Adolf Hitler magánélete és családi viszonyai tabutémának számítottak a náci rezsim éveiben. A goebbelsi propaganda által felépített magányos hős hamis portréja azonban korántsem tükrözte a valóságot; a Harmadik Birodalom vezérének magánélete ugyanis távolról sem volt mentes az eltitkolt részletektől. Szűkebb rokonságában és ismeretségi körében akadtak olyanok, akikről mélyen hallgatott a náci propagandagépezet.

Hugo Gutmann százados, Hitler tizedes zsidó bajtársa és parancsnoka

A hősies helytállása miatt a német Vaskereszt másod és első osztályával is kitüntetett Hugo Gutmann hadnagy, II. Vilmos császár hadseregének zsidó származású tisztje, az első világháború kitörése után a 16. bajor tartalékezredben szolgált századparancsnokként.

II. Vilmos császár a tábornokaival. A német császári hadsereg tábornoki és tiszti karában számos zsidó származású generális illetve tiszt szolgáltForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

A kiváló képességű tisztet a harctéren tanúsított bátor magatartásáért 1914. december 2-án az elsők között tüntették ki a magas presztízsű másodosztályú Vaskereszttel, ugyanazon a napon, amikor vele együtt egy Ausztriából dezertált, és a császári hadseregbe belépett fiatal őrvezető, bizonyos Adolf Hitler is megkapta a rangos kitüntetést.

Hugo Gutmann, Hitler zsidó származású századparancsnoka, a Vaskereszt kitüntetettjeForrás: Saf Stern/Facebook

Nem egészen négy évvel később,

1918 elején Adolf Hitlert az időközben századossá előléptetett Hugo Gutmann alegységébe osztották be.

Gutmann százados Hitler tizedest a cseppet sem veszélytelen századordonánci, vagyis az alegységfutári beosztás ellátásával bízta meg. A parancsnok megbízásából Hitler tizedes feladata volt a zászlóalj- illetve ezredtörzzsel való kapcsolattartás.

Adolf Hitler (a képen középen jobbra) néhány katonatársával az első világháború idejénForrás: Bundesarchiv/Maurer

Az írásos üzeneteket és parancsokat igen gyakran ellenséges pergőtűzben, és a lövészárkok, illetve szögesdrót akadályok között kúszva kellett eljuttatni a zászlóaljtörzs harcálláspontjára, életveszélyes körülmények között. Hitler tizedes zsidó származású elöljárója olyan elégedett volt a beosztottja teljesítményével,

hogy személyesen terjesztette fel a Vaskereszt első osztályára,

amit csak nagyon kevés tisztesi beosztású katona kapott meg az első világháború idején.

Hitler tizedest zsidó századparancsnoka felterjesztésére tüntették ki az elsőosztályú VaskereszttelForrás: Wikimedia Commons

Hitler ezt a kitüntetést a náci Harmadik Birodalom Führereként is élete végéig viselte.

Az első világháború után a Vaskereszttel kitüntetett háborús hős, Gutmann százados leszerelt a hadseregtől, megnősült, és az 1920-as években bútorüzletet nyitott Münchenben.

Hugo Gutmann és Adolf HitlerForrás: Origo

Egykori beosztottja, Hitler tizedes, mint a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt elnöke és a náci mozgalom vezére 1933. január 30-án kancellári kinevezést kapott Paul von Hindenburg államelnöktől.

Paul von Hindenburg államelnök 1933 január 30-án kancellárrá nevezte ki HitlertForrás: Bundesarchiv/O. Ang.

Az antiszemita tanokat és militarista politikát meghirdető náci pártelnök kancellárként rövid idő alatt felszámolta a többpárti parlamentáris demokráciát, kíméletlenül leszámolt politikai ellenfeleivel, és egypárti diktatórikus rendszert épített ki az országban.

Adolf Hitler frissen kinevezett kancellárként kormányának tagjaival. Tőle balra Göring, balra pedig Franz von Papen alkancellár láthatóForrás: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

Az 1935-ben életbe léptetett nürnbergi faji törvények miatt

Hugo Gutmann elvesztette német állampolgárságát,

törölték a tartalékos veterán tisztek jegyzékéből, de neki - szemben a sorstársaival-, ennek ellenére is tovább folyósították a háborús hősöket megillető kiemelt nyugdíjat, amire személyesen Adolf Hitler, az egykori beosztott adott utasítást.

