Forrás: Shutterstock

Választottbíróság: alternatív vitarendezés kereskedelmi viszonyokban

Kereskedelemmel összefüggő jogvitás kérdésekben a felek választott testület döntésének vethetik alá magukat.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Újabb kúriai döntés az ügyvezetők kártérítési felelősségéről

KRS: ismét az ügyvezetők kártérítési felelőssége tárgyában hozott elvi döntést a Kúria.

Forrás: Thinkstock

Mikor igényelhető kiemelt, illetve emelt összegű ápolási díj? (2. rész)

Vannak olyan helyzetek, melyek az alap ápolási díjtól magasabb összegű ápolási díj igénylését teszik lehetővé.

Forrás: AFP

Januártól százezer forint az ápolási díj: ki lehet jogosult rá? (1. rész)

Az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen százezer forintra nő 2019 januárjától.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

KRS: kedvezőbbé vált az adómentes részesedés értékesítése

Az extra adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó bejelentési határidő pedig 2018. november nyolcadika.

Fotó: Gulyás Péter

D.A.S. JogSzerviz: a parkolás megtörténtével létrejön a jogviszony

A parkolási jogviszony a parkolás tényével létrejön, jogi értelemben a nemfizetés szerződésszegésnek minősül.

Forrás: Pixabay, Ulrike Mai

Rátky és Társa: új lehetőségek az európai energiaszektorban (2. rész)

A fogyasztókat közvetlenül érintő változások várhatóak a tervezett európai uniós szabályok fellazításával.

Forrás: Origo

KRS: az adatvédelmi hatóság GDPR állásfoglalásainak elemzése

A NAIH állásfoglalásai a GDPR gyakorlati alkalmazását segíthetik elő, érdemes ezért az adatkezelőnek figyelembe vennie.

Forrás: Shutterstock

D.A.S. JogSzerviz: amikor az ár tévesen van feltüntetve

A megvételre kínált áru, vagy szolgáltatás áráról a fogyasztókat írásban, egyértelműen kell tájékoztatni.

Forrás: Thinkstock

Mit jelent az anyasági támogatás és kik jogosultak rá?

Anyasági támogatási kérelmet a szülést követő hat hónapon belül kell benyújtani és meg kell felelni az előírásoknak is.

Forrás: iStock

Rátky és Társa: óriási változás előtt az európai energiaszektor (1. rész)

Szuperelosztó, energiaközösség és más meglepetések, közeleg az új európai uniós szabályozás.

Forrás: Wikipedia

Kiskorúak külföldön - utazás hozzájáruló nyilatkozattal

Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy ilyen esetekben hogyan kerülhetjük el az esetleges félreértéseket.

Forrás: AFP/Patrick Hertzog

SBGK: megjósolhatatlan az új internet-szabályozás hatása (2. rész)

Kizárólag a digitális világ releváns szereplőinek közvetítésével és egyetértésével reformálható meg az online közeg.

Forrás: bpiautosok.hu

D.A.S. JogSzerviz: megszaporodtak az öt éven túli tartozások követelései

Sok esetben az ügyfél nem tud semmit, hiszen az érintett jogviszony megszüntetésére már évekkel korábban sor került.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

KRS: szabályos-e hírlevélre feliratkozókat megjutalmazni?

Gyakran előfordul, hogy a webáruházak a hírlevél feliratkozásokat nyereményekkel, ajándékokkal ösztönzik, jutalmazzák.

Forrás: MTI/Földi Imre

Biztonsági ellenőrzés a munkahelyen - meddig terjedhet a kutakodás?

Törvény írja elő minden foglalkoztatott számára, hogy csak munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát.

Forrás: SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

SBGK: az internet szabályozásának új korszaka (1. rész)

Jelentős változásokat hoz a digitális egységes piac az online térben érvényesülő szerzői jogi szabályokat illetően.

D.A.S. JogSzerviz: amikor hibásan teljesít az autószerviz

Számtalan probléma lehet abból, ha a szervizbe vitt járművet valójában nem javítják meg, a szerviz hibásan teljesít.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Egy kényszertörlési eljárás könnyen átfordulhat felszámolássá

Javasolt mindent megtenni a kényszertörlési eljárás megindításának elkerülése érdekében.

Forrás: AFP/NurPhoto/Jaap Arriens

D.A.S. Jogszerviz: a személyes adatok sorsa

Személyes adatot kezelni kizárólag egyértelműen meghatározott és jogszerű célból lehetséges.

