Ősi, „törvényellenes” templomot fedeztek fel Izraelben

2020.02.12. 16:19

Egy különös templomot fedeztek fel a régészek a mai Izrael déli részén. A szent hely igen közel fekszik a híres jeruzsálemi Első Templom vagy más néven Salamon templomához, amely az ókori Izrael vallási központját jelentette Krisztus előtt a 10. századtól kezdve az 586-os megsemmisüléséig. A kutatók eredményeiket a Biblical Archaeology Review tudományos folyóiratban publikálták.

Jeruzsálem mellett építették

A Tóra szerint Salamon az apjától, Dávid királytól kapta az Első Templom építésének a terveit, és a Királyok könyve alapos részletességgel le is írja a szent hely építését. A meglehetősen rendhagyó építményben nem jelent meg Isten képe, mert Salamon Isten nevének állított templomot.

Az Első Templom közelében felépített, most felfedezett másik szent helyre egy 150 fős gyülekezet fért be, akik a zsidóság legfőbb istenségét, Jahvét imádták, akinek bálványokat állítottak és áldozatokat mutattak be.

Salamon király templomának és annak környékének rekonstrukciós rajza. Középen fent a templom, bal oldalon a királyi palotákForrás: Wikimedia Commons

Ez a felfedezés arra utal, hogy a királyság Első Temploma mellett más, "kortárs" templomok is épülhettek Jeruzsálemben – mondta Shua Kisilevitz, az izraeli Tel-Avivi Egyetem régészeti doktori hallgatója és az Izrael Régészeti Hatóság régésze a LiveScience tudományos online portálnak. – Valószínűleg ugyanabban az időszakban használták őket, mint az Első Templomot, ahol a főpap pozíciója az ókori Izrael története folyamán végig politikai jelentőséggel bírt.

A most felfedezett templom az úgynevezett Tel Motza vaskori lelőhelyen fekszik, mintegy hat kilométerre Jeruzsálem városától.

Megsérthette a királyi törvényeket

A templom a régészek szerint néhány száz évig, körülbelül a hatodik század elejéig működhetett. Izrael királyai ebben az időben elrendelték, hogy a királyságban vallási szertartást csak és kizárólag a jeruzsálemi Templomban lehet tartani. Ettől kezdve a zsidóknak a nagy ünnepeken el kellett zarándokolniuk ide, és áldozatot bemutatni Istennek.

A most felfedezett templom Jeruzsálemtől mintegy hat kilométerre fekszikForrás: P. Partouche/SkyView

Felmerül a kérdés, hogyan vehette a bátorságot bárki ahhoz, hogy egy olyan templomot építsen, ami sérti a királyi törvényeket és ilyen közel működik Jeruzsálemhez? – vetette fel Oded Lipschits, a Tel Aviv Egyetem régészeti tanszékének vezetője. – Úgy tűnik, hogy mégis létezhettek olyan, „törvényellenes" templomok, amelyek a reformok ellenére is fennmaradtak.

A választ maga az építmény rejti, ami nem kizárólagosan vallási célokat szolgált, hanem nagy mennyiségű gabona tárolását, majd annak kiosztását is lehetővé tette. Ezáltal óriási gazdasági jelentőségre tett szert és a kutatók úgy gondolják, hogy talán pont emiatt engedélyezték létezését olyan hosszú évszázadokon át.