Minden eddiginél jobban határozza meg a jövő irányait a kutatás, fejlesztés és innováció, amelyek egyfajta iránytűként is szolgálnak Magyarország számára is. Az úgynevezett intelligens szakosodási stratégia fókuszába a tudásalapú gazdasági fejlődés kerül, amelyből kiemelkednek a legnagyobb potenciállal bíró, helyi sajátosságok. Ez esetünkben többek között a világszinten is kiemelkedő eredményeket elérni képes magyar kutatók jelenlétében realizálódik.

Az innovációra koncentrálnak

Jellemzően az éghajlati adottságok, a technológia fejlődése és a demográfia változásai átalakítják társadalmunkat és életmódunkat. Az egészséges bolygó megteremtése és egy új, digitális világba való átmenet már itt kopogtat az ajtónkon. A brüsszeli Smart Regions (magyarul Intelligens Régiók) konferencián emberek, nemzetek és intézmények erősítették meg ezt.Rámutattak az intelligens szakosodási (S3) stratégiák és az elvárások, valamint a szavak és a cselekvési tervek közötti összefüggésekre is.

A megbeszélésen több mint ötszázan képviselték az országaikat, ahol elsősorban három témára összpontosítottak.

A kutatás és innováció is kiemelt szerepet kapottForrás: pexels.com

Egyrészt az innováció által vezérelt növekedés ösztönzésére az Európai Unió (EU) ipari átmeneti régióiban, másrészt az uniós régiók felzárkóztatásának támogatására az innovációs rés megszüntetése érdekében, harmadrészt a regionális gazdaságok integrálására a globális értékláncba.
Az innováció kibontakoztatása rendkívül fontos feladat minden ország számára, amely jellemzően egy-egy fontosabb, specifikusabb területre fókuszál – mondta el a brüsszeli konferencián Johannes Hahn, az EU európai szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások veterán biztosa. – A régióknak különleges kihívásokkal kell szembe néznie, amiben főszerepet kap például az oktatás, a digitalizáció, a karbonmentesítés, a kiberbiztonság, az energiahatékony épületek és a tisztább környezet.

Azonosítják a helyi sajátosságokat

Az intelligens szakosodási stratégia nem más, mint egy új típusú, a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését szorgalmazó stratégia. Ennek egyértelmű célja, hogy azonosíthatóvá váljanak a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátosságok, amelyek alapján meghatározhatók a nemzeti, régiós és megyei prioritások.

A helyi sajátosságokra fókuszálnakForrás: AFP/Xie Zhengyi

A jövőnket három szóval tudom jellemezni: digitális, zöld és intelligens – magyarázta az Origó kérdésére Dominik Foray professzor, az École Polytecnikque Fédérale de Lausanne kutatója. – A bevált gyakorlatok és a megtanult tapasztalatok kiemelésének fontos szerepe van ebben, hiszen az innováció jövője kapcsán minden régiónak meg kell találnia, hogy miben jó, miben tud mást nyújtani és azokat kell erősítenie.

Az intelligens szakosodási stratégiákat először 2014-ben alkották meg, amely az unió kohéziós politikájában a kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó beruházások alapját jelenti.

Ennek eredményeként az egyes régiók már mintegy 180 stratégiát dolgoztak ki.

Ezek hatása a kutatás, fejlesztés és innovációk területén egyre inkább érezhető.

Versenyképesek a magyar eredmények

Az egyes országok intelligens szakosodási irányait az úgynevezett Fehér Könyv tartalmazza. Magyarország számára kiemelten fontos a kutatás és innováció programszintű együttes kezelése, azok célzottabb támogatása. Ezáltal is segíti a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését.

A kutatásokra is több figyelem irányulhatForrás: Science Photo Library/TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Tek Image/Science Photo Library

Az S3 azonosítja a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátosságokat, meghatározza a célokat, prioritásokat, valamint az ezt megvalósító eszközöket.

Magyarország több területen kiemelt erősségekkel bír:
- Egyes (szűkebb) tudományterületeken (például matematika, fizika) világszinten is kiemelkedő eredményeket elérni képes kutatóink vannak.
- Országos jelentőségű, versenyképes kutatási eredmények előállítására képes tudományos bázis, kialakult elit kutatói réteg megléte, amely nemzetközi szinten is elismert és versenyképesen mozog (források, tudományos publikációk nemzetközi idézettsége, infrastruktúrák és adatbázisok használata).
- Nemzetközileg színvonalas felsőoktatási intézményrendszer a vidéki nagyvárosokban is.
- Kutatás-fejlesztés tudásközpontok jelenléte.
- Egyre több és ígéretesebb együttműködés jön létre nagyvállalatok és egyetemek között.
- Világszínvonalú fejlesztést megvalósító vállalatok.
- Nemzetközi szinten is versenyképes egészségipar.
- Nemzetközileg is jelentős logisztikai szerep.

A S3 kidolgozásának eredményeként elkészült Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia kijelöli azokat az irányokat, amelyek mentén 2020-ig a kutatás-fejlesztést és innovációt várhatóan a leginkább fenntartható módon, a legnagyobb társadalmi nyereséggel és a legjobb anyagi hasznosulás ígéretével lehet támogatni.

Magyarország tudásgazdasággá válhat

Az intelligens szakosodás tehát az Európai Unió egy új típusú, a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését segítő, a helyi lehetőségeket és igényeket jobban figyelembe vevő megközelítés.

Az új, tudás által vezérelt gazdaság fejlődése három fő folyamat köré rendezhető.

Ezek a tudás előállításának, felhasználásának és áramlásának a folyamatai. Az S3-ra épülő irányítási rendszer egyik kulcs feladata a tehát maga a tudás, valamint a technológia és az innováció társadalmi megismertetésének, elismertségének további erősítése.

Az intézet egyik fő irány az egészségesebb társadalom megteremtéseForrás: Bay Zoltán Kutatóintézet

Hazánk az évtized végére olyan tudásgazdasággá kíván válni, amelyben nemzetközileg versenyképes tudásbázisok jöjjenek létre, megteremtődik az intenzív tudásáramlás, ezáltal pedig még hatékonyabbá válik a tudásfelhasználás – írja a Nemzeti Innovációs Hivatal által kiadott, Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia.

Nagy jelentőséget kapnak az úgynevezett felfedező kutatások is. Így a tudományágak határterületein, a rokon tudományok által elért vezető kutatási eredmények felhasználásával újíthatják meg az egyes kutatási területeteket.

Több figyelmet kapnak a helyi élelmiszerekForrás: https://www.bbc.com/news/health-49579820

A nemzeti prioritások között helyet kap többek közt az egészséges társadalom és jólét, ami lefedi a teljes egészségipari innovációs láncot a betegségek jobb megértésétől kezdve a megelőzésen és felismerésen át a gyógyításig, valamint a személyre szabott orvoslásig. Szintén kiemelt helyet foglalnak el a stratégiában az egészséges és helyi élelmiszerek, amelyek hozzájárulnak a társadalom általános egészségi állapotának javításához.