Életbe lépett az abortusztörvény módosítása

Szombattól életbe lépett a magzati élet védelméről szóló, közismert nevén abortusztörvény módosítása. Az 1992. évi törvény módosítása azért vált szükségessé, mert az Alkotmánybíróság egy határozatával 2000. június 30-ai hatállyal megsemmisítette a jogszabály azon részét, amely a várandós nő súlyos válsághelyzetének fogalmát határozta meg.

A módosítás, az alkotmánybírósági szempontokat figyelembe véve, úgy határozza meg a súlyos válsághelyzet fogalmát, hogy az egyensúlyt teremt az anya önrendelkezési, személyiségi joga, valamint a magzati élet alkotmány által megkövetelt védelme között. Az elfogadott javaslat bővíti a Családvédelmi Szolgálat feladatkörét, valamint a várandós nőnek nyújtandó tanácsadás tartalmát is. A korábbi jogszabály alapján - mivel nem volt definiálva a válsághelyzet fogalma - bárki érvelhetett az abortuszkérelem során válsághelyzettel. Ezt találta az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek, ezért a módosító javaslat már definiálja a válsághelyzet fogalmát: "Súlyos válsághelyzet az, amely testi, vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz."

A módosítás a művi abortuszra jelentkező nő szempontjából azt jelenti, hogy az orvosi beavatkozást megelőzően két tanácsadáson kell részt vennie. Az első alkalommal csakis arról esik szó a tanácsadókkal folytatott beszélgetésen, hogy a várandós nő milyen típusú külső segítséget kaphatna az általa válságosnak tartott helyzetének rendezéséhez, ezzel gyermekének megtartásához. Abban az esetben, ha az első tanácsadást követő három nap múlva az asszony mégis kéri gyermeke elvételét, a tanácsadás már az orvosi beavatkozás egészségügyi, jogi és pénzügyi következményeit részletezi. A módosított törvény azt szorgalmazza, hogy a megfogant gyermek megtartásáról vagy a művi abortuszról az anya és az apa közösen döntsön.

A művi abortuszok végrehajtásáért fizetendő díjat a törvénymódosítással együtt életbe lépő miniszteri rendeletmódosítás szabályozza. A művi vetélés továbbra is térítésmentes marad az állami gondozottak és a rokkantak számára, továbbá akkor, ha egészségügyi okokból hajtják végre a műtétet. Más esetekben az abortusz díja mindenkor azzal az összeggel azonos, amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utalna a beavatkozásért az egészségügyi intézménynek. Az abortusz kifizetéséhez adható kedvezmények mértéke az anya által egyébként igénybe vett szociális juttatásokhoz igazodik, amelyeket a miniszteri rendelet sorol fel.

A módosított törvényhez kapcsolódik a fogamzásgátló eszközök és -készítmények kedvezményes igénybevételének lehetősége is, amit egy 2001. január 1-jén életbe lépő rendelkezés szabályoz majd.

Az abortusztörvény módosítása hosszas hatpárti egyeztető tárgyalások során született meg, a folyamatot pedig több magzatvédő-demonstráció kísérte. Az Országgyűlés 217 igen szavazattal, 75 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett fogadta el június 20-án a magzati élet védelméről szóló törvény módosítását.

(MTI)

Ajánló:

(angolul)