Bővítve és angol nyelvű változatban is megjelent a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti összefüggéseit bemutató tanulmánykötet - tájékoztatta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat titkársága hétfőn az MTI-t.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiadásában most megjelent könyv átszerkesztett változata a közelmúltban kiadott, az Új korszak határán: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában című tanulmánykötetnek - közölték.

A B. Szabó János és Fodor Pál szerkesztésében 2019-ben kiadott könyv célja az volt, hogy "a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti összefüggéseinek jobb megértéséhez" kínáljon fogódzókat.

Az On the Verge of a New Era: The Armies of Europe at the Time of the Battle of Mohács címmel megjelent kötetben a korábbiak mellett öt új tanulmány kapott helyett, amelyek részben további országok - Svájc, skandináv államok - hadügyéről, részben a kor általános hadügyi változásairól - pénzügyekről, lőfegyverekről, taktikákról - adnak áttekintést.

Az új kötet tanulmányainak mindegyike a hadi képesség szempontjából legfontosabb mutatók - a terület, a népesség és az állami bevételek - bemutatásával kezdi, hogy a korszak szereplői egymással könnyebben összemérhetők legyenek, és hogy ezekből az adatokból Mohács Magyarországának helyzete és esélyei is jobban kirajzolódjanak - írták.

II. Lajos holttestének megtalálása, Székely Bertalan híres festményénForrás: Wikimedia Commons

Hozzátették, reményeik szerint az immár angolul is olvasható európai szemle hozzájárulhat ahhoz, hogy a mohácsi csatát megvívó magyar politikai elit lehetőségeit és teljesítményét a nemzetközi történettudomány is reálisabban ítélje meg. Az angol nyelvű kötet a Mohács 1526-2026: Rekonstrukció és Emlékezet kutatóprogramban jelent meg.

Kiemelték, a mohácsi csata (1526. augusztus 29.) egyedülálló, szimbolikus jelentőségű esemény nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa számára. Kitértek arra, az elmúlt harminc évben a magyar történettudomány sokat tett a mohácsi "sötét legenda" felülvizsgálata érdekében, és ma már jóval méltányosabban ítéli meg a Jagelló-dinasztiát (1490-1526) és a csatát megelőző harmincöt évet, mint a korábbi nemzedékek. Maga a csata is más fényben tűnik fel: a hadtörténészek korábban "jelentéktelen" ütközetnek minősítették, ahol állítólag megbukott az "elavult középkori magyar hadszervezet", holott Mohács a kora újkor egyik legnagyobb csatája volt, amelyben két, egyaránt "modern" hadsereg küzdött meg egymással - áll a közleményben.