Szabálytalanságok a gázcégnél

2016.02.25. 08:45

A Magyar Nemzeti Bank 10 millió forintos felügyeleti bírságot szabott ki a KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.-re, mert a cég több esetben nem tett maradéktalanul eleget a jogszabályokban előírt rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének - közölte a jegybank.

Az MNB hivatalból indított célvizsgálata során tekintette át a KEG Nyrt. rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait, a szabályozott információk közzétételének jogszerűségét. Kiemelten azt ellenőrizték, hogy a társaság - nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátójaként - az éves és féléves jelentéseit, időközi vezetőségi beszámolóit a jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi-e közzé.

Sokszoros szabályszegés

A jegybank megállapította, hogy a társaság több esetben nem a nemzetközi számviteli standardokkal (IFRS) összhangban készítette el jelentéseit, egy ízben pedig az időközi vezetőségi beszámolóját késedelmesen tette közzé. A kibocsátó több esetben a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő időben (honlapján pedig egyáltalán nem) tette közzé a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok sorozatonkénti számára, a saját részvényállományokra, az alaptőke nagyságára vonatkozó információkat. A cég emellett több, rendkívüli tájékoztatási körbe tartozó információt nem vagy késedelmesen közölt, a szabályozott információkat nem minden esetben továbbította a média felé.

10 millióra bírságolták KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.-tForrás: AFP/Wang ZhaoMindezek miatt az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki, figyelmeztette a céget, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget valamennyi jogszabályi kötelezettségének, és kötelezte, hogy megtett intézkedéseiről tíz napon belül tájékoztassa a jegybankot.

Nincsenek a BUX-indexben

A bírság mértékének meghatározásakor az MNB súlyosító körülményként vette figyelembe a jogsértések ismétlődő jellegét, valamint azt, hogy a rendszeres tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt már a korábbi felügyeleti hatóság is alkalmazott intézkedést a céggel szemben.

Enyhítő körülménynek számított az, hogy a feltárt hiányosságok - a társaság piaci súlya okán - csekély hatást gyakoroltak a tőkepiaci intézményrendszer egyéb szereplőire, illetve a kibocsátott értékpapírokhoz a magyar tőzsdén egyéb származtatott termék nem kapcsolódik, és a papír a BUX-indexben sem szerepel.