Forrás: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

Rátky és Társa: az E.ON-RWE megállapodás hatásai a magyar energiapiacra

A magyar energiapiacra igen jelentős hatással lesz mind a földgáz, mind a villamos energia tekintetében a tranzakció.

Forrás: Magyar Országos Közjegyzői Kamara

MOKK: egyre több bérbeadó fordul közjegyzőhöz a biztonság miatt

Az elmúlt évben 22 százalékkal nőtt a közjegyzők előtt kötött lakásbérleti szerződések száma.

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

KRS: erre vigyázzon, vagy nem hagyják jóvá a termőföld adásvételét

Az elővásárlási ranghely nem pontos megjelölése a termőföld adásvétel jóváhagyásának megtagadását vonja maga után.

Forrás: Shutterstock

Mitől lehet, illetve nem lehet eltérni a kollektív szerződésben? (2. rész)

A felek bizonyos esetekben közösen eltérhetnek a Munka Törvénykönyvétől, ám vannak kötelező, felülírhatatlan szabályok.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

KRS: az üzletszerű széfszolgáltatás szabályai

Fontos tisztában lenni azzal, hogy ki jogosult üzletszerű széfszolgáltatást nyújtani.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

D.A.S. JogSzerviz: Önre vonatkozik kollektív szerződés? (1. rész)

Vannak ágazati, illetve többmunkáltatós, továbbá helyi, egy adott munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződések.

Forrás: --

D.A.S. JogSzerviz: elsőbbségadás mindenek felett?

A KRESZ az elsőbbségadásra alapítja a közlekedés biztonságát, ez érvényes minden közlekedési szituációban.

Forrás: Twitter

Ki a felelős a háziállat által okozott kárért?

A kártérítési felelősség egyik különös esete a házi állatok által okozott károkért való felelősség.

Forrás: Photononstop/Govin-Sorel

Mikor vehető, illetve nem vehető igénybe a nép ügyvédje? (2. rész)

Akadnak, akik igénybe vehetik a nép ügyvédje szolgáltatását, és akadnak akiknek nem jár.

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

A nép ügyvédje jogintézményének célja (1. rész)

A jogintézmény célja, hogy mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra nem lennének képesek.

Forrás: Magyar Birósági Végrehajtói Kar

30 újonnan kinevezett önálló bírósági végrehajtó lép szolgálatba

A 2017 és 2018-as évek során összesen 78 új önálló bírósági végrehajtó lépett hivatalba.

Forrás: Shutterstock

D.A.S. JogSzerviz: a szerződési szabadság korlátai

Kivételesen indokolt esetekben a szerződési szabadság különböző okokból nem érvényesülhet teljes körűen.

Fotó: Symantec

D.A.S. JogSzerviz: a nem gyakorolható internetes elállási jog (2. rész)

A fogyasztó nem gyakorolhatja jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a teljesítést követően.

Forrás: HaZZ SR

Árufuvarozó idegenhibás balesete

Egy idegenhibás közlekedési balesetben vétlen fuvarozónak érdemes tisztában lennie, milyen jogcímeken is léphet fel.

Forrás: livestudio.eu

GDPR és a jog: a magánszemély által üzemeltetett honlap (2. rész)

Az új uniós rendelet szabályai a magánszemély által üzemeltetett honlapra is vonatkoznak.

Forrás: Origo

Új digitális jogok nyaralás közben az európai fogyasztóknak

Európa-szerte mindenki világszínvonalú adatvédelmi szabályokat élvezhet, melyek biztosítják a személyes adatok védelmét.

Forrás: Dreamstime

D.A.S. JogSzerviz: internetes elállási jog és tévhitek (1. rész)

Az internetes szerződések esetén fennálló elállási jogról bizonytalanságok és tévhitek keringenek.

Forrás: AFP

A munkaviszony megszüntetése megváltozott munkaképesség esetén

A határozatlan időre szóló munkaviszonyt bármelyik fél megszüntetheti, ám a munkáltató köteles indokolni.

Forrás: Thinkstock

A gyermektartásdíj mértéke

A gyerektartás mértékét a jelenlegi szabályok szerint elsősorban a felek megállapodása határozza meg.

Forrás: Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda

Barkassy Grünfeld: hogyan alkalmazzuk a GDPR-t? (1. rész)

Május 25-től az EU általános adatvédelmi rendelete, a GDPR határozza meg az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Forrás: Shutterstock

D.A.S. JogSzerviz: hőségriadó munkavégzés során

Számos olyan munkavédelmi előírás létezik, melyet a munkavégzés során a munkáltatónak biztosítania kell.

Még több cikk