A második világháború véres történetében számos furcsa, és olykor ironikus epizódot fedezhetünk fel. Ezek közé tartozik Szemjon Konsztantinovics Hitler, a Vörös Hadsereg magas szovjet kitüntetésben részesített közlegényének históriája is. Ám nemcsak a Führer névrokona, hanem számos Bormann, Hess és Göring is harcolt a sarló-kalapácsos vörös hadilobogó alatt.

Állva marad az agyaglábú kolosszus

1941. június 22-én hajnalban a Wehrmacht három hadseregcsoportja közel háromezer kilométer hosszúságú frontszakaszon támadásba lendült a Szovjetunió ellen.

A világtörténelem legnagyobb szárazföldi offenzívája, a Szovjetunió elleni Barbarossa-hadművelet hetvenhét éve, 1941. június 22-én vette kezdetétForrás: Bundesarchiv

A Barbarossa-hadművelet, a világtörténelem legnagyobb kombinált szárazföldi hadművelete az első hónapokban fényes győzelmek egész sorát hozta a Harmadik Birodalomnak.

Német fogságba esett szovjet katonák. Az 1941-es hadjáratban a Vörös Hadsereg alakulatait rendkívül súlyos ember és technikai veszteség érteForrás: Bundesarchiv

1941 forró nyarán megvalósulni látszott Adolf Hitler jóslata, amely szerint „csak be kell rúgni az ajtót, és az agyaglábakon álló kolosszus magától fog összeomlani."

"Csak be kell rúgni az ajtót, és az agyaglábakon álló kolosszus magától fog összeomlani" - vélekedett Hitler a Szovjetunió megtámadásakorForrás: Bundesarchiv

A hadtörténet legnagyobb katlancsatáiban a Vörös Hadsereget ugyan megrendítő veszteségek érték,

ám a Führer számításai mégsem váltak be; a súlyos csapások ellenére sem omlott össze a szovjetrendszer, 

és a Wehrmacht katonáinak addig sehol sem tapasztalt szívós ellenállással kellett szembesülniük.

Száz németet küldött a másvilágra Hitler, a zsidó géppuskás

A német Dél Hadseregcsoport Gerd von Rundstedt vezértábornagy parancsnoksága alatt Ukrajnába tört be, és Kijev, illetve a Fekete-tenger irányába nyomult előre.

Gerd von Rundstedt vezértábornagy volt 1941 nyarán Dél Hadseregcsoport parancsnokaForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

1941 augusztusában súlyos elhárító harcok bontakoztak ki a fontos szovjet fekete-tengeri kikötőváros, Odessza térségében a Wehrmacht, és a Vörös Hadsereg defenzívába szorult alakulatai között.

Vonuló szovjet alakulat. Az oroszok 1941 nyári hatalmas veszteségeik ellenére, szívósan védekeztekForrás: Ria/Novosti

Odesszát a Triaszpoli Katonai Körzet egységei védték,

köztük a körzeti parancsnokság alárendeltségében harcoló 74. önálló géppuskás-zászlóalj. A zászlóalj az 1941. augusztus 18.-tól kibontakozó heves tűzharcban a németek nyomása alatt hátráló szovjet egységek visszavonulását fedezte.

Minél mélyebbre nyomultak a német csapatok az ország belsejébe, annál nagyobb gondokat kezdett okozni az utánpótlásForrás: Bundesarchiv

E zászlóalj személyi állományába volt beosztva az ekkor 19 éves Ornyinból származó és meglehetősen különös családi névvel rendelkező Szemjon Konsztantinovics Hitler közlegény is, mint az egyik géppuskás raj kezelője.

E különös név további pikantériája, hogy Szemjon K. Hitler egy dél-ukrajnai zsidó család sarjaként vonult be a Vörös Hadseregbe 1940 nyarán.

 

Az egyetlen fennmaradt kép a Vörös Hadseregben szolgált Hitler közlegényrőlForrás: Wikiwand

A több napig tomboló csatában komoly veszteségek érték a zászlóaljat.

Hitler közlegény raja derekasan állta a sarat, szilárdan kitartva lőállásukban. Amikor a bajtársai elestek, vagy súlyosan megsebesültek, Hitler közlegény nyolc napig még egyedül tartotta az állást, egészen addig, amíg el nem fogyott a muníciója.

