E középkori erőd vaskos falai közel ezerévnyi csatát, lázadást és botrányt láttak, ám a neve talán mégis Robin Hood miatt vált leginkább ismertté. A nép hősének legendáját mindenki ismeri, ám az útonálló, jószívű tolvaj színes története mellett más érdekes és néha hátborzongató események helyszínéül is szolgált az angliai Nottingham-kastély.

Sziklacsúcsra épült, földvár stílusban

Az eredeti Nottingham-kastély 1067-ben épült az angliai Notthingamben Hódító Vilmos parancsára egy évvel azután, hogy a normannok győzedelmeskedtek a hastingsi csatában.

Az első normann erőd ekkor még csupán egy fából készült földhalomvár volt,

az építője pedig William Cavendish, Newcastle első hercege.

A nottinghami várkastély bejárata, Robin Hood szobrávalForrás: Origo

Az új angol király, Hódító Vilmos egy olyan vár építését rendelte meg tőle, amely a korabeli „lakótorony, földvár és várfal" stílust képviselte. A helyszínt gondosan választotta ki: a Castle Rock néven ismert, Nottingham városára néző sziklacsúcsot.

Hódító Vilmos portréjaForrás: National Portrait Gallery London/National Portrait Gallery London

Ez a természetes, negyven méter magas fok a hegy délnyugati oldalán fekszik.

Akkoriban, a 11. század második felében jelentős királyi erődítménynek és alkalmi rezidenciának számított. A kastély végül évszázadokon keresztül Anglia egyik legfontosabb nemesi és uralkodói központjaként szolgált.

Véres lázadás vezet a megadáshoz

Körülbelül egy évszázaddal később, II. Henrik uralkodása alatt a javarészt fából készült kastélyt kővel bővítették, és így egy sokkal erősebb és jobban védhető kővárrá alakították át.

II. Henrik uralkodása alatt kőépítménnyé alakították át a várkastélytForrás: National Portrait Gallery London/National Portrait Gallery London

A legmagasabb pontjára helyezték át az úgynevezett felsővárat, ettől északra feküdt a királyi rezidenciáknak otthont adó középső várudvar, miközben a terület keleti részén egy hatalmas külső várudvar terült el.

Nem sokkal Henry halála után, 1194-ben történelmi csata zajlott a nottinghami várkastélyban.

 

A várkastély főkapujaForrás: Origo

Ez pontosan akkortájt történhetett, amikor Oroszlánszívű Richárd király az angol nemesek oldalán a keresztes háborúban harcolt. A vár közben János herceg támogatói – többek között a legendából jól ismert Robin Hood egyik legnagyobb ellensége, Nottinghamshire sheriffje – kezére jutott.

Nottingham neve elválaszthatatlanul összeforrott Robin Hood személyévelForrás: News Pic

Ekkor került sor a legenda szerint a két rivális közötti végső leszámolásra is.

Ami viszont a történelmi tényeket illeti: márciusban Oroszlánszívű Richárd hadjáratot indított János herceg felkelése ellen, aki a szentföldi csaták során megismert és a hadjárat során bevetett ostromgépek mintájára hasonló fegyvereket építtetett.

III. (Oroszlánszívű) Richárd angol királyForrás: Origo

A királyt Chester grófja, Ranulph de Blondeville és Huntingdon grófja is segítette. Annak ellenére, hogy a várat korábban jócskán megerősítették, a várvédők néhány nap után megadták magukat.

Szeretők és merénylők nagy próbája

A 14. században egy furcsa páros, Franciaországi Izabella angol királyné és annak szeretője, Roger Mortimer gróf élte mindennapjait a nemesi kastélyban. Mindketten régensként kormányozták az országot, miután Izabella férjét, a kis Eduárd (III. Eduárd) apját, II. Eduárdot a berkeley-i kastélyban, Gloucestershire-ben meggyilkolták.

Az ódon kastély falai az angol történelem számos fontos eseményének voltak szemtanúiForrás: Origo

1330. október 19-én, nem sokkal 18. születésnapja előtt III. Eduárd és néhány megbízható társa Sir William Montagu vezetésével

puccsot tervezett és hajtott végre a nottinghami várban anyja ellen.

Egy hozzájuk hű szolga, William Eland kísérte őket, aki ismert egy titkos alagutat a kastély alatt, amely az épület egyik magasabb pontjához vezetett.

III. Eduárd angol királyForrás: National Portrait Gallery London/National Portrait Gallery London

A merénylők csapata sikeresen bejutott, megölték Mortimer testőreit, és átvették a hatalmat. Izabellát valamint Rogert elfogták és letartóztatták. Utóbbit megkötözve vezették ki az alagúton keresztül, majd a londoni Towerbe szállították.

