A római császárkor története nem mellőzte az excentrikus, különc, vagy éppen botrányos életvitelükről elhíresült bíborban született uralkodókat. Caligula, Néró, vagy a filozófus császár Marcus Aurelius fia, az atyja örökségére méltatlan Commodus mellett az egykori impérium leghírhedtebb princepsei közül is kiemelkedik a magát napistennek képzelő kezelhetetlen ifjú császár, Heliogabalus, akti i.sz. 222. március 11-én ért utol csúfos végzete.

Egy hataloméhes nagymama, aki megvesztegeti a légiókat

A Kr.u. 2. század végén a „jó császárok", az Antoniusok mértékletes kormányzásának Commodus rémuralma vetett véget. A Colosseumban rendszeresen gladiátorként fellépő császár zsarnokságára Kr. u. 192-ben egy szenátori összeesküvés tett pontot.

A Commodus erőszakos halálát követő polgárháborúból végül a líbiai Leptis Magnában született afrikai származású Septimus Severus, a pannóniai légiók parancsnoka került ki győztesen.

A "filozófus császár" méltatlan fia, Commodus Herkulesnek képzelte magát, és többször fellépett az arénában gladiátorkéntForrás: Wikimedia Commons

Talán érdemes megemlíteni, hogy az imperátornak kikiáltott új dinasztiaalapító a mai Magyarországról, a pannóniai Gorsiumból (ma Tác, Fejér megye) került a császári trónra. Ő lett a birodalom első olyan császára, aki nem egy ősi római családból,

hanem a provinciális lakosság felületesen romanizált rétegéből származott.

(Severus élet végéig erős afrikai akcentussal beszélte az államnyelvet, a latint.) A császár arab felesége, az Emesa (ma Homsz, Szíria) városából származó rendkívül művelt és becsvágyó Julia Domna teremtette meg a Svereus-dinasztia bő fél évszázados történetét jellemző szíriai nőuralmat.

Lucius Septimus Severus császár, a dinasztia-alapító márvány büsztje a 3. század elejérőlForrás: Wikimedia Commons/Glyphotek Munnich

A császár idősebb fia, a kiváló hadvezéri képességekkel megáldott, de zsarnoki természetű Caracalla 217-ben bekövetkezett erőszakos halála után a trónutódlás kérdését

az egyik befolyásos szíriai asszony, Julia Maesa vette kézbe,

aki az unokáját, az ekkor még alig 14 éves Varius Avitius Bassianust akarta a trónra ültetni. (Julia Domna apja, Julius Bassianus, Avitius Bassianus atyai nagybátyja a legfőbb szíriai napisten, Elagabal főpapja volt.)

A szép és okos Julia Domna, Septimius Severus császár felesége teremtette meg a szíriai nők uralmát RómábanForrás: Universal Images Group

Caracalla után a magát császárrá kikiáltatott Macrinus Rómából Emesába száműzte a „szíriai nőket", akiket veszélyesnek tartott frissen megszerzett hatalmára. E megérzésében nem is csalatkozott, mert Julia Maesa bosszút forralt Macrinus ellen. A mindenre elszánt hataloméhes nagymama a család mérhetetlen gazdagságát kihasználva

hárommillió sestertius lefizetésével megvesztegette Publius Valerius Comezon legátust,

a Szíriában állomásozó légiók parancsnokát, hogy az unokáját kiáltassa ki katonáival imperátornak.

A hataloméhes nagymama, Julia Maesa korabeli márványbüsztjeForrás: Pinterest/Ancientrome

A korrupt parancsnok Macrinus mezopotámiai vereségét kihasználva 218. május 16-án napkeltekor az előző éjszaka a táborába csempészett ifjú Bassianust a légiókkal császárnak kiáltatta ki, Marcus Aurelius Antonius néven.

