2021. 12. 02-án, lakossági bejelentés érkezett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságára, miszerint egy sérült vércse került kézre Sárospatak határában, gyűrű is van a lábán.

Drozd Attila természetvédelmi őr sietett a helyszínre, a Dorkó-dűlő 11-be, ahol a bejelentő - Vass János - a sérült madarat átadta. A madár egy áramütött vörös vércse volt, teljesen lesoványodva. Bal lábán, a talpon elhalásos duzzanat, bal szárnyán vizenyős folt látszott a szárnytőízületnél. A jobb lábán lévő fém gyűrű feliratából rögtön kiderült, hogy Finnországban gyűrűzték. A szerencsétlenül járt madár a Mályi Madármentő Állomáson lett elhelyezve. A gyűrűs megkerülés adatai továbbítva lettek a Madárgyűrűzési Központnak. 12. 20-án érkezett meg a Finn Madárgyűrűzési Központ jelentése, miszerint 2021. 06. 11-én Jamijarvi település határában, fiókaként gyűrűzték. Jamijarvi DNY Finnországban található, 253 km-re ÉNY-re Helsinkitől. A fiatal vércse 1513 km-t tett meg Dorkó-tanyáig légvonalban számítva! 5 hónap és 21 nap telt el a gyűrűzés és a megkerülés között. Az eddig ismert legidősebb, Magyarországon külföldi gyűrűvel megkerült vörös vércse is Finnországból származik, 12 év 3 hónap és 6 nap telt el annak a madárnak a gyűrűzése és megkerülése között. 

Vörös vércse (Falco tinnunculus).Forrás: https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-faltin

 

Ez az eset is rávilágít, hogy a madarakra veszélyes villamos hálózat madárbaráttá alakítása, az áramütések megelőzése nem csak a nálunk fészkelő, de a hazánkon átvonuló, vagy ide telelni érkező madarak megóvása miatt is fontos feladat!


A vörös vércse az egyik leggyakoribb fészkelő ragadozómadarunk, télére a hazai egyedek nagyobbrészt délebbre vonulnak, helyükre Észak-Európából érkeznek telelő példányok. Elsősorban az alföldi és dombvidéki, nyílt, fasorokkal, facsoportokkal tarkított mezőket kedveli, ahol főként rágcsálókra, gyíkokra, szöcskékre, sáskákra vadászik. Fészket nem épít, leginkább a varjúfélék elhagyott fészkeit foglalja el. Természetes üregekben, magas épületek zugaiban, mesterséges költőládákban is szívesen lakik. Városi környezetben is fészkel. Évente egyszer költ, 3-8 vörösesbarna tojásán 4 hétig kotlik. Fiókái 4-5 hetesen hagyják el először a fészket.
Védett madár, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

 

(Forrás: Aggteleki Nemzeti Park: https://anp.hu/)