A világon egyetlen olyan település létezik, ahol mind a mai napig Jézus anyanyelvét, az arámit beszélik. A Megváltó utolsó szavait is arámi nyelven mondta a keresztfán. Az arámi a világ legrégebbi beszélt nyelve, amelyet az UNESCO veszélyeztetett nyelvnek nyilvánított.

Három apró községben él még ma is Jézus nyelve

„Eli, Eli, lama sabachtani", ez volt Krisztus 7 utolsó mondatának első mondata a keresztfán, mielőtt kilehelte lelkét. Anyanyelvén, arámiul szólította az Urat, ami azt jelenti: "Istenem, Istenem miért hagytál el engem".

Szíriában, Damaszkusztól északra létezik három szomszédos falu a Mount Qalamun hegység (az Antilibanon-hegység észak-keleti része) közelében, ahol még e nyelvet beszélik, bár kihalóban van.

Jézus Pilátus előtt, Munkácsy Mihály monumentális festményénForrás: Wikimedia Commons

A három település Malula, valamint két kisebb falu, Jabadeen és Bakhaa. A szíriai fővárostól körülbelül 56 kilométerr észak-keltre fekvő Malulában az arámit, a másik két faluban pedig a neoarámit beszélik.

A damaszkuszi Omajjád mecsetben őrzik Keresztelő Szent János (Jahja) fejereklyéjét. Az iszlám megérkezéséig az ősi szír város is keresztény voltForrás: Wikimedia Commons

Valaha mindhárom község keresztény volt,

ma már csak a hegyoldal szikláiba épült görög katolikus Malula az,

melynek ősi házai a Qualamun-hegység lazac színű köveiből lettek kivésve. (Az iszlám érkezése előtt Damaszkusz is majdnem teljesen keresztény volt.)

Malula a szíriai keresztény város.Forrás:https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10294711/Christians-flee-Syria-village-that-speaks-the-language-of-Jesus.html

Tudósok szerint az arámi Krisztus előtt legalább 900 éve jelent itt meg. A zsidók a Babilonból Palesztínából való száműzetésük alatt tanulhattak arámiul, még jóval Krisztus megszületése előtt. Amikor visszatértek,

a hébert nyilvánították vallási nyelvvé, úgy, mint a katolikusokná a latint, és az arámi volt a beszélt nyelv.

A mai Szíria a késői antik időkben kereszténnyé lett ahol a második száradra már az arámit beszélték.

A 7. században, az arab hódítással érkezett meg az iszlám és az arab nyelv is SzíriábaForrás: Wikimedia Commons

A 7. századi arab invázió idején érkezett meg az iszlám az országba, és az új nyelv, az arab is, amelyet ráerőszakoltak a régióra, de Malula, Jabaadin és Bakhaa  mivel túl kis jelentőségű települések voltak, , izoláltak maradtak, és ez tette lehetővé, hogy az ősi arámi nyelv is túléljen.

A szurdok, mely Maalulából a Szent Takla kolostorhoz vezet.Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Maal%C3%BAla#/media/F%C3%A1jl:Gorge_St_Takla4.JPG

Az arámi, és más nyelvek tucatjai  is a gazdasági haladás és a szociális mobilitás áldozataivá váltak Szíriában. Az arámi hanyatlása már az 1920-as években felgyorsult, amikor megnyílt a terület, mert a francia gyarmati hatóságok Damaszkuszból  egy műutat építettek Aleppóba.

Jézus nyelvét még mai beszélik MalulábanForrás: Pinterest

Hosszú ideig nem vezettek utak Malulába, és Bakhaa is

egészen az 1960-as évekig majdnem elérhetetlen volt országúton.

A nagy változás akkor következett be a település életében, amikor megépítették az aszfaltutat. A legutóbbi időkben az internet valamint a televízió hatására, továbbá a falvat a munka miatt elhagyó fiatalok miatt csökken az arámi nyelvet beszélők száma.

A háború előtt, Aleppoban élt a Közel-Kelet egyik legnagyobb keresztény közössége. A várost lerombolták a szír kormány hadserege, a lázadók és a dzsihádista harcosok közti ádáz harcok során.Forrás: https://www.bbc.com/news/world-europe-33439875

Körülbelül 300 éve a Bizánci Keleti Egyház által kiszabott súlyos böjti kívánalmak ellen fellázadó Jabadeen és Bakhaa áttért az iszlámra, de a hagyományosan keresztény szentély/menedékhely Malula azonban megmaradt a hitén.

Harminc éve az arámi még tiltott nyelv volt Szíriában

Az 1960-as években az Arab Szocialista Újjászületés Pártja, a Baáth Párt került hatalomra Szíriában és a kormány oktatási politikáját az arabizáció jellemezte.

Szíriában 30 éve az arámi még tiltott nyelv volt.

Hosszú ideig, majd három évtizedig nem volt szabad e nyelven szólni az iskolákban,  a falusi gyerekek pedig arabul - Szíria nemzeti nyelvén - tanulnak az állami oktatási intézményekben.

Háfez al- Aszad elnök állt az ország élén 1971 és 2000 közöttForrás: Syrian Goverment/Wikimedia Commons

Több, mint a falu lakosságának harmada Damaszkuszba jár dolgozni, sokan ingáznak napi rendszerességgel.

Jézus, 6. századi ikon az egyiptomi Szent Katalin kolostorból.Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus#/media/F%C3%A1jl:Spas_vsederzhitel_sinay.jpg

Valaha az arámit beszélő népes keresztény populáció végignyúlt Szírián, Törökországon és Irakon keresztül, de lassan beolvadtak,és sokan áttértek az iszlámra.