Istenné avattatta magát, majd letaszította Jupitert a trónjáról

A lefizetett légiók segítségével valamint a mezopotámiai verség miatt Macrinus-szal szembeni elégedetlenséget kihasználva Julia Maesa sereget toborzott a törvényes császár ellen, akire az Antiokheia mellett 218. június 8-án lezajlott ütközetben súlyos vereséget mért. A csatavesztés után a bukott imperátorral a saját katonái végeztek. A

A legyőzött császár Macrinus egykorú márványbüsztjeForrás: Ancient History

győzelem megerősítette a 14 éves unoka hatalmát; Julia Maesa pedig meg sem várva, hogy a szenátus konfirmálja az ifjú Bassianust császári méltóságában, az oldalára állt hadak élén - a Nikomédiában eltöltött pihenő után - 218 kora őszén - bevonult Rómába. A megfélemlített szenátus természetesen nem tehetett mást, mint hogy hivatalosan is megerősítse a szíriai napisten után az Elagabalus nevet felvett uralkodót.

Róma nagy múltú testülete, a szenátus kénytelen volt konfirmálni Elagabalus hatalmát (a kép illusztráció)Forrás: Wikimedia Commons

Julia Maesa, aki korábban valótlanul azt terjesztette a szíriai légió katonái között, hogy Bassianus a hadseregben igen nagy népszerűségnek örvendett Caracalla császár természetes fia, e hazugság elleplezése céljából arra is rákényszerítette a szenátust,

hogy nyilvánítsa istenné és Caracalla fiává Elagabalust.

A hatalom teljes egészében Julia Maesa, valamint Comezon kezébe került, akik saját híveikkel töltötették be a legfontosabb állami méltóságokat.

Maesa azt terjesztette, hogy az unokája a hadseregben népszerű Caracalla volt császár természetes fiaForrás: Ancient History

Eleinte úgy tűnt, hogy Elegabalus nem is fog túl sok vizet zavarni kettejük hatalmi játszmáiban, mert a miszticizmusra és szexuális perverziókra egyaránt hajlamos fiatal császárt sokkal jobban lekötötték a római államvallást felforgató reformelképzelései, mintsem a kormányzás kérdései. Noha Elagabalus Rómában született,de gyermek és fiatalkorát

Edesszában, a napisten-kultusz központjában töltötte, ahol El-Gabal papjának szentelték.

Elagabalus - vagy ahogy még említeni szokták, Heliogabalus - excentrikus természete már kiskamasz korában is szembetűnővé vált; a fiatalember személyiségét a vallási fanatizmus és a devianciák iránti erős vonzalom sajátos keveréke jellemezte.

Elagabalus excentrikus, vallási fanatizmusra és devianciákra hajlamos személyiség voltForrás: Tumbrl/Claasic Literature

Nagyanyja és Comezon, valamint a hatalmi intrikákban ugyancsak alámerülő anyja, Julia Soemias azonban hamarosan azzal szembesültek,

hogy Elagablus egyre jobban kivonja magát az asszonyok befolyása alól.

Az elszabadult hajóágyúként viselkedő császár erőszakos vallási reformtörekvései és botrányos életvitele mélyen felháborították a római arisztokráciát, de a megfélemlített szenátorok mindaddig semmit sem tehettek, amíg a jól lefizette hadsereg kitartott Elagabalus mellett.

Gyakran kellette magát kifestett prostituáltként

A vallási fanatikus Elagabalus a régi római hagyomány számára teljesen idegen keleti napkultuszt kívánta megtenni az ősi államvallás legfőbb pillérének, El-Gabalt, a „Napkirályt" állítva a római panteon élére, letaszítva Jupitert a halhatatlan olümposziak trónusáról. A Palatiumon hatalmas fényűző templomot építettet Róma új, hivatalos főistenének.

A napisten "Sol Invictus" Jupiter fölé kerültForrás: History of Religions

Amikor a monumentális épület elkészült, Elagabalus Rómába hozatta az emaszai napisten fallikus szimbólumát, egy szent tárgyként tisztelt kúp alakú meteoritkövet. A bevonulási ünnepségen tizenkét ló vontatta a „szent követ" szállító hatalmas díszes kocsit,

amely előtt a császár táncolt egymagában, egy áttetsző muszlinruhában.

Elagabalus keleti szokás szerint saját magát azonosította a napistennel, ezért megkövetelte, hogy az alattvalói is földre szállt istenként tiszteljék. Főpapi tisztségének megerősítéseként nyilvánosan körülmetélte magát, és erre kényszerített a barátait is.

