Magyarországnak három kiemelkedő nemzeti ereklyéje van, a Szent Korona, a Szent Jobb, valamint a harmadik, Szent László hermája, amelyet Győrött, a Rába és a Duna összefolyásánál fekvő hordalékkúpon, a Káptalandombon álló Nagyboldogasszony-székesegyházban őriznek. Győr az egyetlen város Magyarországon, ahol mindhárom ereklye megfordult.

A lovagkirály sírhelye halála után zarándokhellyé vált

Amikor László királyunk - I. Béla magyar király és Richeza lengyel hercegnő fia - 1095-ben betegség következtében a csehek ellen vívott csata során meghalt, és földi maradványait 1113 körül a nagyváradi székesegyházban helyezték el örök nyugalomra véglegesen, a sírja már ekkortól kezdve zarándokhelynek számított.

Szent László megkoronázása a Képes KrónikábanForrás: Wikimedia Commons

Midőn III. Béla III. Celestin pápa jóváhagyásával 1192-ban szentté avatta az Árpád-házi uralkodót,

sírját felnyitották, és díszes síremlékbe helyezték a király hamvait.

A királyi koponyát ereklyeként egy külön tartóba helyezve a sír fölé tették.

III. Béla és felesége síremléke a budavári Mátyás-templomban. III. Béla király avattatta szenté I. LászlótForrás: Wikimedia Commons

A keresztény hit és a szuverén Magyarország védelmezőjének ereklyéjét nem csak vallásos tisztelet övezte, hanem még az igazságszolgáltatásban is szerepet játszott,

mert aki vallomást tett, az ereklyére téve kezét erősítette meg azt esküvel.

A becses ereklye jeles nemzeti eseményeken sőt, néhány csatában is jelen volt.

Túlélte a tűzvészt és a török hódoltságot is

Az 1406-os tűzvész során a sír megrongálódott, de az ereklye épen maradt. A mai ereklyetartó Luxemburgi Zsigmond király uralkodása idején (1387–1437) készült a 14. század végén.

Luxemburgi ZsigmondForrás: Közkincs

A koponyát ezüsttel borították, szabadon hagyva egy kis részt, hogy megérinthető legyen, ugyanis a herma felül kinyitható és a koponya megérinthető.

A későbbiek folyamán a herma a Báthory család birtokába került.

Győrbe Báthory fejedelem kancellárja, a veszprémi, majd győri püspök, Naphrághy Demeter hozta magával 1606-ban.(A győri egyházmegyét Szent István alapította, amit II. Szilveszter pápa 1001-ben jóvá is hagyott.)

Szent László, a lovagkirály híres hermája a 14. századbólForrás: Origo

A püspök Prágában restauráltatta a történelem viharaiban megviselt ereklyetartót, ekkor cserélték ki a koronán az igazi drágaköveket is.

Telekesy István katolikus pap - akit 1673. március 20-án Győrbe rendelt püspöke - a lovagkirály hermáját Ausztriába, Borostyánkő várába menekítette a törökök elől, majd a törökvész elmúltával a szent ereklye visszakerült a folyók városába.

A nagy földrengés után különösen megnőtt a tisztelete

A 15. század végén Szent László állkapcsát elválasztották a koponyától, és Bolognába vitték. Simor János püspök 1861-ben a Héderváry-kápolnában az oltárra helyeztette át az ereklyét egy díszes üveggel borított tartóban.

Simor János győri püspök és későbbi esztergomi érsek portréjaForrás: Wikimedia Commons

A herma tisztelete a városban különösen az 1763-as nagy földrengés idején terjedt el,

amikor a nép Szent Lászlóhoz fordult segítségért, hogy mentse meg a települést, és Győrt valóban nem érte nagy kár szemben a környékkel, ami romba dőlt.

Szent László, a lovagkirály, Salamon unokatestvérének Anjou-kori hermáját már három évszázada Győrben őrzikForrás: Wikimedia Commons

Ekkortól fogva Zichy Ferenc püspök rendeletére minden év június 27-én, László születése napján körmenetet rendeznek a lovagi eszményt megtestesítő uralkodónk tiszteletére. Eleinte papnövendékek vitték az ereklyét, majd 1919-ben a kommün idején ezt a polgárok vállalták át, és azóta is ez maradt a hagyomány.

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház homlokzata, ahol Szent László hermáját őrzikForrás: Wikimedia Commons

A kommunista érában, 1950 és 1989 között csak a székesegyház falain belül tarthatták meg a hívők a körmenetet,

a rendszerváltás óta azonban ünnepélyes keretek között katonai felvonulással és zenekarral tisztelegnek a király emlékének.