Sophie Marceau Franciaországi Izabella szerepébenForrás: Pinterest

Egy hónap múlva bíróság elé állították, elítélték, majd felakasztották. Izabellát azonban a fia megmentette, ám erőszakkal lemondatta, végül Rising várába száműzték, ahol csak sok évvel később, 1358-ban halt meg.

Roger Mortimer elfogása Nottingham várkastélyábanForrás: Origo

A szeretők eltávolítása után kezdődhetett meg Eduárd uralkodása.

Új börtönöket építettek, nem véletlenül

A különös páros uralkodása után III. Eduárd berendezkedett a várban,

és hamarosan már az országgyűléseket is itt tartotta.

Nottingham kastélya ideiglenes börtönként is szolgált 1346-ban II. Dávid skót király számára, aki kiskorúként kezdte meg uralkodását apja, I. Róbert halála után.

A 11. századi kastély magas sziklafal tetejére épültForrás: Origo

Ezt próbálta meg a maga hasznára fordítani III. Eduárd, és bevonult Skóciába, ahol minden igyekezetével védencét, a Baliol családból való Eduárdot igyekezett trónra segíteni. Dávid ekkor elmenekült Franciaországba, ahol épp a százéves háború dúlt.

Francia segítséggel próbált visszajutni Skóciába, ám az angolok útközben elfogták,

foglyul ejtették, és bebörtönözték.

Eduárd és Baliol II. Dávid és más főrendek társaságábanForrás: Origo

A trónra csak azzal a feltétellel kerülhetett vissza, hogy elfogadta Anglia fennhatóságát, és jelentős váltságdíjat is kellett fizetnie. Eduárd közben elkezdte bővíteni az épületkomplexumot: a középső várudvar nyugati oldalán új toronnyal, a Magastorony alatt pedig új börtönnel gyarapodott a vár. A munkálatokra több okból is szükség volt.

A földdel tették egyenlővé, de mégsem egészen

A vár közben ugyanis egyre rosszabb állapotba került: a nagyterem tetejének egy része beomlott, valamint az új épületrészek fa-, ólom- és üvegszerkezetei is pusztultak. A várkapitányok azonban hiába sürgették a felújítást.

A kastély királyi rezidenciának így csupán körülbelül 1600-ig volt használható;

az épület védelmi rendszerei hamarosan elavultnak bizonyultak.

Oliver Cromwell, az 1640-ben kitört királyellenes felkelés hadvezéreForrás: Origo

Ráadásul 1640-ben kitört az angol forradalom, miközben az erőd már félig romokban állt.

A kastélyt 1642 augusztusában I. Károly ostromolta, aki itt gyűjtötte össze a csapatait.

Miután távozott, a várat elfoglalták a köztársaságpártiak, akik John Hutchinson ezredes vezetésével számos támadást visszavertek.

I. Károly angol királyForrás: Origo

A királypártiak bukása után 1649. január 30-án I. Károlyt kivégezték. Hutchinson azt javasolta, hogy rombolják le a várat, hogy ezzel is megakadályozzák a háború során a használatát. Így 1651-ben Nottingham várának maradványai megsemmisültek. Mindazonáltal a középkori vár földalatti szerkezetei máig megmaradtak.

Újjáépítése után tűzvész rombolta porig

Az angol forradalom bukása után trónra került II. Károly azonban elrendelte a vár felújítását.

II. Károly elrendelte a várkastély újjáépítésétForrás: National Portrait Gallery London/National Portrait Gallery London

A jelenlegi hercegi palotát Henry Cavendish, Newcastle második hercege építtette 1674 és 1679 között.

Mintegy két évszázaddal később, 1831-ben a palotát lázadók gyújtották fel

(utána itt alakultak ki ugyanis a brit birodalom leghírhedtebb nyomornegyedei, és e telepek lakói lázadtak fel Newcastle hercege, Henry Pelham-Clinton ellen, aki nem volt hajlandó elfogadni az 1832. évi nagy reformtörvényt).

A lángoló várkastély egy 19. századi metszetenForrás: Nottingham City Council

A tűzvész eredményeként csak a palota külső szerkezete maradt épen. A kastély ezután több mint negyven évig elhagyatottan állt egészen 1875-ig, amikor Thomas Chambers Hine felújíttatta.

Forrás: Thomas Chambers Hine

Három évvel később újra megnyitották a közönség számára, de mint képzőművészeti múzeumot. Londont leszámítva ez volt az első városi művészeti galéria Nagy-Britanniában, amelyet értelemszerűen összekapcsoltak az olyan híres népi hősökkel, mint Robin Hood.