Elkészült A magyar nyelv nagyszótárának 8. kötete, amely az em-ez kezdetű címszavakat tartalmazza - közölte a kiadványt gondozó ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) hétfőn az MTI-vel.

Ez a magyar nyelvtudomány legnagyobb szótári vállalkozása

A húszkötetesre tervezett sorozat 8. kötetében 1021 oldalon több mint 2 ezer címszó található, és csaknem 7 ezer jelentésük szerepel ezeknek a feldolgozott szavaknak. A szavak bemutatását mintegy 28 ezer példamondat gazdagítja. Mint a közleményben kiemelik, A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiái gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel.

A helyesírási mellett az értelmező szótároknak is kiemelten nagy a jelentőségükFotó / Török János / Délmagyarország

Történeti jellegű értelmező szótárként legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása.

Műfajából következően nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel,

hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 240 esztendő szókincséből merít.

Az archaikus valamint a ragadvány szavakat, és a szlengeket is feldolgozzák

A szöveggyűjtemény, amelynek elemzésével a szótárt létrehozták, összességében több száz millió szövegszót tartalmaz. Ezek jó része az 1800-as évek végétől gyűjtött archivális cédulagyűjteményükben található, másik része a Magyar történeti szövegtárban, de a munka során sok publikált kereskedelmi forgalomban lévő CD-t is feldolgoztak.

A jelentésekre mindig példákat is adnak a szöveggyűjteményből,

pontos bibliográfiai adatok megjelölésével. A szótár készítői az irodalmi és köznyelv szókincs mellett bőségesen válogattak egyebek mellett az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng szókészletéből is.

A világhálón is elérhető a nagyszótár

A közlemény szerint a kiadvány a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani-szófaji elemzésében

figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit.

A mostanival együtt eddig megjelent nyolc kötet közül az első a szótár használatához szükséges tájékoztatókat, segédleteket és a bibliográfiai apparátust tartalmazza, a hét szótári kötet (a 2. az a-á, a 3-4. a b, az 5. a c-cs, valamint a d-de, a 6. a di-ek, a 7. az el-él, a 8. az em-ez kezdetű címszavakkal) közel 22,5 ezer címszót dolgoz fel.

Az eddig megjelent nyolc kötetForrás: MTA Nyelvtudományi Intézet

A sorozat 8. kötetében helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is. A világhálón is elérhető szótár (nagyszotar.nytud.hu) fontos segédeszközük lehet a nyelvészet, az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak, ezen felül a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig sokak számára nyújthat hasznos és izgalmas információkat - olvasható a közleményben.

(Forrás: MTI)