A damaszkuszi Omajjád-nagymecset,Forrás: Pinterest

Az utóbbi évtizedekben e folyamat felgyorsult: nagy számú iraki keresztény menekült el a polgárháborús erőszak és káosz elől. Malula keresztény identitása is  egyre erőteljesebben halványul. Az emigráló keresztények helyére muszlim laksok érkeznek, az egykor teljesen keresztény falu ezért most már félig muszlim.

Az iszlám fokozatosan kiszorítja a még fennmaradt keresztény zárványközösségeketForrás: Devianart

2013. szeptemberében elérte a háború Malulát,

sokan elmenekültek a faluból amint az egy szélsőséges muszlim csoport uralma alá került.

2014. tavaszán a szíriai kormány visszanyerte a kontrollt a romokban heverő falu felett: a terroristák sok templomot, kolostort, és műemlék házat leromboltak.

Malulában van a földkerekség legrégebbi kolostora

 A Malula név jelentése: bejárat. A legenda szerint Szent Pál tanítványa, a szép és fiatal Szent Tekla, pogány szüleinek a saját keresztény hitéért történt állandó gyötrése miatt, és mert hozzá akarták kényszeríteni egy pogány rómaihoz, elmenekült otthonról. Malulához érkezve azonban egy hegy zárta el  az útját  .

Szent Tekla ábrázolása egy ortodox ikononForrás: Wikimedia Commons

A legenda szerint Tekla imájának hatására a szikla kettévált, és egy patak folyt ki a nő lába alól.  Szent Tekla sírja a Mount Qalamun csúcsához közel, mintegy 1500 méter magasan fekszik a tengerszint felett. 

A kolostor, amiben Szent Tekla kriptája található, a világ legrégebbi keresztény monostorai közé tartozik.

Az iszlámot elutasító keresztény szírek a falvakból Malulába költöztek, így  vált a falu buzgó keresztény településsé.

A Szent Tekla templom Maluában. A templom feletti üregben van Szent Tekla ereklyetartója.Forráhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Maal%C3%BAla#/media/F%C3%A1jl:Maaloula-St-Thecla_from_top_of_rock.jpgs: Origo

Malulában jelenleg két tucat apáca él árvákat gondozva a Szent Takla kolostorban, ahol a Miatyánkot arámi nyelven tanítják nekik, minden mást azonban már arabul.

2008-ban a Damaszkuszi Egyetem  Arámi Nyelvi Akadémiát (Aramaic Language Academy) alapított Malulában.

Napjainkban hozzávetőleg 7000 ember beszéli a nyelvet a településen, plusz még további 8000 a két szomszédos faluban.

A jelenlegi szír elnök, Basar el-AszadForrás: Wikimedia Commons

Az Assad- kormány pénzügyi támogatást biztosítot az iskolához, 85 tanuló számára. Dr. Bashar al-Aszad szír  elnök elnöknek köszönhetően

ma már szabadon lehet beszélni Jézus nyelvét.

Imad Reihan az akadémia egyik tanára elmondta, hogy Szíriában sok kisebbség él, cserkeszek, örmények, kurdok, asszírok, tehát fontos és előremutató döntés, hogy más nyelveket is engednek tanítani az  állami iskolákban.

Mária a gyermek Jézussal (Caravaggio festménye) Egykor Názáretben és a város környékén is ugyanazt a nyelvet beszélteék, amit ma MalulábanForrás: Wikimedia Commons

A damaszkuszi kormány azért részesíti külön támogatásban is az arámi nyelv fennmaradását, mert az mélyen Szíria történelmébe gyökerezik.A  professzor elmondta, hogy

Jézus születése idején Názáretben is többé-kevésbé azt a nyelvet beszélték, mint ma Malulaban.

 

Szent Tekla szobra Maalulában.Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Maal%C3%BAla#/media/F%C3%A1jl:Statue_of_Saint_Thecla,_Maaloula.jpg

Bár az arámi  most is hallható arabbal keverve Damaszkusz óvárosában, a Szíriai Ortodox Templomnál, a vallásos vezetők és az arámi nyelvtudósok  mégis azt mondják,

hogy az arámi gyorsan hanyatlik, és nem sokat lehet tenni, hogy megakadályozzák a kihalását.

Mel Gibson A passió című Jézusról szóló filmje keltette fel  a szélesebb körű érdeklődést Malula nyelvészeti öröksége iránt.

Jelenet Mel Gibson Passió című filmjébőlForrás: Pinterest

Yona Sabar, a  Kaliforniai Egyetem egyetem professzora elmondta, hogy noha

a városban mindenki látta a Passiót, de senki nem értette, mert  arámi-latin-héber kevert dialógust folytattak filmben,

amit ráadásul különböző arámi akcentussal  beszéltek, és a színészek kiejtését is nehezen értették. Ráadásul az arámi változott az idők folyamán,a nyelv  felvett szíriai-arab jellemzőket is.

Malula látképeForrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Maal%C3%BAla#/media/F%C3%A1jl:Maaloula.jpg

Ezért erősen félő, hogy Jézus nyelve kihal,

mert az a kevés ember, aki  még beszéli,szétszóródott a világban. 2013-ban egy brit nyelvész hozzákezdett a nyelv tudományos igényű lejegyzéséhez, mielőtt az örökre eltűnne. Egy német professzor összállította az arámi nyelv szótárát, és  adományokat  gyűjt Malula újjáépítéséhez, hogy lakói visszatérhessenek otthonukba.