A második világháború idején - arányait tekintve- a német tengeralattjárós fegyvernem szenvedte el a legnagyobb emberveszteségeket. A 40 ezer fős U-Boot flottánál szolgált tengerészek közül 28 ezren sohasem tértek vissza a tengerről. A búvárhajók legénységének voltak legrosszabbak a túlélési esélyei, messze rosszabbak, mint a gyalogság, a harckocsizók, vagy a légierő katonáinak. Az atlanti csata egyik legsikeresebb tengeralattjárós parancsnoka, az utolsó, lovagkereszttel kitüntetett ász kapitány pont egy hete, 105 éves korában hunyt el, június 9-én.

Abban az évben lépett be a flottához, amikor Hitler hatalomra került

Reinhard Hardegen, aki a német U-Boot flotta 100 ezer tonna feletti hajóteret elsüllyesztő lovagkeresztes ászaiból álló "elit klub" tagja volt, 1913 március 18-án Brémában látta meg a napvilágot.

Reinhard Hardegen híres VII-C típusú tengeralattjárója, az U-123 tornyában egy sikeres bevetésről történt visszaérkezésekorForrás: Bundesarchiv

Húszéves korában, 1933-ban lépett be az első világháború utáni versailles-i békeszerződés miatt alaposan összezsugorított német haditengerészetbe.

Német tengeralattjárós kapitányi sapka, a 2. világháború idejébőlForrás: Achtung! U-Boot!

Abban az évben, amikor Hardegen megkezdte haditengerészeti karrierjét, jutott hatalomra Adolf Hitler is, aki 1935-től – felmondva a versailles-i békeszerződés fegyverzetkorlátozásai előírásait – nagyszabású fegyverkezési programba kezdett.

Erich Raeder  vezértengernagy Adolf Hitler társaságában egy flottaszemlénForrás: DPA/AFP/Dpa Dena

A Kriegsmarine, a német haditengerészet főparancsnoka, Erich Raeder vezértengernagy az általános hadkötelezettség 1935. márciusi bevezetése után hirdette meg a Z-tervet,

a haditengerészet tízéves fejlesztési programját,

amelyben ismét kiemelt helyet kapott a tengeralattjárós fegyvernem.

Az első önálló portya Nyugat-Afrika forró partjainál

Hardegent hathónapos képzés után az éppen hogy csak formálódó haditengerészeti légierőhöz osztották be, ahol a későbbi tengeralattjáró parancsnok először megfigyelőként, majd újabb tanfolyam elvégzése után pilótaként szolgált.

Egy légi balesetben súlyosan megsérült, és csak hathónapos kezelés, illetve lábadozás után hagyhatta el a kórházat.

 

Az egyik legsikeresebb német tengeralattjárós ász, Reinhard HardegenForrás: WW2

A baleset miatt nem folytathatta tovább a rendkívül szigorú egészségügyi előírásokhoz kötött repülős szolgálatát, ami miatt 1939 novemberében Karl Dönitz ellentengernagy U-Boot flottájához vezényelték.

Reinhard Hardegen korvettkapitány, az U-123 parancsnokaForrás: Bundesarchiv

A tengeralattjárós tiszti átképző tanfolyam elvégzése után Karl-Wilhelm Schulz, a merész kezdeményezőkészségéről híres és rendkívül eredményes U-Boot kapitány U-124-es tengeralattjárójára osztották be első tisztnek, ami igencsak jó iskolának bizonyult Hardegen számára.

Schulz korvettkapitány jó iskolának bizonyult Hardegen számáraForrás: Bundesarchiv

1940 decemberében kapta meg első önálló parancsnoki beosztását az U-147 kapitányaként.

1941. május 16-án egy másik ugyancsak nagynevű ász, a lovagkeresztes Karl-Heinz Moehle helyét vette át kapitányként az U-123 fedélzetén.

Az ugyancsak híres ász, Karl-Heinz Moehle helyét vette át az U-123 parancsnoki hídjánForrás: Pinterest

Mint a később a nevével egybeforrt U-123 parancsnoka,

1941 nyarán első bevetésén Nyugat-Afrika partjai előtt portyázott,

az angliai kikötők és a dél-afrikai Fokváros között közlekedő hadianyaggal és stratégiai fontosságú nyersanyagokkal megrakott hajók, illetve konvojok elfogása céljából.

Az U-123 bevetés közben. A képen a tengerészek tüzelésre készítik elő a tengeralattjáró torony előtti 88 mm-es főlövegétForrás: Bundesarchiv/Tölle

Első bevetésén öt kereskedelmi gőzöst, összesen 21 507 tonna hajóteret süllyesztett el.

Idegesítő dobpergés az amerikai fülek számára

1941. október elején az U-123 felvette a harcot a brit hadiflotta egyik átalakított 13 984 tonnás segédcirkálójával, a HMS Aurania hadihajóval.

Hardegen az U-123 tornyábanForrás: Pinterest

Hardegen sikeresen megtorpedózta és a tenger fenekére küldte a brit segédcirkálót,

ám az U-123-at üldöző két angol romboló vízibombái súlyos sérüléseket okoztak tengeralattjárójának, amit a parancsnok csak nagy üggyel-bajjal tudott hazavinni.

Az U-123 által elsüllyesztett a közel 14 ezer tonnás brit segédcirkáló, a HMS AuraniaForrás: U-boat Net

Ennek ellenére sem időzhetett túl sokat a szárazföldön: mihelyt befejezték a dokkba vontatott sérült tengeralattjáró rohamtempóban elvégzett javítását, Hardegen új bevetési parancsot kapott .

