Félhomályban a békák bőre olyan színeket bocsáthat ki, amit könnyen látható lehet békák számára. A homályos alkonyi órákban sok béka képes lehet halvány zöld, vagy narancs színű ragyogást kibocsátani.Több száz béka vizsgálata Dél-Amerikában azt mutatja, hogy sokkal több béka biofluoreszkál, mint korábban gondolták. Ennek szerepe lehet a békák fajtársakkal való kommunikációjában. - írja a phys.org.

Sok faj biofluoreszkál. Ez akkor történik, amikor egy organizmus abszorbeálja a fényt egy hullámhosszon és egy másik alacsonyabb energiájú hullámhosszon bocsátja ki. Az elmúlt sok év során a kutatók egyre több fajnál ismerték fel a biolumineszcenciát a repülő mókusok és kacsacsőrű emlősök szőrétől bizonyos darazsak fészkéig. Békáknál először 2017-ben fedezték fel a fluoreszcenciát. Azóta több kétéltűt teszteltek fluoreszcenciára, de csak egy vagy két fényforrást használtak, általában viola, vagy ultraviola fényt. 

A sarayacu fakúszó béka (Dendropsophus parviceps) a 151 nemrégiben vizsgált békafafaj egyike, amelyik az alkonyat kék fényében fluoreszkál.Forrás: https://www.sciencenews.org/article/frogs-glow-biofluorescence-language

A kutatók 5 különböző  fényforrást használtak, amik a zöldtől az UV-ig terjedő tartományt fedik le. 2022 márciusától májusáig a csapat 528 béka egyedet fogott meg Brazíliában, Kolumbiában, Ecuadorban és Peruban és megvilágították őket fényekkel, majd megmérték a kibocsátott fényt. Mind a 151 tesztelt fajnak van bizonyos fokú fluoreszcenciája, az eredeti fényintenzitás 2 %-ától a jóval 90% felettig. Ezt a tanulmányt megelőzően a korábban tesztelt 42 faj közül kevesebb, mint  két tucatot tekintettek fluoreszkálónak.

A békák zöld és narancs fluoreszcenciája volt a legintenzívebb kék fény alatt, ami alkonyatkor dominál. Ez hasonló ahhoz, hány szalamandrafaj fluoreszkál kék fény alatt.

A fluoreszcenciát a szárazföldi állatoknál ritkának vélték, és kiderült, hogy mindenütt jelen van, csak korábban senki sem vizsgálta. A békák sok erősen fluoreszkáló testrésze részt vesz a más békáknak való jelzésben is. Úgy tűnik sok fluoreszcencia a békák torkán, vagy alső részén összpontosul, melyeket rendszerint udvarlási rituáléknál használnak. Amikor brekegnek, a hangzsák régió kitágul és összehúzódik. A fluoreszcencia figyelemreméltóbbá teheti a megnyilatkozást. A zöld ragyogást valószínűleg látják más békák. A csapat azt találta, hogy alkonyatkor - amikor általában udvarolnak és párzanak a békák - a békák szemei meglehetősen érzékenyek arra a bizonyos zöld fényre, amit a békák bőre kibocsát. A narancs floreszcenciát más fogadónak, mint például egy ragadozónak szánhatják. Szolgálhat álcának, vagy figyelmeztető jelzésnek.

Zöld fluoreszkálás, mint például a ebben az elegáns erdei fakúszó békában (Dendropsophus elegant) látható ragyogó sávozás, részt vehet a kommunikációban, különösen a párzás tekintetében.Forrás: https://www.sciencenews.org/article/frogs-glow-biofluorescence-language

 

Van kutató, aki úgy véli, hogy nem elég erős kommunikációs célokra. Az alkonyat sokkal homályosabb, mint a nappal, és nem lehet elég fény elérhető egy smaragdzöld ragyogásra való átállításr.

 Most azt vizsgálják, hogy a hím békák fluoreszcenciája hatással van-e a nőstény békák párválasztására. Lehet, hogy van egy fluoreszcencia intenzitás határérték, ami szükséges, hogy valamifée viselkedésbéli rekciót kiváltson.

 

(Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)