A környezetvédelmi tárca új egyezséget kötött a garéi hulladékot eltávolító cégekkel

A Budapesti Vegyi Művek Rt. által Garéban felhalmozott 16 000 tonna különösen veszélyes hulladéknak minősülő anyag megsemmisítését és a környezeti károk helyreállítását két cég vállalta még 1999-ben. A Geohidroterv és a Palota Kft. által létrehozott magát csak G+P konzorciumnak nevező cégnek a szerződés értelmében december 31-ig, kellett volna teljesítenie a kötelezettséget. Mivel a G+P konzorcium határidőre nem tudta teljesíteni a feladatot, ezért Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter meghosszabbította a garéi telep felszámolásának határidejét. A G+P konzorcium mintegy 2,5 milliárd forintért vállalta a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását.

A garéi hulladéktelep mentesítésének új határideje 2001 július 31. - jelentette be Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.

Az egyezséget erről a Budapesti Vegyiművek Rt. (BVM) és a garéi hulladéktelep mentesítését végző G+P konzorcium kötötte, miután az eredeti, 2000 decemberi határidő teljesíthetetlenné vált.

A miniszter elmondta: a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatból (KAC) jelentős támogatással finanszírozott program. A minisztérium által ösztönzött szerződés kiegészítés tartalmazza még azt is, hogy az eredetileg tervezett mentesítési pénzügyi keret nem léphető túl.

- A hulladéktulajdonos, a BVM szankcionálható teljesítési részhatáridőket is kikötött a kiegészített szerződésben. E részhatáridők nem teljesítése a szerződéstől való elállást vonhatja maga után - mondta a miniszter.

A tárca vezetője szólt arról, hogy július 31-éig előterjesztést kell készíteniük a kormány részére, amelyben vázolják, hogy milyen műszaki és finanszírozási megoldásokkal végezhető el a talaj tisztítása a telepen, a klórbenzol-tartalmú hulladékok elszállítását követően. A minisztérium számít arra, hogy még idén megkezdhető ez a munka is.

A KAC 1 milliárd 80 millió forint támogatást hagyott jóvá a BVM részére a garéi telep megtisztításához, továbbá a kormány a cég 1,8 milliárd forintos hitelfelvételéhez is garanciát vállalt.

A BVM ebből a pénzből már a G+P konzorciummal megkötött szerződés előtt az előzetes dorogi égetésre, illetve az előkészítő munkákra 450 millió forintot használt fel.

További 1 milliárd 388 millió forintot fizettek ki a G+P konzorciumnak. Ez az összeg a januári összesítések szerint 185 millió forint kivételével már elvégzett munkákkal ellentételezett. A fennmaradó 1 milliárd 035 millió forintból kell finanszírozni a G+P konzorciummal kötött szerződésben szereplő további hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását.

A sajtótájékoztatón a miniszter elmondta, hogy múlt év decemberében légifénykép-felvételeket rendeltek meg az illegális hulladéklerakók feltérképezése érdekében. A fénykép-felvételeket értékelve a környezetvédelmi felügyelőségek megállapítják majd, hogy mely lerakók nem rendelkeznek hatósági engedéllyel.

A minisztérium határozott szándéka, hogy kötelezi az adott területek tulajdonosait az illegális hulladéklerakók felszámolására. Mindez összefügg az uniós környezetvédelmi elvárásokkal is.

A miniszter szólt arról is, hogy az Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen vállalták az országos turistajelzések felújítását. Turi-Kovács Béla hangsúlyozta: fontos, a környezet- és természetvédelem érdekeit is szolgáló feladat az ember és a természet kapcsolatának erősítése.

Turi-Kovács Béla tájékoztatta az újságírókat arról is, hogy segítséget kívánnak adni a Belügyminisztériumnak a környezetvédelemmel is foglalkozó rendőrök szakmai felkészítéséhez.

(MTI)

Korábban:

(2001.01.23.)