Évek óta zavarba ejtik a régészeket a mészkő gömbök: hogy a paleolit közepéről származó leleteket mi célból készítették intenzív vita tárgya. A kutatók felfedezésüket a Royal Society Open Science magazinban publikűlták. - írja a Jeruzsálemi Héber Egyetem a phys.org-on.

A gömbök a legmaradandóbb, mégis a legkevésbé értett régészeti leletek egyike, gyakran az ütős munkák melléktermékének tekintik. A kutatócsapat azonban vitatja ezt a hagyományos nézetet. Tanulmányuk központi kérdése, hogy vajon ezek a gömbök akartlan melléktermékek, vagy szándékosan kialakított eszközök, melyeket konkrét célokra terveztek.

A kutatócsapat élvonalbeli 3D analízissel -  köztük gömbharmonikusok és felületi görbületek - az Ubeidiya régészeti lelőhelyről származó 150 mészkő gömböt vizsgált. A leletek megközelítőleg 1.4 millió évesek. A módszert a Héber Egyetemen fejlesztették Leore Grosman professzor vezetésével.

 

Ubeidiya a jelenleg ismert legkorábbi Archeuli esemény Afrikán kívül, ezért meghatározó helyszíne a korai emberi technológia evolúciójának vizsgálatához.

 

Ubeidiya gömbök. A szferoidokat előre megfontolt redukciós stratégiával alakították ki. A szferoidok nem válnak simábbá a készítésük során, hanem határozottan szferikusabbá válnak. Az ideális gömb felé tartó transzformáció kivételes kőtörő képességet és világos előre megalkotott célt kíván.Forrás: https://phys.org/news/2023-09-limestone-spheroids-ubeidiya-intentional-imposition.html

Aprólékosan rekonstruálták a szferoid redukciós szekvenciát a heg fazettában és a geometriában megfigyelt tendenciák alapján és figyelemre méltó mintázatot fedeztek fel: a szferoidokat előre megfontolt redukciós stratégiával alakították ki. A szferoidok nem válnak simábbá a készítésük során, hanem határozottan szferikusabbá válnak. Az ideális gömb felé tartó transzformáció kivételes kőtörő képességet és világos előre megalkotott célt kíván. Ez a felfedezés vitatja a korai emberek képességeiről és a technológiával való kapcsolatukról való meglévő hiedelmeket. Kissé régebbi gömbök  léteznek Afrikában. Ha azok is szándékosan készültek, akkor azok a legrégebbi bizonyítékai annak, hogy emberek szimmetrikus alakokat terveztek és készítettek kőből.

A csapat kutatása új utakat nyit meg távoli őseink kognitív képességeinek és technológiai vívmányainak megértésében. Kérdéseket is felvet, hogy mi volt a célja és jelentősége ezeknek a gömböknek a korai emberek mindennapi életében.

(Forrás: https://phys.org/)