Jelenet a nürnbergi párgyűlésről. Az 1935-ben meghozott faji törvényekkel megfosztották a németországi zsidókat a legalapvetőbb jogaiktól isForrás: Bundesarchiv/O.Ang./RV-388374

Az 1938-as németországi zsidóellenes országos pogromok idején a Gestapo Gutmannt valamint a családját is letartóztatta,

de nem töltöttek sok időt a hírhedt náci titkosrendőrség fogdájában.

Hamarosan megcsörrent ugyanis a telefon, és az addig durván viselkedő gestapósok kinyitották Gutmann zárkáját, majd hazaengedték őket. Guttmann és családja 1939-be Belgiumba menekült a németországi zsidóüldözések elől.

Adolf Hitler testőrszázada, a "Leibstandarte SS Adolf Hitler". A belső elnyomásban a Gestapo és az SS rendőri erői játszottak kulcsszerepetForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Amikor 1940 májusában a Wehrmacht lerohanta Hollandiát és Belgiumot, illetve megtámadta Franciaországot, Hugo Gutmann a családjával az Egyesült Államokba emigrált, 

a megszálló náci hatóságok pedig nem gördítettek akadályt az országból való távozásuk elé.

 

Adolf Hitler Hitlerjugendeket tüntet ki 1945 április 20-án, a Birodalmi Kancellária kertjében, tíz nappal az öngyilkossága előttForrás: Bundesarchiv/O.Ang

Hugo Gutmann túlélte az összeomlás végnapjaiban a berlini kancellári bunkerébe bezárkózott, és  1945. április 30-án öngyilkosságot elkövető egykori beosztottját.

Gutmann százados, az első világháború zsidó származású német hőse és Adolf Hitler volt elöljárója 1962. június 22-én, 81 éves korában halt meg a kaliforniai San Diegóban lévő otthonában.

Egy zűrzavaros nőügy

Hitlernek a nőkhöz fűződő kapcsolata máig homályos és vitáktól terhes, mert csak nagyon kevés forrásértékű adat áll rendelkezésre e kérdés valamennyi részletre kiterjedő tisztázásához.

Egyes szakértők szerint Hitler impotens vagy teljesen aszexuális volt,

mások pedig homoerotikus vonzalmakat vélnek felfedezni a személyiségében.

Adolf Hitler és Eva Braun. Hitler nőkhöz való viszonya alig ismert, és sok részletében vitatottForrás: Wikimedia Commons

Mindenesetre ismert egy a náci berkekben nagy port felvert nőügye, ami akkor történt, amikor a nemzetiszocialista párt első embereként már országosan ismert politikai vezető volt,

és ami ha szélesebb publicitást kap, könnyen a politikai karrierjébe kerülhetett volna.

A Führer apja, Alois Hitler, aki az Osztrák-Magyar Monarchia idején vámtisztként szolgált, háromszor nősült.

Alois Hitler, a későbbi Führer apjaForrás: Wikimedia Commons/ Reinegger, Josef

A második házasságából származó leánya, Angela, Hitler mostohatestvére volt, akit 1925-ben, a landsbergi fogházból történt szabadulása után magához vett házvezetőnőnek, a müncheni lakásába.

Angela Hitler az ekkor 17 éves leányával, Geli Rauballal együtt kötözött be „Adolf bácsi" lakásába,

a müncheni Prinzregentenplatz 16. szám alá.

Több visszaemlékezés szerint a Gelinél csaknem húsz évvel idősebb nagybácsi fülig szerelmes lett a fiatal lányba, akinek saját szobát biztosított, és tőle szokatlan módon, elhalmozta a figyelmével.

Geli Raubel, Hitler nagy szerelme, aki gyanús körülmények között lett öngyilkosForrás: Wikimedia Commons

A tapasztalatlan tinédzser lánynak nagyon imponált a közeledés, hiszen Hitler ekkor már országosan ismert politikai közszereplőnek számított.

Uwe Bolius osztrák szerző szerint Geli volt az egyetlen olyan nő Hitler életében, aki iránt őszinte szerelmet érzett.

A húsz évvel fiatalabb mostoha-unokatestvérrel való kapcsolatát igyekezett titokba tartani, ami viszont nem tetszett a fiatal lánynak. Hitler szörnyen féltékeny lett, amikor megtudta, hogy a sofőrje fia is szemet vetett a korban egyébként hozzáillő Gelire.

