Gyerekgyilkosságra is fényt derített a padlóra írt furcsa napló

2018.07.06. 18:50

Egy alpesi francia falu kastélyának padlódeszkáira írta titkos naplóját a 19. században egy ács. A kendőzetlen feljegyzéseket tartalmazó furcsa kordokumentumból kirajzolódik az egykori falusiak élete.

Kifejezetten a távoli jövőnek szánta a titkos naplót

A különleges naplót a Picomtal kastély új tulajdonosai találták meg, mikor felújították az épület emeleti szobáit. A ceruzás írás a padlólapok alsó felén rejtőzött, így azt csak a deszkák felszedésekor lehetett észrevenni.

Meglepő titkokat rejtett a Picomtal kastélyForrás: Twitter

A feljegyzéseket a dátumok szerint 1880 és 1881 között Joachim Martin készítette

- számolt be róla a BBC honlapja. A kutatás hamar kiderítette, hogy a kastély akkori tulajdonosa Joachim Martint bízta meg a parkettázással. Az ács különleges naplójából kiderül, hogy az utókornak szánta a feljegyzéseket.

Az ács a kastély padlózatának felújítása során a parkettalapok hátára jegyezte le naplójátForrás: France Culture

A 72 rövidebb-hosszabb naplórészlet némelyike pusztán tények felsorolására szorítkozik, másokban azonban személyes érzelmeit is megosztja a leendő olvasóval.

Jacques-Olivier Boudon, a Sorbonne Egyetem történészeForrás: Wikimedia Commons

Egy egyszerű mesterember szavai. Nagyon személyes dolgokról számol be, mert tudja, hogy azokat senki sem fogja elolvasni, csak valamikor a távoli jövőben"

- mondta el Jacques-Olivier Boudon, a Sorbonne Egyetem történésze.

Évszázados, titokban maradt gyermekgyilkosságok

Joachim a szextől a bűntetteken át a vallásig számos témát előhoz, és ezzel rendkívüli bepillantást enged a kastély falain túli kis település, Les Crottes (ma: Crots) lakóinak egykori életébe.

A napló legsokkolóbb bejegyzése egy gyermekgyilkosságot idéz fel, amely 12 évvel később is üldözte Joachimot.

 

Az egyik most feltárt padlólap, a hátán Joachim Martin kézírásávalForrás: Le Dauphiné Libéré

"1868-ban éjféltájban elhaladtam egy istálló ajtaja előtt. Nyöszörgést hallottam. Egy régi barátom szeretője volt, aki éppen vajúdott" - írta.

A Picomtal kastély szalonja. Senki sem tudta, hogy a parketták egy titkos naplót őriznekForrás: Le Château de Picomtal

Az ács felidézte, hogy időközben a nő hat gyermeket szült, négyet közülük az istállóban földeltek el.

Azt is világosan leírta, hogy nem az anya, hanem a szeretője - vagyis barátja, Benjamin - ölte meg a gyermekeket, akit Joachim azzal is megvádol, hogy az ő feleségét is megpróbálta elcsábítani.

A Picomtal kastély a 19. század utolsó éveiből származó fotográfiánForrás: Le Château de Picomtal

"Ez a bűnöző most megpróbálta elbaltázni a házasságomat. Csak egy szót kéne szólnom, rámutatni az istállóra, és mind a börtönben végeznék. De nem teszem. Gyermekkori barátom. Az anyja pedig az apám szeretője" – írta kendőzetlen őszinteséggel a szövevényes viszonyokról.

A gyónást használta szexuális kielégülésre az abbé

Joachim naplója szerint az olyan falvakban, mint Les Crottes, a gyermekgyilkosság tabu volt, a népek tudták ugyan, hogy megtörténik, de senki sem beszélt róla.

Nagyon is elképzelhető, hogy e titok nyomasztó terhe vezette Joachimot a rejtett naplóírásra.

A másik ok pedig a helyi pap ellen érzett haragja lehetett.

A Picomtal kastély parkja a 19. század végénForrás: Le Château de Picomtal

Az 1880-as években gyors változások zajlottak, a monarchia a végét járta, létrejött a harmadik francia köztársaság, és olyan országos reformok zajlottak, amelyek az egyház addig fennálló hatalmát is korlátozták.

