A férfiak agya öregebb, mint a nőké

2019.02.22. 16:38

A nők agya átlagban több mint három évvel fiatalabb, mint a férfiaké – legalábbis, ami a szerv metabolikus állapotát illeti. A különbség magyarázhatja, miért a férfiakat sújtja jobban az időskori elbutulás.

Úgy tűnik, az óra másképpen ketyeg a női és a férfi agy számára. Bár az agy mindkét nemben zsugorodik valamelyest az életkor előrehaladtával, ez a folyamat gyorsabban halad előre a férfiakban. Hasonlóképp lassul az agy anyagcseréje, ahogy öregszünk, de ennek üteme is eltérő lehet a két nem között.

A Washingtoni Egyetem orvosi fakultásának (St. Louis, Egyesült Államok) legújabb kutatása szerint azonos életkorú nőket és férfiakat összehasonlítva a nők agya, ha az anyagcsere szempontjából nézzük, nagyjából három évvel fiatalabbnak látszik a férfiakénál. Az USA Tudományos Akadémiájának folyóiratában, a Proceedings of the National Academy of Sciences-ben megjelent tanulmány eredményei arra is magyarázatot adhatnak, miért van nagyobb esélyük a nőknek viszonylagos szellemi frissességben megérni az öregkort.

A női agy "fiatalabb", mint a férfi agyForrás: Science Photo Library/MEHAU KULYK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Mehau Kulyk/Science Photo Librar

„Épp csak kezdjük megérteni, miképp befolyásolják az agy öregedési pályáját a különböző nemhez kötött tényezők, és mindez hogyan befolyásolja az agy neurodegeneratív betegségekkel szembeni fogékonyságát – nyilatkozta Manu Goyal, a cikk rangidős szerzője és az egyetem Mallinckrodt Radiológiai Intézetének tanársegédje. – Azoknak a különbségeknek a némelyikére, amelyeket az öregedő női és férfi agy között tapasztalunk, talán az agy anyagcseréjében kell keresnünk a magyarázatot."

Agyunk minden életkorban cukorral táplálkozik, de a cukor felhasználásának módja változik, ahogy felnövünk, majd idősödünk. A csecsemők és a gyerekek az agyi üzemanyag nagy részét az aerob glikolízisnek nevezett anyagcsere-útvonalon hasznosítják, amely támogatja az agy növekedését és érését. A cukor fennmaradó hányadát az ő agyuk is maradéktalanul elégeti, ezzel fedezve a gondolkodás és cselekvés mindennapi feladatainak energiaigényét. Még a serdülők és fiatal felnőttek agya is a cukor számottevő részét irányítja az aerob glikolízis felé, de később ennek az anyagcsereútnak a részaránya folyamatosan csökken, és a 60 év fölöttiekben egészen minimális szintre esik vissza.

Emberi agy illusztrációjaForrás: Science Photo Library/MEHAU KULYK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Mehau Kulyk/Science Photo Librar

Míg ez az életkori változás régóta jól ismert, arról keveset tudtak eddig a kutatók, miben különbözik a férfiak és a nők agyának anyagcseréje. Ezért Goyal és munkatársai – köztük Marcus Raichle radiológus professzor és Andrei Vlassenko radiológus tanársegéd – 205 vizsgálati alanyban jellemezték az agy cukorfelhasználásának módozatait. A 121 női és 84 férfi résztvevő életkora széles skálán, 20 és 82 év között szóródott. Valamennyiük agyáról felvételeket készítettek PET képalkotó eljárással, amely megmutatja az oxigén és a glükóz felhasználását. A felvételek alapján a tudósok minden személy esetében kiszámították, hogy az agy különböző részein a cukor mekkora aránya fordítódik aerob glikolízisre, majd egy gépi tanuló algoritmusba betáplálták a férfiak életkor- és anyagcsere-adatait, hogy a program kapcsolatot keressen e mutatók között. Ezt követően betáplálták az algoritmusba a nők agyi anyagcsereadatait, és arra kérték a gépet, hogy a férfiakra behangolt paraméterek alapján becsülje meg a nők „agyi életkorát". A program erre következetesen a valósnál alacsonyabb életkorbecsléseket dobott ki, olyannyira, hogy a nők agyi életkorát átlagosan 3,8 évvel fiatalabbra taksálta a tényleges életkoruknál.

A kutatók ezután fordítva is elvégezték az elemzést: a női agyakra betanított algoritmussal megbecsültették a férfi agyak életkorát. Ez esetben a program a férfiak agyát átlagosan 2,4 évvel idősebbre tippelte a valódi koruknál.

Irodai dolgozó idegrendszerének sematikus rajzaForrás: Science Photo Library/SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Sciepro/Science Photo Library

„A férfi és a női agyak számított agyi életkora közötti átlagos különbség jelentős és reprodukálható, de ez két tetszőlegesen kiválasztott személy közti különbségeknek csupán csekély hányadát teszi ki – emelte ki Goyal. – Az eltérés nagyobb, mint sok más nemtől függő különbség, amiről az irodalomban korábban beszámoltak, de jóval elmarad a nemek közti különbségek néhány jól ismert példájától, teszem azt a testmagasságtól."

Külön érdekesség, hogy a nők agyának viszonylagos frissessége már a legfiatalabbak között, a huszonéves korcsoportban is megfigyelhető volt. „Nem is arról van szó tehát, hogy a férfiak agya gyorsabban öregedne, hanem eleve három évvel öregebb aggyal futnak neki a felnőttkornak, és ez a különbség az egész élet során fennmarad – világított rá a kutató, aki radiológusi munkája mellett neurológiát és idegtudományt is tanít. – Azt viszont, hogy mindez mit jelent, nem tudjuk. De magyarázhatja például azt, miért sújtja az időskorú nőket kevésbé a szellemi hanyatlás – hiszen az agyuk ténylegesen fiatalabb. Jelenleg épp egy olyan tanulmányt végzünk, amely ezt hivatott igazolni."

A demencia jobban sújtja a férfiakat, mint a nőketForrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Ina Fassbender

Az idős nők általában jobb pontszámokat érnek el az azonos korú férfiaknál a logikus gondolkodás, a memória és a problémamegoldás tesztjeiben. Goyal, Raichle, Vlassenko és munkatársaik most időben végigkísérik a felnőttek egy homogén életkorú csoportját, hogy megfigyeljék, vajon a fiatalabbnak látszó aggyal megajándékozott embereknél csakugyan kevésbé jelentkeznek idővel a kognitív hanyatlás jelei.