Bush és Kerry a tudományról

2004.10.20. 9:37

A Science amerikai tudományos hetilap a mostani elnökválasztási kampányban is az olvasók elé tárta a két jelölt tudománypolitikai kérdésekről vallott nézeteit. Alapvető területeken, például az űrkutatást, a globális felmelegedés okainak megítélését vagy az őssejtkutatást illetően jelentősen eltérnek az álláspontok.

A Science szerkesztősége még június közepén azonos kérdéssort küldött a két jelöltnek, a válaszokat augusztus közepére várták. John Kerry szenátor időben válaszolt, George W. Bush elnök kampánycsapata azonban három hetet késett, ezért csak az október 1-jei számban jelentek meg a válaszok.

Az első kérdés ugyanaz volt, mint négy évvel ezelőtt: műszaki-tudományos szempontból mit tart legfontosabbnak, mik a prioritásai. Bush négy éve az oktatást emelte ki, most pedig a mindenki számára hozzáférhető, nagy sávszéleségű internetet, a hidrogén-energiaforrásra alapozott gazdasághoz vezető kutatásokat, illetve a tudomány és a műszaki fejlesztés bekapcsolását a terrorizmus elleni harcba. Kerry kiegyenlítettebben osztaná el a kutatástámogatást - az egyik legfontosabb kérdésnek a jelenlegi őssejtkutatási politika megváltoztatását tartja, továbbá a korábbi időszaknak megfelelő, a mostaninál magasabb rangra (Assistant to the President) emelné az elnök tudományos-műszaki tanácsadóját.

Globális fölmelegedés

A globális klímaváltozás kapcsán Bush az amerikai  Nemzeti Tudományos Akadémia 2001-ben közzétett jelentéséből idézett: nem bizonyított, hogy az emberi hatások befolyásolják a globális felmelegedést. Azt viszont nem említette, hogy azóta egy általa felállított szakértőbizottság elismerte az emberi tevékenység közrehatását. Bush a tiszta szén- és hidrogén-technológiák kutatásának kiemelt támogatását tervezi. Kerry bizonyítottnak tartja az emberi tevékenység szerepét a globális felmelegedésben, ezért a kibocsátást korlátozó és a kvótakereskedelmet engedélyező rendszert támogatná.

Űrkutatás

Az űrkutatást illetően Bush megismételte korábban már ismertetett 3M programját (man, Moon, Mars), azaz az újabb emberes holdraszállás és a Mars-utazás tervét. Kerry az emberek űrutazása mellett a robotszondákkal történő vizsgálatokat is fontosnak tartja, és dícsérte a NASA tevékenységét. Egyik jelölt sem foglalkozott azonban a költségekkel. Arról sem írtak, hogy milyen űrkutatási tevékenység hozná a legnagyobb tudományos hasznot egységnyi befektetett dollárra vetítve.

Akadt olyan kérdés is, ahol egybecsengett a két jelölt válasza. Ilyen volt a National Institute of Health (nemzeti egészségügyi intézet) biológiai, orvosi kutatásainak kiemelt költségvetési támogatása. Mindketten nagyra értékelik a külföldi diákok amerikai jelenlétét. Kerry ennek kapcsán bírálta a vízumkiadási gyakorlatot.

A főszerkesztő azt ajánlotta a Science olvasóinak, hogy a szavazás előtt gondosan elemezzék az elnökjelöltek válaszait.

Jéki László

KAPCSOLÓDÓ CIKK