A régészek évtizedek óta próbálják meg kideríteni egy 10. századbeli csontváz azonosságát, amelyet 1928-ban fedeztek fel a prágai várban. A csontvázat annak idején a nácik és a szovjetek is maguknak követelték, mert úgy gondolták, hogy ideológiájuk alátámasztására használhatják azt, írja a BBC hírportál.

Az 1000 éves csontváz feje kissé balra billen, jobb keze egy vaskardon nyugszik, bal kezénél egy pár tőr fekszik, csontujjaival mintha értük nyúlna. Könyökénél valamiféle borotva vagy középkori tűzszerszám látható, ami talán valamiféle státuszszimbólum lehetett.

A lábfejnél egy kis faedény maradványai található – ahhoz hasonló, amilyeneket a vikingek használtak szertartásos ivóedényként -, valamint egy vas baltafej.

Leginkább azonban a harcos kardja vonja magára a szempillantást. Ez nagyjából egyméteres, és még a 10 évszázados rozsda ellenére is van benne valami erőteljes és fenséges.

A máig eldöntetlen identitású harcos csontvázaForrás: N. J. Saunders

Viking volt?

„A kard jó minőségű, valószínűleg Nyugat-Európában gyártották" – mondja Jan Frolik, a cseh tudományos akadémia kutatója. Ezt a fajta kardot a vikingek – de mások is - használták Észak-Európában, a mai Németországban, Angliában és Közép-Európában.

Tehát a felszerelés zöme viking, vagy legalábbis vikingekéhez hasonló. De a nemzetisége mégis kérdéses" – fűzte hozzá Frolik.

Ez a kérdés azóta izgatja és ejti zavarba a történészeket, amióta a harcos csontvázát feltárta a prágai várban az ukrán régész, Ivan Borkovszkij, 1928-ban.

Miért követelték maguknak a csontvázat a nácik és a szovjetek is?

Amikor a nácik 1939-ben elfoglalták Prágát, rögtön megragadta őket a harcos származásának viking elmélete, hiszen tökéletesen illeszkedett a német fajtisztasági elképzelésbe.

Ivan BorkovszkijForrás: Prágai Régészeti Intézet

Végül is a vikingek a nordikus, ennélfogva a germán rasszba tartoznak. A területfoglalók számára ez a leegyszerűsítő összeolvasztás elegendőnek bizonyult propagandacélokból, mivel megerősítette Hitler azon gondolatát, hogy a germán rassz csupán visszafoglalja ősi földjét, amely jog szerint az övé.

Borkovszkijt a náci akadémia szolgálatába kényszerítették azzal a fenyegetéssel, hogy koncentrációs táborba zárják, ha nem áll kötélnek. A viking elméletről szóló művét pedig erősen cenzúrázva kiadták, hogy ezzel is igazolják a németek történelmi követeléseit.

Közvetlenül a háború befejeződése után, amikor Prága szovjet megszállás alá került, Borkovszkijt arra kényszerítették, hogy 180 fokos fordulatot tegyen, és nyilatkozatot tegyen közzé arról, hogy csak erőszak hatására állt ki a viking elmélet mellett.

A csontvázról a feltárásakor (1928-ban) készült fényképForrás: Prágai Régészeti Intézet

A gulággal való fenyegetőzés hatására gyorsan elővette volt főnöke korábbi értelmezését, mely szerint a csontváz valójában a korai szláv Přemysl-dinasztia (amelynek tagjai több mint 400 éven át uralkodtak Csehországban egész 1306-ig) egyik jelentős alakjáé lehetett.

Mit tudunk ma?

„Azt biztosan tudjuk, hogy a harcos nem Csehországban született" – mondja Jan Frolik. A fogak izotópos vizsgálata azt bizonyítja, hogy Észak-Európában nőtt fel, valószínűleg valahol a Balti-tenger déli partján vagy a mai Dánia területén.

Bár ez valóban elsődlegesen vikingek lakta vidék volt, ez mégsem jelenti automatikusan azt, hogy aki ott született, viking volt. Szlávok, balti törzsek és mások is éltek ott, mondta Frolik.

A kutató úgy véli, hogy az északról származó harcos – aki ismeretlen okból halt meg kb. 50 éves korában – fiatal felnőttként Prágába jött, hogy vagy Csehország első uralkodójának, I. Bořivoj cseh fejedelemnek vagy idősebb fiának, I. Spitihnyevnek a kíséretében szolgáljon.

I. Bořivoj (853 – 894) a Přemysl-ház, Csehország első királyi dinasztiájának első uralkodója volt. Ez a dinasztia építtette a prágai várat és tette meg az alakuló cseh állam központjává.

Jan Frolik a csontvázat őrző tárló mellettForrás: Prágai Régészeti Múzeum

Akárhogy is történt, a rejtély nagy részére valószínűleg hamarosan fény derül. A kutatók ugyanis most dolgoznak a harcos DNS-elemzésén. Azt azonban már előre hangsúlyozzák a munkában részt vevők, hogy valószínűleg ezután se lehet majd egyértelműen kijelenteni, hogy ó, viking volt, vagy ó, szláv volt, mert minden bizonnyal több népcsoport keverékének lehetett a leszármazottja.