Elegabalus bevonul Rómába az El-Gabal kultikus kövét szállító kocsinForrás: Ancient Origins

Az El-Gabal kultuszhoz új keleties szertartásrendet vezetett be, a papi testületet pedig teljes egészében Szíriából hozatott papokból állította fel. A hagyományos római vallás és a keleti napisten-kultusz szövetségének megpecsételésére Minerva római istennőt „feleségül adta" El-Gabalhoz,

saját maga számára pedig az érinthetetlen Vesta-szűzek közül emeltetett ki egy nőt.

Severa erőszakos kiházasítása óriási felháborodást váltott ki Rómában, hiszen egy Vesta-szűz megbecstelenítése a legősibb idők óta halálos bűnnek számított.

Elagabalus egykorú márvány fejportréjaForrás: Wkimedia Commons

A császár igencsak sajátosan kezelte a házasság intézményét is;

hivatalosan ötször házasodott meg, hol nőket, hol pedig férfiakat vezetve az oltár elé.

Homoszexuális étvágyának kielégítése céljából egy alkalommal elrendelte, hogy kutassák fel és fogják össze számára Róma legnagyobb nemi szervvel rendelkező ifjait. Gyakran viselkedett nőként, és ilyen alkalmakkor kifestett prostituáltnak öltözve kellette magát. ( A jelenkori szakemberek véleménye szerint Elagabalus transzszexuális lehetett.)

A császári palotában egymást érték az orgiákba torkolló mulatozásokForrás: Wkimedia Commons / Antonio Ciseri

A császári palotában egymást követték a hatalmas orgiák, a színi előadásokon pedig a perverz császár nyilvános nemi aktusra kényszerített a színészeket. A monstre dáridók alaposan kimerítették az államkincstárt, a régi római erkölcsök és hagyományok folyamatos lábbal tiprása pedig a köznép haragját is kivívta Elagabalus züllött udvarával szemben.

Henteskampóra akasztva vonszolták végig a városon

Julia Maesa egyre nagyobb aggodalommal figyelte kezelhetetlenné vált unokája közfelháborodást okozó kicsapongásait. Az okos asszony felismerte, hogy ha nem fékezik meg Elagabalust, a népharag előbb-utóbb nem csak a császárt sodorja el, hanem a szíriai dinasztia uralmának is véget vet.

A költséges mulatozások, ünnepségek a nagy lakomák és a gátlástalan pénzszórás gyorsan kimerítették a kincstáratForrás: Wkimedia Commons

Ezért elhatározta, hogy Elagabalust az unokaöccse, a szerény és mértékletes életvitele valamint hagyománytisztelete miatt népszerű Alexius (Alexander) Severus társuralkodóvá tételével fogja háttérbe szorítani. Sikerült is rábeszélnie Elagabalust, hogy hagyja jóvá Alexius cézárrá tételét. Elagabalus azonban látva fiatal unokaöccse növekvő népszerűségét, hamarosan megbánta, hogy hozzájárult társuralkodóvá tételéhez,

ezért orgyilkosokat küldött a rokonára, és arra készült, hogy nyilvánosan visszavonja cézári kinevezését.

 

Elagabalus kicsapongó, züllött, a hagyományos római erényeket sárba tipró életmódját megelégelte a népForrás: A-Tableau(x)/Studio Sebert

Maesa, és Alexius anyja, Avita Mamaea azonban megneszelték, hogy mire készül Elagabalus, ezért Alexiust elbújtatták, és riadóztatták a pretoriánus gárdát. A császárral szembeni elégedetlenség ekkora már olyan nagy volt,

hogy a praetori cohors parancsnokát könnyen megnyerték császár eltávolításához.

Amikor 222. március 11-én a pretoriánusok betörtek a császári palotába, a halálra rémült „napisten" anyjával, Julia Soemias-szal együtt a latrinába bújva próbált elrejtőzni az őket halálra kereső katonák elől.

Pretoriánusok egy 3. századi domborművönForrás: History Extra

A pretoriánusok azonban rájuk bukkantak, majd úgy ahogy voltak, bűzösen és mocskosan a praetori cohors táborába hurcolták, és ott megölték őket. A gyűlölt császár holttestét henteskampóra akasztva, a nép üdvrivalgása közepette végigvonszolták a városon, majd bedobták a Tiberisbe. Elagabalus mindössze 19 éves volt, amikor nem egészen négyig tartó év dicstelen uralkodás után utolérte szégyenteljes végzete.