Az első világháború kataklizmája után Olaszország egy erős, karizmatikus vezetőre vágyott, akit 1922-ben  meg is kapott Benito Mussolini személyében. Az 'Il Duce"  a hatalomra jutása utáni években hatalmas népszerűségnek örvendett, de korántsem mindenkinél. A fasizmus megteremtője ellen több mint két évtizedes uralma alatt  összesen hatszor kíséreltek meg merényletet,  így többek között 93 éve, 1926. szeptember 11-én, amikor egy  anarchista, Gino Lucetti hajított bombát Mussolini autójára.

„Ha előretörök, kövessetek, ha meghátrálok, öljetek meg, ha meggyilkolnak, bosszuljatok meg!"
(Benito Mussolini)

Új utakat kerestek a csalódott olasz tömegek 

Az első világháború után a győztesek közé tartozó Olaszország valójában vesztesnek érezte magát. Bár az antant területeket ígért az országnak, ha Róma a központi hatalmakkal szemben lép be a „nagy háborúba", ám végül a franciák és a britek „megfosztották" őket jogosnak remélt jussuktól.

Mussolini (középen) Rundstedt vezértábornagy (a kép bal oldalán) és Hitler társaságábanForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

A mindennapos nélkülözés, az ingatag belpolitikai helyzet és az egyre gyakrabban előforduló gyárfoglalások sem könnyítettek a helyzeten – írja Christopher Duggan brit történész "A bódult nemzet" című könyvében, amelyben Mussolini sikerének titkát kutatja. – A háborúval szemben elsősorban az egyház és a szocialisták léptek fel; a liberális demokráciában és a kommunista modellben egyaránt csalódott olasz tömegek pedig új utakat kerestek.

A hatalmas ambícióktól fűtött Benito Mussolini, aki az 1920-as évek elejére újságíróként (Il Popolod'Italia) és politikusként is már hírnevet szerzett magának, ráérzett, hogy elérkezett az ő ideje.

Mussolini hihetetlen személyi kultuszt épített maga köré a hatalom éveibenForrás: Pinterest

A polgárháború kitöréséhez közeli helyzetben III. Viktor Emánuel olasz királyi herceg a feltörekvő férfi kezébe adta a hatalmat,

aki azonnal belefogott keményen autokratikus rendszere kiépítéséhez.

A karizmatikus vezetőt, a Ducét százezrek követték, aki miniszterelnökként valójában csak igen egyszerű és könnyen fogyasztható, népszerű üzenetet közvetített feléjük.

Elkezdődött a társadalom szigorú átalakítása

Az 1920-as évek elején a szabadság és demokrácia már rég egyet jelentett a kormányzati gyengeséggel, a bomlasztással, a gazdasági-társadalmi zűrzavarral, ezért ezeknek a szavaknak nem volt akkora érzelmi vonzásuk, hogy cselekvésre serkentsék az olaszokat – írja Duggan, rámutatva, hogy a fasiszták ténykedését a kezdettől fogva az erőszak jellemezte.

Mussolini és HitlerForrás: Bundesarchiv

Elkezdődött a társadalom nagy átalakítása, de a Duce kísérletet tett a maffia és az országszerte egyre nagyobb méreteket öltő korrupció felszámolására is.

Mussolini  igen szigorú rendelkezéseket vezetett be: többek között feloszlatta a parlamentet,

a milíciát egységes irányítás alá vonta, betiltotta a „felforgató" sajtót, bevezette a rendőri internálást, és megtiltotta a disszidálást.

Az első autoriter-korporációs rendszer az 1920-as években megerősödő és Benito Mussolini nevével fémjelzett olasz fasiszta mozgalomból nőtte ki magátForrás: Wikimedia Commons

A  szigorú intézkedések nem mindenkinél arattak osztatlan sikert. Az anarchisták, a Giustizia e Libertá aktivistái és más szélsőbaloldali  szervezetek meg voltak arról győződve, hogy a miniszterelnököt  akár erőszak árán is el kell távolítani az ország éléről.

A Nemzeti Fasiszta Párt vezetője ellen többször kíséreltek meg merényletet, ám a sikertelen támadások csak növelték a Duce saját magába vetett önbizalmát.

Valahogyan minden merénylet meghiúsult

A merénylők többféle módon próbálkoztak 1925 és 1932 között. A végeredmény viszont mindig azonos volt: a teljes kudarc. A sikertelen merényleteknek azonban mégis volt egy jelentős hatása: valamennyi újabb és újabb ürügyként szolgált a diktatúra kiterjesztéséhez, és az ellenzék megrendszabályozásához.

Mussolini már az első pillanatban tartózkodott attól, hogy világos politikai programmal álljon előForrás: Wikimedia Commons

Az első Mussolini ellen tervezett merénylet akkor hiúsult meg, amikor 1925. november 4-én letartóztatták a kettős játékot űző Tito Zaniboni egykori ellenzéki képviselőt, aki már mindent előkészített a merénylethez.

A következő évben újabb három próbálkozás történt.

1926. április 7-én egy középkorú, kissé eszelős ír nő, bizonyos Violet Gibson pisztollyal Mussolini arcára célzott, ám a golyó csak a Duce orrát súrolta.

