A világ legnagyobb energiájú terahertzes impulzusait ismét Pécsett állítják elő, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János kutatóközpontjában. Az egyetem hétfői tájékoztatása szerint a jelenleg zajló intenzív kutatások olyan fontos területeken ígérnek előrehaladást, mint bizonyos rákbetegségek diagnosztizálása, genetikai anyagok jelzésmentes karakterizálása, a metaanyagok tulajdonságainak vizsgálata, vagy a magashőmérsékletű szupravezetés részleteinek megértése.

A Pécsi Tudományegyetem Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoportja az elmúlt évtizedben felépített egy nemzetközileg is nagy elismerést kiváltó laboratóriumi infrastruktúrát, amellyel a közel egyciklusú nagy energiájú terahertzes impulzusok létrehozásának tudományterületén vezető szerepet töltött be.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott információk szerint számos eredménnyel járult hozzá, hogy olyan, a látható fénynél ezerszer hosszabb hullámhosszú sugárzást állítson elő, amely előnyösen használható laboratóriumi skálájú gyorsítók létesítésére.

Kiemelték: napjainkra egyértelműen kirajzolódott, hogy a terahertzes tudomány legnagyobb áttörése az extrém térerősségek elérése lehet. Az egyetem kapcsolódó pályázatának az volt a célja, hogy az áttöréshez szükséges technológiákat a nemzetközileg elismert kutatócsoport tagjai tovább fejlesszék, és ez által megőrizzék nemzetközi vezető szerepüket az adott kutatási területen. A projekt keretein belül

beszereztek egy olyan gerjesztő lézert, amellyel az elérhető impulzus energiát több mint tízszeresére lehet megnövelni.

Prof. Dr. Hebling János: a terahertzes tudomány legnagyobb áttörése az extrém térerősségek elérése lehetForrás: Pécsi Tudományegyetem

Ez a gerjesztő lézer a szintén most beszerzett optikai parametrikus erősítővel azt is biztosítja, hogy új anyagokat lehet felhasználni a terahertzes impulzusok keltésére. A kutatási eredményeket a Pécsi Tudományegyetem szabadalmi oltalommal védi.

Az Egyetem tervezi, hogy újabb fejlesztésekkel megszervezi a terahertzes kulcskomponensek helyi gyártását. Ezzel a régióban olyan megmunkálási technikák lesznek elérhetők, amelyek a gazdasági környezet korszerűsítéséhez járulnak hozzá. A fejlesztés során szintén beszerzésre került egy terahertzes spektrométer, ami a kísérletekben alkalmazott anyagok tulajdonságait képes megmérni.

A jelenleg zajló intenzív kutatások olyan fontos területeken ígérnek előrehaladást, mint bizonyos rákbetegségek diagnosztizálása, genetikai anyagok jelzésmentes karakterizálása, a metaanyagok tulajdonságainak vizsgálata, vagy a magashőmérsékletű szupravezetés részleteinek megértése – mondta Prof. Dr. Hebling János, a Pécsi Tudományegyetem Széchenyi-díjas egyetemi tanára, a projekt szakmai vezetője. – A kutatás egyéb eredményei is folyamatosan hasznosulnak, mind az oktatás, mind pedig a kutatás területén.

Olyan fontos területeken ígérnek előrehaladást, mint bizonyos rákbetegségek diagnosztizálásaForrás-képillusztráció: Phanie/Imm-Garo

Hozzátette: a Pécsi Tudományegyetem Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport tagjainak nevéhez fűződő innovációk döntően járultak hozzá a nagyenergiájú terahertzes tudományterület folyamatos fejlődéséhez.