Hetvenöt éve, 1944. október 14-én lett öngyilkos a Führer titkos parancsára a Hitler elleni sikertelen merényletbe belekeveredett Erwin Rommel tábornok, a második világháború egyik legismertebb katonája, a páncélos hadviselés forradalmasítója, az észak-afrikai Afrikakorps parancsnoka, a "Sivatagi Róka". 

Ma van a "Sivatagi Róka" halálának 75. évfordulója

Johannes Erwin Eugen Rommel vezértábornagy , a második világháború egyik legismertebb német tábornoka 1891. november 15-én született Heidenheim an der Brenzben.

Erwin Rommel vezértábornagy a második világháború egyik legjobban ismert német tábornoka voltForrás: Bundesarchiv

Kezdetben repülőgépmérnöki álmokat dédelgetett, de apja, egy evangélikus algimnázium igazgatója választás elé állította: vagy tanár, vagy pedig katonatiszt lesz.

Rommel vezértábornagy, mint a nyugati front B hadseregcsoportjának parancsnoka Hans Speidel tábornok (a kép bal szélén) és segédtisztje Lange százados társaságában Normandiában, 1944 júniusábanForrás: Bundesarchiv/Jesse

Rommel az utóbbit választotta, ezért a reálgimnázium elvégzése után Württembergben hadapródként belépett a hadseregbe.1911-ben egy bálon ismerkedett meg Lucia Maria Mollinnal, akit 1916-ban el is vett feleségül.

Rommel és felesége, Lucia Maria MollinForrás: Flickr

Ugyanakkor egy másik hölgy iránt is gyengéd érzelmeket táplált, ebből a házasságon kívüli kapcsolatból egy lánygyermeke született.

Őt az anyja halálát követően a feleségével magukhoz vették,

de elkerülendő a botrányt, a társasági élet eseményein Rommel mint az unokahúgát mutatta be.

Rommel a 7. páncéloshadosztály parancsnokaként 1940 júniusában, a franciaországi hadjárat idejénForrás: Bundesarchiv

Az első világháború kitörésekor már hadnagyi rangban szolgált, megjárta a francia és az olasz frontot, többször meg is sebesült. Kiváló képességei és hadittetei miatt

megkapta a császári Németország legmagasabb katonai kitüntetését, a Pour la Mérite érdemrendet.

 

Rommel hadnagy az első világháborúban, egy 1917-ben készült felvételenForrás: Bundesarchiv

Ott volt, amikor a németek először kísérleteztek a villámháborús taktikával az Alpok vidékénél,

erről a támadásról húsz évvel később könyvet is írt.
1928-ban megszületett Manfred fia, aki jóval később, a második világháború után, hosszú éveken át Stuttgart polgármestere volt.

A tábornagy fia, Manfred Rommel 2004-ben. A CDU politikusaként éveken át Stuttgart polgármestere voltForrás: Wikimedia Commons

Rommel 1929-től a drezdai katonai akadémián tanított, 1933-ban pedig már őrnagyi rendfokozatban  a 17. gyalogezred III. zászlóalját vezette.

Rommel vezértábornagy és Hitler.Forrás: Buindesarchiv

Magasra ívelő pályája következő állomásai az alezredesi előléptetés és Potsdam voltak.

1937-ben jelentette meg Infanterie greift an (magyarul kb. A gyalogság támadása) című könyvét, amely milliós példányszámban kelt el, és Adolf Hitler figyelmét is felkeltette.

Rommel katonai karrierje 1937-től kezdett el viharos gyorsasággal felfelé ívelniForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Erwin Rommelt 1938-ban ezredessé, majd ezredparancsnokká léptették elő.

Rommel vezérőrnagy, a "szellemhadosztály" parancsnoka

A második világháború kezdetén vezérőrnagyi rangban ő irányította a Führer parancsnokságát, vonaton berendezett főhadiszállása a front mentén haladva igyekezett nyomon követni a hadi eseményeket.

Rommel Hitler oldalán, az 1939 szeptemberi lengyelországi hadjáratbanForrás: Bundesarchiv/Kliem

Ez után   a 7. páncéloshadosztály parancsnokává nevezték ki, és bár ezen a területen nem voltak komoly tapasztalatai, sikerrel alkalmazta a gyalogságnál már bevált villámháborús taktikát.

Hadosztálya annyira gyorsan és hatékonyan működött,

hogy olykor a főparancsnokság sem tudta pontosan nyomonkövetni, sőt, néha még maga Rommel sem volt teljesen tisztában az aktuális történésekkel.

Az emberei valósággal bálványozták a parancsnokukat, aki ugyanúgy kivette részét a nehézségekből mint az egyszerű katonákForrás: Bundesarchiv/Valtingojer

A gyorsaság és a váratlan rajtaütésekre épülő stratégia miatt  kapta páncélos hadosztálya a kísértetdivízió nevet.

Rommel katonáival beszél Tunéziában, akik egy zsákmányolt amerikai M3 félhernyótalpast használnak.Forrás:Bundesarchiv

A vérbeli katona a Wehrmacht többi parancsnokától eltérően mindig a frontvonalban volt. "Ahol Rommel van, ott zajlik a harc" - mondták róla,

katonái pedig rajongtak érte, mert az ellenséges tűzben is személyesen vezette az ellentámadásokat.

 

Rommel Észak-Afrikában olasz és német tisztek társaságábanForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

A francia fronton elért katonai sikereiért Lovagkeresztet kapott, és altábornaggyá léptették elő.

