek.

A betyárok romantikus figuraként maradtak meg az utókor emlékezetébenForrás: Tokaji Turizmus

A betyárvilágot végül a vármegyék összefogásával és a statárium bevezetésével sikerült felszámolni, az 1870-es évek végére.