Néhány millió forint tiltott bevételhez jutott az MSZP

Tiltott bevételhez jutott az MSZP - állapította meg az Állami Számvevőszék a legnagyobb ellenzéki párt 1999-2000. évi gazdálkodásának ellenőrzésekor. A párt - illetőleg a Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége - mindkét vizsgált évben a párttörvényben meg nem engedett gazdálkodó tevékenységet folytatott, mivel nem a tulajdonában álló helyiséget hasznosított - írják a számvevők. Emiatt felhívták a párt elnökének a figyelmét, hogy a tiltott gazdálkodásból származó 4,163 millió forintot 15 napon belül fizessék be a költségvetésbe.

A számvevők szerint az MSZP-nek a párttörvény szerint meg nem engedett bevétele származott a Győr-Moson-Sopron megyei területi szövetségnél és alapszervezeteinél folytatott gazdálkodó tevékenységből. A tiltott bevételt a párt többek között abból teremtette elő, hogy a győri szövetség székházául szolgáló, de a párt tulajdonát nem képező ingatlanban lévő tanácstermet bérbe adta. Ebből 1999-ben 2072754 forint, 2000-ben pedig 2090283 forint tiltott bevétele származott. A két évben 4163037 forint tiltott bevétellel kapcsolatban a párttörvényben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni, vagyis a szocialista párt rendelkezésére álló pénz összege 2002-ben 8 millió 326 ezer forinttal csökken.

Az ÁSZ megállapította - mint más pártok esetében is -, hogy a párttörvényben meg nem engedett ingatlanhasználat az MSZP-nél is fennáll. Pedig az állam tulajdonában és a pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló törvény végrehajtása során a párt elvesztette a korábban általa használt állami tulajdonú ingatlanok jelentős részének ingyenes használati jogát, továbbá az önkormányzatok egy része is megszüntette az ingyenes bérleti jogviszonyokat.

Az MSZP a vizsgált időszakban 174 idegen tulajdonú ingatlanon rendelkezett használati joggal. Ebből 111 önkormányzati tulajdonú. Az önkormányzati ingatlanok többségéért megfelelő mértékű bérleti díjat fizettek, de 28 esetben az ellenőrzés idején is csak jelképes összeget kértek.

A számvevők felhívták az MSZP elnökének a figyelmét, hogy szüntesse meg a párt által használt önkormányzati ingatlanoknál tapasztalt törvénysértő bérleti jogviszonyokat, illetőleg módosítsa a bérleti szerződéseket úgy, hogy azok összhangban legyenek a párttörvény előírásaival. Intézkedjen továbbá az ingyenes vagy kedvezményes ingatlanhasználatból származó bérleti-, térítésidíj-különbözet rendezéséről.
Az ÁSZ álláspontja a több pártot is érintő, évek óta fennálló problémával kapcsolatosan továbbra is az - írja a jelentés -, hogy a pártok csak a párttörvényben megengedett módon részesülhetnek a központi költségvetésből származó támogatásból mindaddig, amíg a párttörvény nem módosul.

A párt gazdálkodásáról szóló vizsgálat alapján azt is megállapították, hogy az MSZP egy esetben nem határozta meg a számára nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás értékét. A beszámolók bevételei és kiadásai jogcímenként és főösszegükben mindkét évben megegyeztek a könyvvezetés összesített adataival. A könyvvezetésben feltárt könyvelési hibák a beszámolók bevételi és kiadási főösszegeit - a párt számviteli politikájában meghatározott küszöbhöz képest - lényegesnek nem minősülő mértékben érintették. A hibákat egyes területi szövetségek könyvvezetésében követték el, mert bizonyos gazdasági eseményeket nem a tényleges tartalmuknak megfelelően rögzítettek.

Az MSZP bizonylati rendje és fegyelme - Pest megye kivételével - megfelelő volt - írja a jelentés. A Pest megyei szövetség több alapszervezete által kiállított pénztárbizonylatok 16-80 százalékáról hiányoznak a számviteli törvényben előírt általános alaki kellékek.

A párt gazdálkodása során egyébként betartották az egyéb jogszabályi előírásokat, így eleget tettek az adózásra és a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó törvényi előírásoknak - állapította meg az ÁSZ.