Violet Gibson, aki golyót akart röpíteni a Duce fejébeForrás: Pinterest

A merényletkísérletek meghiúsulását Mussolini úgy értékelte, mint  a gondviselés  közbeavatkozását.

Gondosan kitervelték a gyilkosságot 

Ezekben az években a 26 éves kőfaragó, Gino Lucetti száműzetésben sínylődött Franciaországban, aki korábban politikai okokból hagyta el a hazáját. Bár Olaszországtól távol élt, soha nem veszítette el kapcsolatot carrarai társaival, és kétszer is visszatért egy-egy titkos találkozóra. A munkáscsaládból származó, szenvedélyes autodidaktát  úgy írták le kortársai, mint aki „állandóan könyvvel a kezében járkál".

A 26 éves Gino Lucetti meggyőződéses anarchistaként tervezte a merényletetForrás: Wikimedia Commons

A francia emigrációból  hazatérő meggyőződéses anarchista Lucelli már fiatalon részt vett különböző erőszakos akciókban, majd később a gyárfoglalásokban, de egyszer ő maga is megsebesült  a Napóleon Kávézóban kialakult tűzpárbajban, ahol egy fasiszta meglőtte.

A Mussolini elleni merényletről a legnagyobb titokban, egy tengeri hajó fedélzetén döntöttek Livornóban.

Lucetti a merénylet végrehajtására az előre eltervezetteknek megfelelően tért vissza Dél-Franciaországból;  akit egy másik anarchista, Mazzuchelli kísért  el egészen Genováig.

Mussolini nem riadt vissza az erőszakos akcióktólForrás: Getty Images

Onnan a lehető leggondosabb szervezéssel jutott el Rómáig, ahol Stefano Vatteroni segítette, akinek döntő fontosságú szerepe volt a támadás megszervezésében.

Mussolini egyik titkára minden lényeges részletet megadott neki arról az útvonalról,

amelyen a Duce autója fog végighaladni szeptember 11-én. Rajta kívül még több anarchista is részt vett az előkészületekben, a hírhedt olasz anarchista-kommunista Errico Malatesta pedig levélben adta jóváhagyását az akció kivitelezéséhez.

Sértetlenül került ki az incidensből

Vatteroni eladta az anyjától örökölt avenzai földterületeket a merénylet megszervezésének finanszírozása céljából. 

Mussolini és Skorzeny a német kommandósok gyűrűjébenForrás: Bundesarchiv

Gino Lucetti 1926. szeptember 11-én a Porta Pia közelében várakozott a Duce híres Lancia típusú gépkocsijának közeledtére.

Amikor meglátta a közeledő gépkocsit, a diktátor autójára dobta a nála lévő bombát, amely betörte ugyan a szélvédőt, de oldalsó ablakáról a földre pattant, majd  csak akkor robbant fel, amikor pár méterrel távolabb végül a járdán landolt.

Mussolini gépkocsijáról lepattant a bomba a robbanás előttForrás: Wikimedia Commons


Mussolini sértetlenül került ki az incidensből. Az ezt követő zűrzavarban Lucetti megpróbált elmenekülni, ám a Duce testőrei gyorsan utolérték, elfogták és összeverték. A motozás során találtak nála egy másik bombát, továbbá egy hatlövetű pisztolyt, egy tőrt, valamint egy üvegcsényi sósavat. Hiába próbált meg alaposan felkészülni, végül egyiket sem volt lehetősége használni.

Hónapokig félre tudta vezetni a kihallgató tiszteket

A meggyőződéses anarchista a kihallgatás során végig álnevet használt és előadott egy előre kitalált történetet. Közölte, hogy Ermete Giovanni a neve és Castelnuovo Garfagnanaból származik, amivel hosszú ideig sikerült is félrevezetnie a nyomozókat, ez pedig lehetőséget adott a merénylet előkészítésben résztvevő társainak, hogy elmenekülhessenek.

A miniszterelnök elleni merénylet híre a Corriere Della Sera című napilapbanForrás: Getty Images

Lucetti csak 1927-ben került bíróság elé, és a gyilkossági kísérletért 30 év börtönre ítélték. Két másik, a merénylet előkészítésében résztvevő  személyt, Stefano Vatteronit és Leandro Soriot is sikerült kézre kerítenie a hatóságoknak, előbbit 20, utóbbit 19 év 9 hónapra ítélték el.

A fasiszta párt főtitkára a merényletkísérlet miatt a büntetőtörvény azonnali megszigorítását követelte.

Lucetti végül 17 évet töltött a Santo Stefano börtönben, ahonnan Ischia szigetére szállították.

Gino Lucetti sírjaForrás: Wikimedia Commons

Itt halt meg 1943. szeptember 15-én, nem sokkal azt megelőzően, hogy az amerikai csapatok ellenőrzésük alá vonták Olaszország déli részét.

A második világháború idején a fasiszták és a németek ellen harcoló kommunista partizánok egyik alakulata vette fel a Mussolini ellen sikertelen merényletet megkísérlő anarchista,  Gino Lucetti Battalion nevét.