Az U-123 az elsők között hagyta el Lorient hadikikötőjét

Karl Dönitz admirális legújabb, szupertitkos hadműveletének egyik egységeként.

Hardegen és személyzete elhagyja Lorient kikötőjét az U-123 fedélzetén, hogy az Egyesült Államok keleti partjaihoz hajózzanak, a Dobpergés-hadművelet keretén belülForrás: Bundesarchiv/Dietrich

A „Paukenschlag” vagyis a „Dobpergés” hadművelet bevetési területe a náci Németországgal ekkor ugyan formálisan még hadban nem álló, de a brit kereskedelemi konvojokat kísérő amerikai rombolók jóvoltából a német tengeralattjárókkal már háborúzó Amerikai Egyesült Államok keleti partvidéke volt.

Karl Dönitz ellentengernagy (1943 januárjától az egész német flotta főparancsnoka) fejlesztette fel veszedelmes hadnemmé a német tengeralattjáró-flottátForrás: Bundesarchiv

Miután az Egyesült Államok az 1941. december 7-i Pearl Harbor ellen intézett japán támadás után nyíltan is belépett a háborúba, a Bdu, vagyis Dönitz törzse a Dobpergés-hadműveleti területét északon a Labrador –tenger kanadai partvidékéig, délen pedig egészen Floridáig, illetve a Mexikói-öbölig terjesztette ki.

King tengernagy ostobasága is a német tengeralattjárókat segítette

A Dobpergés hadművelet első szakasza fényes győzelmek egész sorozatát hozta el Hardegen korvettkapitány, és az U-123 legénysége számára.

Egyik legnagyobb zsákmánya

az 1942. január 12-én a kanadai partok előtt elsüllyesztett hatalmas, hadianyagot szállító brit kereskedelmi hajó, a több mint 9000 tonnás Cyclops volt.

A kanadai partok előtt elsüllyesztett Cyclops gőzösForrás: U-boat Net

Ezzel együtt ekkorra már 53 173 tonnányi elsüllyesztett hajótérre hízott fel Hardegen győzelmi listája. Dönitz admirális január 20-án külön táviratban gratulált a parancsnoknak addigi sikereiért, három nappal később pedig arról értesítette, hogy kimagasló haditettei elismeréseként megkapta a vaskereszt lovagkeresztjét.

Dönitz admirális Hardegen nyakába akasztja a lovagkeresztet, a sikeres amerikai portyáról történt visszaérkezése utánForrás: WW2

Az 1942 eleji hatalmas német sikerekben nem csak a német tengeralattjáró parancsnokok vakmerősége,

hanem Ernest King flottatengernagynak , az amerikai haditengerészet főparancsnokának önfejű és ostoba parancsa is közrejátszott.

 

Ernest King flottatengernagyForrás: Wikimedia Commons

King brit kollégái tanácsát elutasítva ugyanis hónapokon át , - az egyre nagyobb veszteségek ellenére is - szükségtelennek tartotta a keleti partok előtt közlekedő kereskedelmi hajók konvojba szervezését. Mindennek meg is lett az amerikaiak számára gyászos eredménye.

Túlélve az atlanti csatát, ágyban és párnák közt hunyt el az agg tengeralattjárós

Az U-123 az amerikai partok előtt bő fél évig tartó, és fényes sikersorozatot eredményező portyájából 1942 májusában tért vissza hazai kikötőbe.

A Kielbe befutó tengeralattjáró legénységét személyesen Dönitz admirális fogadta,

aki ekkor adta át Hardegennek a lovagkeresztet is.

Hardegen korvettkapitány az U-123 parancsnoki állásábanForrás: Bundesarchiv

A tölgyfalombokkal ékesített lovagkereszttel kitüntetett ászt, Reinhard Hardegent 1942. július 31.-i hatállyal áthelyezték a 27. kiképző flottillához, ahol oktatói beosztást kapott. Ezzel a tengeralattjáró-parancsnok számára végleg befejeződött az éles és roppant veszélyes nyílttengeri harci bevetések időszaka.

A U-123 egy süllyedőben lévő ellenséges kereskedelmi hajóvalForrás: Bundesarchiv

1944-ben a Mürwik-i torpedóiskola parancsnokává nevezték ki, és ebben a beosztásban érte a háború vége, az 1945. május 8.-i kapituláció.

A volt tengeralattjárós ász 2016-ban, 103 éves korábanForrás: AFP

Hardegen ekkor brit hadifogságba került,

ám mivel a kapitány lelkét semmilyen atrocitás sem terhelte, aki a bevetések során a német tengeralattjáró parancsnokok többségéhez hasonlóan, - szemben az SS-el – mindig betartotta a nemzetközi hadijog előírásait, az angolok 1946 novemberében hazaengedték a hadifogolytáborból.

A köztiszteletben állt egykori kapitányt beválasztották Bréma város önkormányzatába isForrás:Pinterest

Reinhard Hardegen visszatért szülővárosába, Brémába.

A háború után végleg szakított a tengerészpályával,

és egy prosperáló olajkereskedelmi vállalkozást alapított, amelyet évtizedeken át sikeresen vezetett.

A 105 éves korában elhunyt Hardegen a legsikeresebb tengeralattjáró parancsnokok közé tartozottForrás: Origo

A köztiszteletben álló egykori haditengerészt még Bréma város elöljáróságának tanácsába is beválasztották. Reinhard Hardegen volt korvettkapitányt 105 éves korában, 2018. június 9-én otthonában érte a halál.