Sok korlátozást megszüntet az új Ptk., ám még akadnak felesleges megkötések

2012.03.23. 8:48

Az új Polgári törvénykönyv tervezete a legtöbb kérdésben megengedi, hogy a tagok a társasági szerződésben eltérjenek a törvényben lefektetett megoldásoktól, a gazdaság szereplőinek számos korlátozását megszünteti, ugyanakkor továbbra is tartalmaz felesleges megkötéseket - tudta meg az [origo] a Morley Allen & Overy Iroda szakértőjétől.

Dr. Sahin-Tóth Balázs szerint az új Polgári törvénykönyv tervezetének egyik nagy értéke, hogy számos olyan rendelkezést szüntet meg, amelyek indokolatlanul korlátozták a gazdaság szereplőit abban, hogy a vállalkozásaikat igényeik szerint alakítsák.

A hatályos jog szerint a társasági jog megoldásaitól csak akkor lehet eltérni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. A tervezet főszabályként megengedi az eltérést - hangsúlyozta a Morley Allen & Overy Iroda szakértője, aki ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezetben továbbra is számos indokolatlan korlátozás található.

Ilyen például az, hogy a zártkörűen működő részvénytársaságnak bármennyi vezető tisztségviselője lehet, de pont kettő nem. Továbbá: a társaság tagját a bíróság akkor is felelőssé teheti a társaság tartozásaiért, ha a tag egyébként nem volna felelős azokért, de nem biztosít további vagyont a pénzügyi gondokkal küszködő társaság rendelkezésére.

Dr. Sahin-Tóth Balázs szerint ezzel nehéz egyetérteni, mert az üzleti kudarc önmagában nem jelentheti a tagok automatikus felelősségre vonását. A tag felelősségének megállapítása csak akkor indokolt, ha a tagsági helyzetével visszaélt, például a társaság vagyonát a hitelezők elől kimentette.

Megfontolandó, hogy a társasági szerződésében ki lehessen zárni az üzletrész értékesítését és a társasági jogok átruházását. Ezt azért fontos, mert a tapasztalatok szerint a közös vállalkozások nem jönnének létre a felek kölcsönös bizalma nélkül, és ezért az egyik fél sem szeretné megengedni, hogy az üzletfele a társasági részesedését egy ismeretlen személynek értékesítse.

Szükségtelen korlátozás, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság csak az alaptőkéje fele erejéig bocsáthat ki elsőbbségi részvényeket. A tapasztalatok szerint a felek előszeretettel kérnek többlet szavazati jogot, osztalékelsőbbséget és igazgatósági tag kinevezésére jogosító részvényt.

Szükség volna arra, hogy a részvénytársaság akár valamennyi részvénye biztosítsa ezeket az elsőbbségi jogokat.  A korlátozás kikerülhető, de szükségtelenül bonyolítja a társasági struktúrát, és jogi kockázatokat is felvet. Jó megoldás lehetne az is, hogy a felek akár az egész igazgatóság kijelöléséről rendelkezhessenek (a tervezet szerint ez az igazgatóság 1/3-ban korlátozott).

A Polgári törvénykönyv tervezete jó irányba tesz lépéseket, de érdemes további olyan korlátozásokat megszüntetni, amelyek senki érdekeit nem szolgálják - hangsúlyozta a Morley Allen & Overy Iroda szakértője.

Most induló cikksorozatunkban a Morley Allen & Overy Iroda jogi szakértői segítségével folyamatosan elemezzük az új Polgári törvénykönyv társasági joggal kapcsolatos rendelkezéseit - a szerk.


KAPCSOLÓDÓ CIKK