El-Alamein oroszlánja vereséget mér a Sivatagi Rókára

1941 februárjában azt a feladatot kapta, hogy az Afrikakorps vezetőjeként segítse az észak-afrikai hadszíntéren szorult helyzetbe került olasz szövetségeseket.

Egy német Panzer-III harckocsi az Afrikakorps kötelékéből, a sivatagi harcokbanForrás: Bundesarchiv/Valtingojer

A következő hónapokban visszafoglalta a kelet-líbiai partvidéket,

a német-olasz fölény csak akkor roppant meg, amikor az angolok meg tudták fejteni a tengelyhatalmak üzeneteit, és utánpótlása is akadozni kezdett.

Montgomery tábornagy "El-Alamein oroszlánja" aki végül legyőzte RommeltForrás: WW2

Nehézségeit Hitler és a főparancsnokság is fokozta, akik csak mellékes hadszíntérnek tartották Afrikát.

Brit katonák egy kilőtt német Panzer III-as fedezékéből tüzelnek az el-alameini csatábanForrás: Imperial War Museum

1942-ben hozzálátott az Afrikakorps páncéloshadsereggé alakításához, mert ebben látta a siker egyedüli esélyét.

Az év nyarán elfoglalta Tobrukot és Bengázit, diadalai elismeréseként a Lovagkereszt újabb fokozatával tüntették ki, és ötvenegy évesen a Wehrmacht legfiatalabb vezértábornagyává léptették elő.

Rommel sétál a Tobrukban 1942-ben foglyu ejtett szövetségesek mellett.Forrás: Bundesarchiv

A "Sivatagi Róka" támadása azonban Alexandriától alig száz kilométerre, El Alameinnél elakadt,

majd novemberben vereséget szenvedett a Bernard Law Montgomery tábornagy parancsnoksága alatt álló 8. brit hadseregtől.

A britek Montgomery parancsnoksága alatt alaposan felkészültek a Rommel elleni  támadásraForrás: Imperial War Museum

A fogyatkozó létszámú és felszereltségű, utánpótláshiányban szenvedő németeket egyre hátrább szorították, az Afrikakorps végül 1943. május 12-én Tuniszban letette a fegyvert.

Jól ráérzett, hogy hol lesz az angolszász invázió

Rommelt ekkorra már visszarendelték azzal a feladattal, hogy állítsa meg a szövetségesek várható szicíliai partraszállását.

Rommel (a kép bal szélén) és Von Rundstedt (a képen középen). A két marsallnak homlokegyenest más volt a véleménye a szövetségese partraszállásrólForrás: Bundesarchiv

Ez nem sikerült, mert nem sikerülhetett, ezután 1943 novemberében Franciaország atlanti partvidékére vezényelték, hogy felkészüljön a várható szövetséges invázióra.

Ő meg volt győződve arról, hogy az invázió helyszíne Normandia lesz, de a vezérkarban nem talált támogatókra,

mert a német véderő főparancsnokság, valamint a nyugati fron parancsnoka, Gerd von Rundstedt tábornagy, továbbá maga Hitler is Calais környékén várta a támadást, és erre próbáltak felkészülni.

Rommel vezértábornagy mindent elkövetett, hogy megerősítse a normandiai partszakaszt. „Higgye el, Lang, a partraszállás első huszonnégy órája döntő lesz. (...) Németország sorsa akkor dől el (...) a szövetségeseknek is, a németeknek is az lesz a leghosszabb nap." Ezt Erwin Rommel tábornagy mondta segédtisztjének még 1944. április 22-én a normandiai partraszállásról.Forrás: Bundesarchiv

A D-Day napján, vagyis 1944. június 6-án Rommel éppen Németországban volt látogatóban születésnapját ünneplő feleségénél, és  a szövtséges partraszállás hírére azonnal visszarepült a frontra.

A szövetségesek 1944. június 6-án ott szálltak partra, ahol Rommel várta: NormandiábanForrás: U.S. National Archives

A B hadseregcsoport élén a védelmet irányító Rommel július 17-én egy amerikai légitámadásban súlyosan megsebesült, ami miatt képtelenné vált a védekező harcok további vezetésre.

A Führer öngyilkosságra kényszeríti Rommelt

A Hitler ellen 1944. július 20-án megkísérelt sikertelen merénylet kapcsán az ő neve is felmerült a gestapo nyomozása során. Valójában nem volt benne az összeesküvésben, de tudott róla, és mivel változást akart, nem az összeesküvők tervéről nem tett jelentést.

Rommel temetési menete.Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel#/media/File:Bundesarchiv_Bild_183-J30704,_Ulm,_Beisetzung_Rommel.jpg

A megtorlást nem kerülhette el, de Hitler nem akarta,

hogy a közvéleményben és a hadseregben is bálványozott tábornok tárgyalása rombolja a morált,

ezért az öngyilkosság lehetőségét ajánlotta fel a népszerű vezértábornagy számára. Rommel az utóbbit választotta, és 1944. október 14-én méregkapszulát vett be.

Rommel sírja Herrlingenben.Forrás:https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel#/media/File:Tomb_of_Erwin_Rommel_in_Herrlingen_(2019).jpg

A történelem iróniája, hogy hősnek kijáró temetést kapott, a nemzetiszocialista eszme és Hitler hűséges katonájaként méltatták. A szövetségesek által is tisztelt katona sírhelye sokáig a háborúban két oldalon harcoló katonák találkozóhelye volt.

(Forrás: MTVA Sajtóadatbank)