III. Napóleon császár bukásával véget ért a monarchiaForrás: Pinterest

Joachim örült ezeknek a reformoknak, részben személyes érzelmei miatt, ugyanis utálta Lagier abbét,

aki szerinte a gyónást használta ki szexuális vágyai kielégítésére,

és nem mellesleg nagy nőfaló hírében állt. Mint az egyik bejegyzésben írta:

Az abbé beleártotta magát a családi ügyekbe, a gyónás ürügyén arról faggatózott, hogy ki hogyan szeretkezik a feleségével."

Az abbé nem örvendett túl nagy népszerűségnek a falusi lakosság körében (a kép illusztráció)Forrás: Le Pacte

"Tudni akarja, hogy hány alkalommal egy hónapban", és azt is, hogy milyen pozitúrában. Boudon szerint akkoriban nem volt ritka, hogy a papok ilyen kérdéseket tettek fel a hívőknek azon a valláserkölcsi alapon,

hogy irtsák a nem gyermeknemzés céljából történő szexuális együttlétet.

Az epizód feljegyzése azonban azt jelzi, hogy ez a gyakorlat inkább az egyházellenességet növelte.

Szörnyen alkalmatlan doktor volt a lelkipásztor

Bourdon kutatásai kiderítették, hogy a gyülekezet és az abbé közötti feszültség tovább nőtt: 1884-ben azt kérték a hívők, hogy váltsák le Lagier-t. Számos levél támogatta a petíciót, amelyek közül az egyiket Joachim írta.

Egy szövegrészlet Joachim martin furcsa naplójábólForrás:Top News

A levelek részben arra hivatkoznak, hogy az abbé megsérti a gyónási titkokat,

de azt is írták, hogy szörnyen alkalmatlan doktornak. Ez pedig egy újabb érdekességre világít rá, mégpedig arra, hogy a korabeli falusi életben sok pap nem csak lelkipásztorként, hanem gyógyítóként is működött, ami ugyancsak felbosszantotta az igazi orvosokat.

Jacques-Olivier Boudon, a Sorbonne Egyetem történésze dolgozza fel a fontos kortörténeti értékű naplótForrás: Origo

De vidéken kevés volt az orvos, ezért a betegekhez is a papokat hívták.

Joachimnak és a többi panaszosnak nem is ezzel a gyakorlattal nem volt baja, csupán azzal, hogy az abbé doktorként egyáltalán nem vált be.

Nem tudni, készült-e róla valaha is fénykép

Másik érdekesség, hogy a falu az abbé helyett nem katolikus papot kért, hanem protestáns lelkészt, annak ellenére, hogy Les Crottes-ben alig akadtak protestáns hívők, bár Joachim anyja éppen egy volt közülük.

Picomtal látképe napjainkbanForrás: Le Château de Picomtal

Boudon szerint ez azt mutatja, hogy az emberek fejében a katolicizmus és a protestantizmus között nem volt olyan éles különbségtétel,

mint gondolták, sőt egy nős lelkipásztor éppenséggel szimpatikus volt számukra.

A Picomtal kastély egyik vendégszobájaForrás: Le Dauphiné Libéré

"Boldog Halandó. Mikor engem olvasol, én már nem leszek többé. Légy okosabb annál, mint én voltam 15 és 25 éves korom között, amikor csak a szerelemért és az alkoholért éltem, keveset tettem és sokat költöttem. Hegedűs voltam" - írta magáról a titkos naplót vezető 19. századi ács.

A kastély fotója a  20. század elejérőlForrás: Le Château de Picomtal

Joachim Martinról ezt meghaladóan kevés írásos dokumentum maradt fenn.

Ami bizonyos, hogy 1842-ben született és 1897-ben hunyt el. Fiatalemberként ünnepségeken hegedült. Négy gyermeke született. Nem tudni, hogy készült-e róla valaha fénykép.

Azt nem tudni, készült-e valaha is kép a szerzőről, ám a furcsa napló megőrizte Joachim martin emlékétForrás: Pinterest

Boudon szerint az ács nyilvánvalóan okos és érzékeny ember volt. Naplóját kifejezetten a halála utáni időknek, egy jövendőbeli olvasónak szánta. "A történetem rövid és őszinte és egyenes, mivel rajtad kívül senki sem látja majd, mit írtam" - fogalmazott a padlódeszkán.

(Forrás: MTI)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK