Ma, közvetlenül a holdkelte után kezdődik a 21. század leghosszabb ideig, csaknem másfél órán át tartó holdfogyatkozása. A ritka természeti jelenség, a Föld árnyékába lépő, elsötétedő és halvány vérvörössé váló telihold látványát csak fokozni fogja a holdkorong alatt mindössze pár fok távolságra ragyogó, oppozícióban, azaz földközelben lévő, vöröses színben ragyogó bolygó, a Mars is.

Ez lesz az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása

Noha a teljes holdfogyatkozások jóval gyakrabban észlelhető égi jelenségek a teljes napfogyatkozásokhoz képest, ám a ma esti holdfogyatkozás mégis rendkívüli eseménynek számít:

a teljes jelenség 6 óra 13 perc 48 másodpercig fog tartani, és ez évszázados rekordnak számít.

A július 27-i teljes holdfogyatkozásnak a rendkívül hosszú időtartamán kívül azonban más érdekes sajátosságai is lesznek.

Teljes holdfogyatkozáskor égi kísérőnket a Föld árnyékkúpja takarja elForrás: Wikimedia Commons

A holdfogyatkozás olyan csillagászati jelenség, amikor a Hold részben, vagy teljes egészében a Föld árnyékába kerül. Előbbi esetben részleges, az utóbbinál pedig teljes holdfogyatkozásról beszélünk.

Holdfogyatkozás csak és kizárólag teliholdkor jöhet létre, amikor a Föld pont a Hold és a Nap között áll.

Azt, hogy a fogyatkozás részleges lesz, vagy pedig teljessé válik-e, az határozza meg, hogy mennyire takarja el égi kísérőnket a Föld árnyéka.

A Hold égi pályája során fokozatosan merül bele a Föld árnyékkúpjába, amely ha teljesen eltakarja égi kísérőnket, akkor beszélünk teljes holdfogyatkozásrólForrás: Businessinsider

A ma esti jelenség úgynevezett centrális holdfogyatkozás lesz,

ami azt jelenti, hogy a Hold a Föld árnyékkúpjának csaknem a közepén fog áthaladni égi pályáján. Egy másik különleges tényező, hogy a Hold ma a keringési pályájának csaknem a legtávolabbi pontján fog állni a Földtől.

Apogeumnak nevezzük a Hold Földtől mért legnagyobb távolságátForrás: Pinterest

(A csillagászok ezt a jelenséget apogeumnak, azaz földtávolpontnak hívják, ami kereken 405 696 km. A Föld - Hold közepes távolság 384 400 km.)

Ha a Hold takarja el a Napot, akkor jön létre a napfogyatkozásForrás: Getty Images

Erre vezethető vissza, hogy ma a Hold a szokásosnál jóval hosszabb ideig fog a Föld árnyékkúpjában maradni.

A Hold földtávolban, a Mars pedig földközelben lesz

Magyarországról a július 27-i teljes holdfogyatkozás kevésbé látványos eleje csak részben lesz látható. A hazánkban történő holdfelkelte időpontjában ( a keleti országrészben 20:03, Budapesten 20:15, nyugaton pedig 20:33) a félárnyékos fogyatkozás már javában fog zajlani, ám ennek látványát még nem fogjuk érzékelni.

A fogyatkozás már zajlani fog a hazai holdkelte időpontjábanForrás: Origo

A jelenség valóban látványos része az úgynevezett részleges fázissal kezdődik,

ami közép-európai idő (KEI) szerint 20:24-kor, míg a teljesség ( a földárnyék teljes takarása) 21:30-kor kezdődik el. A teljes holdfogyatkozás csúcspontja 22:21-kor a teljesség közepe lesz, amikor is égi kísérőnk pont a földárnyék középpontjába kerül.

Holdfogyatkozás mindig csak teliholdkor történhet, amikor a Föld a nap és a Hold között állForrás: ABC News Australia

A teljességi szakasz – a már az előzőekben említett sajátos körülmények miatt – ma különösen sokáig, pontosan 1 óra 43 percen át fog tartani, így derült idő esetén bőven lesz időnk a kísérteties halványan derengő holdkorongba,

és a közvetlen közelében ugyancsak vöröses színben ragyogó Marsban gyönyörködni.

 

A Mars bolygó is éppen most lesz földközelbenForrás: NASA/JPL/MSSS

A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is kitűnően látható, ha nem lesz felhős az este.

A Mars csak alig néhány fokra lesz a telihold elsötétülő korongjátólForrás: Astro Bob - AreaVoices

Egy binokulár, látcső,vagy kisebb teleszkóp segítségével pedig alaposabban is megfigyelhetjük a Hold felénk látható oldalán elterülő sötétszürke, bazalttal kitöltött medencéinek, az úgynevezett tengereknek a földárnyékban halványan derengő körvonalait.

A Hold Föld felé forduló oldalán szabad szemmel is jól látható szürke foltok, a holdbéli "tengerek" valójában bazalt alapú hatalmas becsapódási medencék. A képen a Mare Imbrium, az Esők tengere nevű holdbéli síkság teleszkópos képe láthatóForrás: Ames Atronomers

Hiába kerül a Hold teljes földárnyékba, mégsem tűnik el teljesen, csak jelentősen elhalványodik és narancsvörössé válik a színe,

mert a földi légkörben szétszóródó fény halvány derengést teremt. A jelenség különleges hosszát jól mutatja, hogy a részleges fázis már csak éjfél után, 00:22-kor, a félárnyékos fázis pedig július 28. kora hajnalán, 01:28-kor fog véget érni.

Kezdődő teljes holdfogyatkozás az Akropolisz felettForrás: Origo

A holdfogyatkozás – szemben a napfogyatkozásokkal – nem parallaktikus jelenség, azaz a Földről és a világűrből is mindenhonnan látszik, ahonnan a Hold is éppen látható.

Gonosz farkas marcangolja a védtelen Holdat

A holdfogyatkozás erősen foglalkoztatta a régi korok embereit, akik e természeti jelenséget többnyire fenyegető és katasztrófákra figyelmeztető félelmetes jelenségnek tartottak.

Az ókori Kínában úgy vélték, hogy holdfogyatkozáskor egy gonosz sárkány akarja elnyelni égi kísérőnket,

amelynek elűzésére hatalmas zenebonát csaptak.

A keleti mondavilágban a holdfogyatkozást úgy magyarázták, hogy egy sárkány vagy gonosz démon akarja elnyelni a HoldatForrás: Origo

Az északi-sarkkör vidékén élő kelet-szibériai népek mondavilágában a holdfogyatkozást, vagyis a Hold „lassú haldoklását” házastársa, a Nap okozza. A Baltikum őslakóinak mítoszvilágában

holdfogyatkozáskor a Nap áll bosszút az ezüst fényű égi vándoron,

büntetéséként „ketté vágva” , mert elhagyta az urát.

A Hold elsötétülését a régi korok emberei baljós, rossz ómennek tekintettékForrás: Origo

A szláv törzsek úgy vélték, hogy fogyatkozáskor egy gonosz farkas harapdálja a Holdat, a közép-ázsiai abházok szerint viszont ilyenkor főistenük, Ancva parancsára

a hold boszorkánynővére falatozik testvéréből.

Egyes észak-amerikai indián törzsek sajátos magyarázatot adtak a Hold teljes fogyatkozáskor látható vérvörös színére.

Az indiai szikhek mondavilágában holdfogyatkozáskor a Hold egy hitelezője elől bújik elForrás: Pinterest

Az indiánok szerint óriási égi kutyák vadásznak a Holdra, és amikor időnként elkapják majd marcangolni kezdik, a Hold saját kifolyó vérétől válik vörössé.

Az indiai szikhek legendáriumában fogyatkozáskor a Hold a hitelezője elől menekül,

akitől nagy összegű kölcsönt vett fel, ám nem tudta visszaadni, és amikor időnként a hitelező megjelenik, elrejti az arcát előle.

Így mentette meg a holdfogyatkozás Kolumbuszt az éhínségtől

A legtöbb régi hitvilágban a holdfogyatkozást nagyon rossz előjelnek tartották. Az ókori kaldeusok szerint a fogyatkozás a Hold haragját jelenti,

amit háborúk, járványok és éhínségek követnek,

de ugyanígy vélekedtek az ősi babiloniak is.

A holdfogyatkozást az ősi kultúrákban háborúk, járványok, és éhínségek előjelének tekintettékForrás: Times Square Chronicles

A holdfogyatkozásokhoz több történelmi legenda kapcsolódik, amelyek közül különösen híres az 1504. február 29.-én Jamaicán történt teljes holdfogyatkozás története. A spanyol király szolgálatában álló neves olasz származású felfedező, Kolumbusz Kristóf komoly gondba került, mert a bennszülöttek megtagadták, hogy élelemmel és vízzel lássák el expedíciós csapatát.

Kolumbusz Kristóf egykorú portréjaForrás: Sebastiano del Piombo

Az éhezés miatti elkeseredésben Kolumbusz felütött egy tengerészeti almanachot, és a csillagászati táblázatokból megtudta, hogy küszöbön áll egy teljes holdfogyatkozás.

Ezt felhasználva azt közölte a bennszülöttekkel, hogy Isten hamarosan megbünteti őket,

mert megtagadták tengerészei ellátását, és első figyelmeztetésként elfogja sötétíteni a Holdat.

Végül a Kolumbusz által előre tudott holdfogyatkozás mentette meg tengerészeit az éhezéstőlForrás: Medium

A holdfogyatkozás valóban be is következett, és a halálra rémült bennszülöttek az isteni harag kiengesztelésére, ezután már bőségesen ellátták a spanyolokat.