Politikai filozófia a posztmodern korában

2005.05.30. 14:59

Bence György filozófus a Mindentudás Egyetemén tartott előadásában megismertet bennünket a politikum fogalmával. Alábbi írásunkban a politikai gondolkodás és a posztmodern összefüggéseiről adunk rövid vázlatot.

Samuel P. Huntington, ismert amerikai teoretikus szerint a nemzetállamok kora napjainkra leáldozott: multipoláris világról beszél, melyben civilizációs körök küzdenek és vetélkednek egymással, s a nemzetközi politikát a köztük lévő gazdasági, kulturális és politikai erőviszonyok fogják megszabni. Az informatikai forradalom előretörése bizonyos hagyományos iparágak megszűnését, átalakulását, ezáltal egyes régiók háttérbe szorulását, mások megerősödését (pl. a Szilikon-völgy) váltja ki. Az itt csak vázlatosan ismertetett, rendkívül összetett történéssorozat megjelölésekor divatosak lettek a különböző 'poszt'-előtagú kifejezések. A posztmodern fogalma olyan szellemi áramlat jelölésére született, mely e változások szociális, politikai és kulturális következményeire reflektál. A sokáig (s talán ma újra) szitokszónak tekintett posztmodern fogalmát csak a nyolcvanas évektől kezelik pozitív terminusként: ekkor ismerik fel, hogy a posztmodern leleplezi az egész modern ipari társadalom egyoldalúságát, s korlátainak kritikáját adja, így felvillantva az indusztriális korszak végét.

Továbbiak a Mindentudás Egyeteme honlapján