A borzalmas veszteségekkel nem törődő szívós és kemény szovjet ellenállás megdöbbentette a németeket, nem erre számítottakForrás: Bundesarchiv

Az egykori szovjet hadijelentés szerint Hitler közlegény legalább 100 ellenséges katonát lőtt le.

Szemjon K. Hitlernek sikerült elkerülnie a hadifogságot, és kalandregénybe illő módon tíz napig vándorolva – gyakran kilométereket hason kúszva – sikerült utolérnie alakulatát úgy, hogy még az üres géppuskát is magával vitte.

A Führer névrokonait elvégre mégsem lehetett deportálni

A 74. önálló géppuskás-zászlóalj parancsnoka a harcokban különösen vitézül küzdött katonái közül többeket is kitüntetésre terjesztett fel. A kitüntetendő harcosok listájára felvették Hitler közlegényt is. A parancsnok eleinte hezitált, hogy vajon nem lesz-e gondja abból, hogy egy ilyen „problémás" nevű katonát is kitüntetésre méltónak ajánl, ám némi tépelődés után mégis aláírta az előterjesztést.

Szinte mindenki úgy vélte, hogy a Vörös Hadsereg képtelen lesz feltápászkodni az őt 1941 nyarán ért hatalmas csapásokból, és a szovjet rendszer össze fog omlaniForrás: Bundesarchiv

Az elöljárói mindenféle teketória nélkül jóváhagyták a listát,

így Szemjon K. Hitler szeptember 8-án átvehette a rangos „Bátorságért" kitüntetést.

Hitler közlegény a 74. önálló géppuskás-zászlóalj kötelékében maradt, és részt vett a következő év nyarán a Krím-félsziget védelmében kibontakozó harcokban is.

A szevasztopoli hadikikötő az ostrom idején, 1942 július elejénForrás: Bundesarchiv

Szemjon Konsztantinovics Hitler 1942. július 4-én Szevasztopol, a legfontosabb szovjet fekete-tengeri hadikikötő védelmében esett el.

Hitler közlegény családja, sajátos nevének köszönhetően túlélte a második világháború vérzivatarát.

 

Pihenőben lévő Waffen-SS motorizált alegység, a harcok szünetébenForrás: Bundesarchiv

Amikor 1941 nyarán a német csapatok elfoglalták Ornyint, a Wehrmacht alakulatait követő SS-Einstanzgruppék megkezdték a zsidó lakosság összegyűjtését és deportálását. A zsidók elhurcolását végrehajtó SS-alakulat parancsnoka azonban megdöbbent és tanácstalanná vált,

amikor a deportálandók listáján felfedezte a Hitler nevű családot.

Pihenő SS-katonák. A Wehrmacht alakulatait az SS-Einstanzgruppék követték, amelyek deportálták és legyilkolták az elfoglalt területek zsidó lakosságátForrás: Bundesarchiv

Némi töprengés után úgy döntött, hogy kihúzza őket a jegyzékből, elvégre mégsem lenne illdomos dolog a Führer névrokonait deportálni.

Az SS-parancsnok mégsem tartotta volna ildomosnak a Führer névrokonait deportálniForrás: AFP

A család, túlélve a háborút, 1945 után kivándorolt Izraelbe.

Mivel a Hitler név a zsidó államban sem csengett túl jól, Hitlevre változtatták meg a gyűlölt nevet, aminek mégis az életüket köszönhették.

Bormannok és Göringek a Vörös Hadseregben

Kevéssé ismert tény, hogy nemcsak Hitler, hanem más náci névrokonok is harcoltak a Vörös Hadseregben.

Hitler és pártbeli helyettese, Rudolf Hess. A  Vörös Hadseregben 18 Hess, valamint többek között 45 Bormann is szolgáltForrás: Bundesarchiv

A Podvig Naroda, az orosz nemzeti levéltár második világháborús kitüntetetteket tartalmazó adattára szerint a nagy honvédő háborúban 71 Müller (Müllernek hívták a hírhedt náci titkosrendőrség, a Gestapo főnökét), 45 Bormann (Martin Bormann Hitler jobb keze és pártkancellárja volt), 18 Hess (Rudolf Hess, 1941 májusáig Hitler helyettese), és 34 Göring (Hermann Göring birodalmi marsall is a náci hierarchia tetején állt) szerepelt.