A müncheni Prinzregentenplatz 16. szám alatti ház, ahol Hitler lakása volt, és amelyben Geli Raubel öngyilkos lettForrás: Wikimedia Commons/

Ezért megtiltotta, hogy a fiú belépjen a házba, és egyre zsarnokibb módon kezdett viselkedni a lánnyal, akit teljesen kisajátított magának.

Geli Hitler iránt érzett kezdeti rajongása a basáskodó gyámkodás miatt gyűlöletbe csapott át.

1931. szeptember 18-án Gelit holtan találták Hitler lakásában. A szoba padlóján vérbe fagyva fekvő lánnyal egy szívtáji pisztolylövés végzett.

Ami pedig különösen kínosnak számított, hogy a halálos lövést Hitler revolverével adták le, a fegyvert a helyszínelők találtak meg a szobában.

Adolf Hitler és hűséges híve, Joseph GoebbelsForrás: AFP

Végül öngyilkosságnak minősítették az ügyet, az országos botrányt pedig csak Joseph Goebbelsnek, a náci párt propagandamesterének sikerült megakadályoznia.

Willy Hitler partra száll Normandiában

Hitlernek volt egy féltestvére, ifjabb Alois Hitler, aki még a császári Németország korában, a századforduló idején kivándorolt Angliába.

Ifj. Alois Hitler Liverpoolban telepedett le, és egy ír nőt, Bridget Downling-ot vett el feleségül.

Házasságukból 1912. március 12-én született meg az egyetlen közös gyermekük, William Patrick Hitler. Ifj. Alois Hitler, miután 1914-ben elhagyta a feleségét, Németországba repatriált.

Bridget Downling, ifj. Alois Hitler első felesége, és William Patrcik Hitler New YorkbanForrás: The Vintage News

Noha Bridget-től hivatalosan nem vált el, Németországban új, és ezért bigámiának minősülő házasságot kötött egy német nővel, akitől egy másik fia, Heinz Hitler született. Az 1920-as években többször is sürgette az Angliában élő ír feleségét,

hogy láthatás céljából engedje Németországba utazni közös gyermeküket, Willy Hitlert.

Amikor William Patrick nagykorú lett, 1933-ban önszántából Németországban telepedett le, nem sokkal azután, hogy a nagybátyja, Adolf Hitler hatalomra került.

Willy Hitler, a Führer Amerikában letelepedett unokaöccseForrás: The Vintage News

Hitler először a Rechskreditbankban helyezte el az unokaöccsét,

de William Patrick unalmasnak tartotta pénzvilágot, ezért az Opel műveknél helyezkedett el, majd önálló autókereskedést nyitott. Az 1934-ben a Harmadik Birodalom Führerévé előlépett nagybácsi 1938-ban magához hívatta unokaöccsét, felajánlva neki, hogy ha lemond a brit állampolgárságáról, akkor magas  állami beosztásba helyezi.

Neville Chamberlin brit miniszterelnök (a kép bal szélén) Daladier francia kormányfővel Adolf Hitlernél az 1938-as müncheni tárgyalásokon. Hitler azt ajánlotta unokaöccsének, hogy mondjon le a brit állampolgárságáról, és akkor magas állami állsát kapForrás: Bundesarchiv/O.Ang

Willy Hitler azonban cseppet sem szimpatizált a náci rendszerrel, és attól tartott, hogy a nagybátyja csapdát akar állítani neki.

Ezért brit állampolgárságát kihasználva, a náci Németországból visszamenekült Angliába,

ahol a Look magazinba írt egy nagy szenzációt kiváltó cikket „Miért utálom a bácsikámat?" címmel, a Hitler-család közvélemény számára ismeretlen titkairól.

Franklin D. Roosevelt elnök és felesége, Eleanor.  Willy Hitler elnöki engedéllyel lépett be az amerikai haditengerészet kötelékébeForrás: FDR Library & Museum

A következő évben az anyjával együtt kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol 1944-ben Roosevelt elnök külön engedélyével belépett az Egyesült Államok haditengerészetébe.

Adolf és Willy HitlerForrás: The War Online

Willy Hitler az Egyesült Államok haditengerészetének altisztjeként részt vett a normandiai partraszálló hadműveletben, megsebesült, és megkapta a Purple Heart (Bíborszív) katonai kitüntetést. A Führer unokaöccse 1947-ig szolgált az U.S. Navy kötelékében.